Vad ska man tro - är fluor nyttigt eller farligt?FLUOR ÄR BRA för tänderna och minskar karies, har vi fått lära oss under decenniers kampanjer. Under 60-, 70 och 80-talen genomfördes fluorsköljningar varje vecka i skolorna och det diskuterades om fluor generellt skulle tillsättas i dricksvattnet i Sverige som redan var fallet i många andra länder. Motståndarna till fluor menade att fluoren är ett gift och att fluoridering av dricksvattnet innebär en tvångsmedicinering av befolkningen som är ovärdigt en demokrati.

I dag är fluorsköljningen i skolorna på väg tillbaka – samtidigt som allt fler länder sätter allt allvarligare varningstexter på sina fluortandkrämstuber. Vad ska man tro – är fluor nyttigt eller farligt?

“Personligen anser jag att tandvårdens fluorprofylax tillhör medicinhistoriens största experiment.”

Jan Sällström, en docent i experimentell patologi vid Uppsala universitet, som även arbetar även med molekylär patologi för cancerdiagnostik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, fick mellan åren 1978-82 expertuppdraget av Miljöcentrum att granska fluorfrågan.

Läs hela hans artikel “Fluoren inom tandvården är ett cellgift”

(4448)