Homeopati är en terapimetod som ser människan som en helhet och stärker människan både på det fysiska, emotionella och mentala planet. Homeopati stödjer kroppens eget försvar och stimulerar immunförsvaret till självläkning. Därmed får kroppen förmågan att bota den underliggande orsaken till sjukdom.

Enligt homeopatins synsätt är en sjukdom med sina symtom ett uttryck för underliggande obalanser. Är kroppens eget försvar tillräckligt starkt klarar den på egen hand att återfå balansen och bli frisk. Men om kroppens försvarsmekanism är försvagat och patienten har svårigheter att tillfriskna kan ett väl valt homeopatiskt läkemedel vara till stor hjälp, på grund av att det kan hjälpa kroppen få den kraft som behövs för att starta läkningsprocessen.

Homeopati

Homeopatisk behandling sker enligt likhetsprincipen ”liknande bör med liknande botas”. Vilket innebär att ett ämne som kan ge vissa symtom hos en frisk kan bota liknande symptom hos en sjuk.

De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati och fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella symtombild  får personer med samma diagnos ofta olika homeopatiska läkemedel. Till exempel får inte alla tio personer med astma samma läkemedel. Även djur och växter kan behandlas med stor framgång.

Homeopatiska läkemedel framställs genom att medlet skakas och spädes = potentieras. Som grundsubstans används ämnen från mineral, växt och djurriket.

För att ta fram nya läkemedel görs prövningar på friska människor. Där tar man reda på vilka symptom (övergående) ett visst ämne kan orsaka. Samma symptom medlet kan ge en frisk varelse, samma symptom kan det bota hos en sjuk. Homeopatiska läkemedel är registrerade på Läkemedelsverket. Inga djurförsök används vid framtagning av homeopatiska medel.

Homeopatin saknar en accepterad förklaringsmodell, vilket innebär att idag ingen med säkerhet vet mekanismerna bakom homeopatins effekt. Homeopati har praktiserats i över 200 år och erfarenhetsmässigt vet man att sjuka människor blir friska när de får ett väl avvägd homeopatiskt läkemedel. Det finns även studier som visar att homeopati fungerar, både obeservationsstudier och dubbelblindade, placebokontrollerade studier. Enligt forskaren Robert Hahn visar forskning att homeopati fungerar drygt dubbelt så bra som placebo.

En intressant teori har förts fram av nobelpristagaren i medicin och fysiologi, Luc Montagnier, som kan vara början till en förklaring varför homeopati fungerar. Han har visat att uppblandade och utspädda biologiska prover, som motsvarar förtunnade och potentierade lösningar visar elektromagnetiska egenskaper och skapar nanostrukturella förändringar hos omgivande vattenmolekyler.

Homeopatin är utsatt för attack idag. Det har framkommit att läkemedelsbolag har gett stora donationer till den engelska skeptikergruppen “Sense About Sience”. Se artikel; Skeptikergrupp fick nära en miljon i stöd från Astra Zeneca och Läkemedelsbolag bakom skeptikerkampanj

Enligt Hans G Schrauder styrelsemedlem i den engelska medlemsföreningen ”The Homeopathic Medical Association” började attackerna i England och har sedan spridit sig vidare till Tyskland, Schweiz och Norge. Och även till Sverige, men lugnade ner sig litet efter sommaren 2011, då forskaren Robert Hahn kom ut med sina bloggar om homeopati, Astronauten Christer Fuglesang sluddrade efter homeopatisk överdos och läkaren Anders Pettersson vann i högsta förvaltningsdomstolen. Läkaren anklagades av socialstyrelsens för tjänstefel efter att ha ordinerat homeopatiska läkemedel, men vann efter 8 års seglivad process i högsta förvaltningsdomstolen. Domslutet säger att läkaren gjorde rätt när han ordinerade homeopatiska läkemedel till sina patienter.

Homeopati skulle kunna bli ett kraftfullt alternativ till den vanliga sjukvården och det är viktigt att folket får kännedom om att homeopati fungerar. Tyvärr berättar vanliga media sällan att homeopati är en fungerande terapimetod och i stort sett aldrig får botade patienter uttala sig inom mainstreammedia. Locket ligger på, men alternativmedia är vaket.

På senare år har många bra sajter sett dagens ljus, vilka berättar att homeopati är en fungerande behandlingsmetod, samt att det finns mängder av vetenskapliga bevis som visar att homeopati fungerar. Här är några exempel:

 

 

Text: Marina Szöges

(3585)