Codex Alimentarius – Global Food ImperialismScott Tips är president i NHF, National Health Federation som arbetar för människors rätt till hälsa och deltar vid alla möten som hålls inom Codex Alimentarius. Codex Alimentarius är en omtalat organisation som tar fram riktlinjer och standardvärden inom hälso och näringssektorn, driven av bl a WHO och FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

I Intervju berättar Scott om vem som sitter på Codexmötena, hur stor påverkan deras beslut har, och hur mycket inflytande som ges stora multinationella företag såsom Monsanto.

Scott Tips har ett förflutet som advokat och är specialiserad inom livsmedels- och läkemedelsområdet. Han är en stor förkämpe för frihetsfrågor och har en skepsis mot demokrati på det sätt som den används idag. Han säger:

“To me democracy is like two wolves and a lamb, voting what to have for dinner”.

Vidare i intervjun pratar han om vikten av att göra sin röst hörd, när man upptäcker att något känns fel. Samt vad man själv kan göra för att skapa en förändring.

Stort tack till Canal2ndOpinion som filmade på en av Scotts föreläsningar under hans Sverigeturné våren 2013.

(2645)