freedomNational Health Federation är en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. Vi vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier.

Känner du att du vill göra en förändring i världen men inte riktigt vet hur? Då kanske organisationen NHF är något för dig. Organisationen jobbar även här i Sverige för att öka medvetenheten kring olika hälsofrågor.

National Health Federation är en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. Vi vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier.

Organisationen är unik eftersom den inte bara är världens äldsta hälso- och frihetsorganisation för konsumenter, utan även den enda godkända organisationen med inriktning på hälsofrihet. The NHF tillåts att både närvara och tala vid möten i Codex Alimentarius-kommissionen – det högsta internationella organet för livsmedelsstandarder.

Ordföranden Scott Tips har sammanställt och redigerat en bok i ämnet med titeln ”Codex Alimentarius – Global Food Imperialism”. Boken finns även tillgänglig på svenska. Hittills har han deltagit vid fler Codex-möten än någon annan hälso- och frihetsaktivist.

”Miljoner spenderas på att vi ska skyddas från oss själva men frågan är om det är det vi behöver? Vi tror på den enskilde individens förmåga att avgöra vad just han/hon mår bäst av. Dessutom älskar vår egen livsmedelsindustri Codex’ riktlinjer och normer för då kan de sälja mer av sina försämrade livsmedel i hela världen, utan handelshinder och medföljande kostnader. Codex livsmedelsnormer gynnar sämre och mer förgiftade livsmedel. De stora livsmedelsföretagen ges stora försprång i förhållande till de riktigt hälsosamma produkterna. Det är så vår värld fungerar i dessa dagar. Svaret för oss alla är att lyssna till varningsklockan då de traditionella medierna försöker få oss att tro att hälsa och nutrition är farligt. Genom att agera tillsammans med andra likasinnade personer som värdesätter välfärd, kan vi istället skapa våra egna hälsosamma samhällen som kommer att verka för att bevara och nära oss alla.” -Scott Tips

Som svar på dessa snedvridna föreställningar människor har kring naturliga sätt att uppnå bättre hälsa, med hjälp av till exempel örter och kosttillskott, har det nu kommit ännu en undersökning för att visa hur det verkligen förhåller sig.

 ”I denna rapport har otroliga fakta framkommit. Till exempel är risken att dö i cancer mindre än hälften av risken att dö av medicinska skador på sjukhus. Ur ett naturmedicinskt perspektiv är det också intressant att naturläkemedel besitter en 200 000 gånger mindre risk att döda dig än medicinska skador på sjukhus.”

Sammantaget visar rapporten att rökning är den mest riskfyllda aktiviteten för brittiska medborgare. Det är 797 940 gånger större risk att dö på grund av rökning än på grund av kosttillskott. Konventionella läkemedel är den verkliga risken. EU-medborgare som tar läkemedel löper en risk att dö av biverkningar som är 123 125 gånger större än risken att dö av att ta ett kosttillskott. EU-täckande kosttillskott och naturläkemedel är ”supersäkra” med en risk för dödsfall under 1 på 10 miljoner. De närmaste jämförelserna när det gäller risken för dödsfall i EU på grund av dessa, är med blixtnedslag och passagerare som upplever järnvägs- eller flygolyckor. Men det är fortfarande 26-68 gånger större risk att dö av dessa orsaker än av att ta kosttillskott.

Dessa siffror belyser än en gång att de restriktioner som myndigheterna vill införa för att ”skydda allmänheten” mot naturliga produkter helt och hållet saknar belägg. Om myndigheterna är genuint intresserade av allmän säkerhet skulle de främja naturlig sjukvård för alla och samtidigt ta hårdare tag mot de många tvivelaktiga aspekterna av vanliga läkemedel. Som med så många saker, är det första steget mot förändring att tillräckligt många människor inser att en förändring är nödvändig.

Om det här känns som rätt förening för dig så är du mycket välkommen att bli medlem. Här kan du läsa mer om hur du blir medlem: Bli medlem 

(5465)