EU-kommissionen har den 7 oktober 2021 beslutat att registrera det europeiska medborgarinitiativet ”Stop (((5G))) – var uppkopplad men skyddad”. Organisatörerna av initiativet uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning för att bättre skydda allt slags liv från risker med radiofrekventa elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning, för att skydda mot miljöpåverkan av 5G och digitalisering, och för att säkerställa ett ändamålsenligt skydd (bland annat mot it-brottslighet) av personuppgifter som behandlas med dessa nya typer av kommunikationsteknik

Eftersom det europeiska medborgarinitiativet uppfyller de formella villkoren som fastställs i relevant lagstiftning anser kommissionen att initiativet är juridiskt giltigt. I detta skede har kommissionen dock inte analyserat förslagets innehåll.

Nu när initiativet är registrerat kan organisatörerna börja samla in namnunderskrifter. Om ett medborgarinitiativ inom ett år får totalt en miljon underskrifter från minst sju EU-länder måste kommissionen utvärdera innehållet i detalj och ta upp frågan. Kommissionen kan då besluta att gå vidare med initiativet eller inte, men måste i vilket fall som helst motivera sitt beslut. Läs mer om vad Kommissionen skriver om medborgarförslaget: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_4995

Här kan du läsa medborgarförslaget, som Ann-Katrine Backman, styrelsemedlem i NHF Sweden, har varit med och författat. https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_sv

Efter att EU-kommissionen registrerat initiativet, så har arrangörerna 6 månader på sig att besluta om när namninsamlingen börjar. Sedan har arrangörerna 1 år på sig att samla in 1 miljon underskrifter. Preliminärt har det beslutats att namninsamlingen startar 1 februari 2022.”

/Sara Boo, sekreterare NHF Sweden

(91)