När Colombia skrev frihandelsavtal med USA satt bönderna plötsligt i “rävsaxen”. De förbjöds att byta, sälja och lagra sina egna fröer. Om bönderna fortsätter att ta eget utsäde, och odla egen mat på den egna jorden så som de alltid har gjort, så kan de straffas med böter och fängelse.

Många bönder vägrar att ge upp sina rättigheter, men de kämpar i motvind mot stora globala företag, som har både politiska maktmedel och kapital. Genom frihandelsavtalet tvingas bönderna att köpa dyra, certifierade fröer, av bla Monsanto. Det råder inget tvivel om att den som äger rättigheterna till fröerna också har makten över maten. Vilken hand vill vi ska föda oss, bonden som varje år väljer ut de bästa exemplaren för att från dessa ta frön till utsäde, eller Monsanto som tar fram sina fröer i ett laboratorium, gärna med genteknik…

Ta dig tiden att se denna korta film – det är mycket som står på spel nu.

 

Källa: http://frihandelsavtal.com/de-forbjudna-froerna/

/Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

(6804)

2 thoughts on “Förbjudet att byta, sälja och lagra egna frön i Colombia efter frihandelsavtal med USA”

Comments are closed.