NHF Sweden har idag skickat en skrivelse till socialutskottets ledamöter och suppleanter samt till samtliga partigrupper i riksdagen. NHF Sweden visar i sitt yttrande att Arkelstens motion om obligatorisk vaccinering i grunden är olaglig och strider mot vår grundlag samt mot en rad internationella konventioner.

NHF Sweden visar även hur frekventa allvarliga biverkningar är enligt den frekvens som FASS anger i bipacksedeln för MPR-vaccinet, när man vaccinerar en hel årskull. Därtill måste man beakta att varje årskull får MPR-vaccinet två gånger, så biverkningarna dubbleras därmed. Man får inte glömma bort att det därutöver tillkommer liknande biverkningslistor för andra vacciner. Vi har i skrivelsen även tagit med en diger lista med de tillsatsämnen som finns i vacciner – ämnen som inte är hälsokost och sannerligen inte hör hemma i bebisar eller barn. Vi avslutade yttrandet till riksdagspolitikerna med en diger lista med studier som visar att vaccinering är en riktigt dålig idé.

Här kan du ta del av skrivelsen:

pdf_adobe

NHF Swedens yttrande till Socialutskottet, 2017-03-27

 

(12580)