Arbetet med att utropa GMO-fria zoner i Sverige har redan börjat. Nätverket Hej då GMO initierade detta arbete i februari 2008. Jämtlands län har proklamerat att de är en GMO-fri zon. Östersund kommun var den första GMO-fria kommunen och sedan har flera kommuner tillkommit som Åre kommun, Krokoms kommun, Borlänge kommun, Uddevalla kommun, Kalmar kommun, Kumla kommun och Lindesbergs Kommun. Vad härligt! Det finns i Sverige totalt 33 GMO-fria zoner, inklusive skolor, restauranger, livsmedelsbutiker och gårdar.

 

GMO-fri zon

Hur kan Du etablera en GMO-fri zon i Sverige?
Exakt hur man gör beror på den rättsliga situationen i Sverige och behörigheten hos de olika myndigheterna och de olika folkvalda organen – i allmänhet finns det två sätt att etablera GMO-fri zon:

1) Ett folkvalt organ (lokalt, regionalt, osv.) kan med den politiska makt de har och genom att utnyttja de lagliga medel de förfogar över inom området eller regionen se till att det är GMO-fritt. Det kan då gälla ett förbud mot GMO-odling på kommunal mark eller att man förbinder sig att inte använda GMO-livsmedel vid offentliga anläggningar som skolor, dagis, och sjukhus etc.

2) Jordbrukare inom ett område kan själva, helst med hjälp av ett bindande avtal, komma överens om att inte odla GMO på sin mark. De bör också garantera för varandra att de kommer att följa överenskommelsen, samt ge sina kunder ett skriftligt besked på detta.

I Europa finns det mer över 4700 kommuner som utropat sig som GMO-fria!
292 regioner och 4713 kommuner och andra lokala områden samt mer än 31 000 jordbrukare i Europa har redan deklarerat sig som ‘GMO-fria’ och åtagit sig att inte tillåta användandet av genmanipulerade grödor i jordbruket och maten inom deras territorium.

Organisationer som arbetar för GMO-fri odling och livsmedelspriduktion:

Ekologiska Lantbrukarna (Swedish Association of Ecological Farmers) 
Biodynamiska Föreningen 
GMO-Fritt Norrbotten 
LULEÅ BIODLARFÖRENING 
SOTENÄS BIODLAREFÖRENING 
Swedish Professional Beekeepers
Jordens Vänner
KONSUMENT-FORUM 
Förbundet Sveriges Småbrukare
Matupproret
Slow Food i Skåne nordost

 

// Sara Boo Ordförande NHF Sweden

Källa & Bild /läs mer:

http://hejdagmo.se/om/

gmo-free-regions/sweden.html

Missa inte konferansen i maj: http://www.gmo-free-regions.org/

 

 

(2890)