Scott TipsVåren 2013 deltog NHF (National Health Federation) i mötena vid Codex Committee on Food Additives (CCFA) Beijing, China. Scott Tips ordförande i NHF argumenterade offensivt mot aluminum-tillsatser och aspartam i våra livsmedel och drycker. ”Aluminum och Aspartam är två stora frågor och borde också vara för dig då de är giftiga” säger Scott Tips. Men vem skyddar dig mot dessa? 

Vi kan glädjande berätta att NHF var framgångsrika och lyckades få bort aluminiumet från vissa livsmedel och även mer än halvera aluminiumhalten i ytterligare andra livsmedel.

Detta är resultat av hårt förberedande arbete – NHF var med i arbetsgruppen som förberedde i en vecka innan själva plenarsammanträdet. Kat Carroll, redaktör för NHF’s tidning “Health Freedom News”, berättar att detta är hennes tredje Codexmöte. Hon har aldrig tidigare så djupt uppskattat det faktum att NHF är den ENDA organisation som företräder konsumenten och tar vara på dennes intressen. Alla de andra gick bara industrins ärenden för att upprätthålla ”status quo” eller var hängivna Världshandeln. ”Jag såg väldigt få som stod upp för att skydda och försvara konsumentens och Jordens hälsa ” säger hon.

Tiden rann dessvärre ut och man hann inte ta beslut avseende Aspartam, utan man kommer att fortsätta med frågan i en arbetsgrupp under året, elektroniskt, och sedan kommer man fatta själva beslutet vid nästa CCFA, Codex Alimentarius Food Additives.

 

(2261)