Sveriges regering, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har 2022-02-22 mottagit en skrivelse från NHF Sweden, där vi kräver att barnvaccinering när det gäller Covid-19 stoppas. Det motiveras av en rad punkter, bland annat att det finns biverkningar, inklusive att barn dör av vaccinationen. Vaccinerna innehåller skadliga ämnen och inga långtidsutvärderingar finns. Vaccinerna har inget forskningsetiskt tillstånd, och är fortfarande under forskningsutvärdering och sådana läkemedel får man enligt barnkonventionen, under de förutsättningar som föreligger, inte ge till barn.


(105)