new-year-5822002_640-Bild av Gerd Altmann från Pixabay NHF Sweden Header Logo


Regeringen och riksdagsmännen har fått ta del av NHF Swedens remissyttrande. Riksdagsmännen fick även följande text.

Ärade riksdagsledamot!

Du har kallats in under din julledighet, för ett brådskande beslut. Frågan är om du har hunnit sätta dig in i frågan ordentligt. Kan du ansvara för de konsekvenser som ditt beslut leder till, om du skulle rösta för att frånta medborgarna deras grundlagsskyddade fri- och rättigheter, vilket dels är olagligt och dels kan resultera i en samhällskollaps när människor inte längre kan försörja sig?  Är smittan så pass farlig som det görs gällande? Har du betraktat siffrorna utifrån olika perspektiv? Vad vet du om Covid-vaccinet?

Vi har fördjupat oss i olika aspekter beträffande detta, och vi delar gärna med oss av vår kunskap till dig och dina kollegor i Riksdagen. 

Både JO och Advokatsamfundet har i sina respektive remissyttranden redan kritiserat och varnat för Pandemilagen.

Vi ber dig att noggrant läsa igenom vårt remissyttrande, innan du tar ställning och röstar om Pandemilagen. Pandemilagen är till sin utformning olaglig (enligt flera konventioner), att rösta för den likaså (enligt Romstadgan). 

Ta del av vårt bifogade remissyttrande! Michael Zazzio är domare i den internationella tribunalen Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice som dömer baserat på Romstadgan. Detta beskrivs även i det bifogade remissyttrandet

 

REMISSYTTRANDE TILLFÄLLIG PANDEMILAG: COVID-19-LAG

Innehåll

 • Beslut får inte strida mot grundlagen
 • Beslut får inte strida mot mänskliga rättigheter
 • Beslut måste fattas baserat på vetenskap
 • Ingen proportionalitetsanalys har genomförts
 • Covid-19 är inte någon bevisat farlig pandemi
 • Lockdowns har inte hjälpt
 • SYNPUNKTER PÅ PANDEMILAGENS UTFORMNING
 • ANGÅENDE COVID-VACCIN
 • Lista på företag och typ av Covid-vaccin
 • INFORMERAT SAMTYCKE REGLERAS I ÅTTA KONVENTIONER
 • LÖFVEN OCH MINISTRAR FÄLLDA ENLIGT ROMSTADGAN

 

(I pdf:en nedan är innehållsförteckningen i form av länkar, så att du snabbt kan komma till respektive avsnitt)

pdf_adobe

 

NHF Sweden, remissyttrande S2020-09214

 

 

 

 

 


Snälla, stöd oss gärna i kampen för våra mänskliga fri- och rättigheter och för hälsofrihet samt vaccinationsfrihet. Bli medlem under år 2021 för 290 kr (i Sverige) så får du vår uppskattade tidning Hälsofrihet med 4 nummer direkt hem i brevlådan
>> Bli medlem

Decembernumret 2020

 

Provläs Hälsofrihet nr 2/2020 >> Bill Gates snurriga vaccinvärld

Text: NHF Sweden
Bild 1: Gerd Altmann/Pixabay

(2309)