Riksdagen

Idag fattade Riksdagen beslut angående Socialutskottets Betänkande 2016/17:SoU7,  som innehöll en rad olika åtgärder för folkhälsan. Det som fick en stor del av befolkningen att bevaka just detta ärende var att det innehöll flera motioner som skulle bana väg för såväl fler vaccinationer som tvångsvaccinering. Detta var något som engagerade många, inte bara de som har valt bort vaccin utan även människor som är för vaccin men som absolut inte vill se något tvång. 

NHF Sweden skickade en skrivelse till Socialutskottet och förklarade att det skulle bryta mot vår grundlag om man införde tvångsvaccinering, eller obligatorisk vaccinering som det anfördes i Arkelstens motion. Många andra har också skickat in skrivelser och många har ringt upp Socialutskott och riksdagspolitiker. Riksdagspolitikerna har säkerligen märkt av att det är ett massivt motstånd till alla former av tvång när det gäller vaccination.

Socialutskottet beredde frågorna den 23 mars och kom fram till sitt förslag den 28 april och utskottets förslag blev att Riksdagen skulle avslå motionerna. Här kan du ta del av Socialutskottets betänkande: Betänkande 2016/17:SoU7 (pdf, 812 kB)

 

Vaccinationsmotionerna

  • Obligatoriskt barnvaccinationsprogram I motion 2015/16:430 av Sofia Arkelsten (M) begärs ett tillkännagivande om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt. Ett liknande tillkännagivande begärs i motion 2016/17:304 av Jesper Skalberg Karlsson (M).
  • I motion 2015/16:563 av Hillevi Larsson (S) begärs ett tillkännagivande om att överväga att i framtiden erbjuda alla barn i Sverige samma vaccinationsskydd.
  • I kommittémotion 2015/16:958 av Karin Rågsjö m.fl. (V) i yrkande 3 begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att utforma en informationskampanj om fördelarna med och nödvändigheten av barnvaccinationsprogrammet. I yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda hur barnvaccinationsprogrammet ska kunna säkras i hela landet.
  • I motion 2016/17:320 av Ann-Britt Åsebol (M) begärs ett tillkännagivande om att se över möjligheterna att införa influensavaccination mot influensa och pneumokockinfektion som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för alla över 65 år.
  • I kommittémotion 2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23 begärs ett tillkännagivande om vikten av att löpande utvärdera och se över vaccinationsprogram.
  • I motion 2015/16:472 av Åsa Westlund m.fl. (S) begärs ett tillkännagivande om att verka för att det blir möjligt för fler att TBE-vaccinera sig.
  • I motion 2015/16:1459 av Erik Bengtzboe (M) begärs ett tillkännagivande om att se över möjligheten att erbjuda HPV-vaccin även till unga män på samma villkor som till unga kvinnor inom ramen för högkostnadsskyddet. Liknande tillkännagivanden begärs i motion 2015/16:1499 av Désirée Pethrus (KD), motion 2016/17:319 av Annicka Engblom (M), motion 2016/17:645 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (båda L), motion 2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S) samt kommittémotion 2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 11.

Idag fattade Riksdagen beslut och de gick på Socialutskottets förslag. Riksdagen sa nej till samtliga motioner om folkhälsofrågor. Precis som utskottet, så anger Riksdagen att anledningen främst är att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp.

 

nej till motioner

 

// Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

Bild: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag

 

>> Riksdagen röstade nej till alla vaccinmotioner (2018)

(188752)