Teresa

“Help me, help me I’m an Italian mom”, så började ett inlägg som fick mig att på allvar få upp ögonen för vad som händer i Italien. Där har redan varit ett 50-tal demonstrationer. Det här är inte bara en fråga huruvida vaccin är bra eller inte, skadar eller inte, utan det är en fight som handlar om vem som har rätten att bestämma över ens barn. Är det föräldern eller är det läkemedelsindustrin, i maskopi med staten, och som årligen tjänar miljarder på att vaccinera ditt barn? 

Mamman Teresa Ceglie berättar om att en ny lag om obligatoriskt vaccin, lag n.73/2017, håller på att antagas i Italien. Bara en av tjugo regioner har motsatt sig den. Hon berättar: “Denna nya lag gör att vi tvingas att vaccinera våra barn 0-16-åringar mot 12 sjukdomar om de ska få gå i skolan, förskola eller på dagis. Vi tillåts inte längre att välja att låta bli att vaccinera utan kan då få kraftiga böter upp till 7 500 euro, eller ännu värre förlora vårdnaden, sina föräldrarättigheter.” berättar hon.

De flesta föräldrar, både de som är för vaccin och de som tackar nej till vaccin, kan vara rörande överens om att all medicinering som ges till deras friska barn och som är förenad med en risk också ska vara frivillig. Det ska helt enkelt finnas en valmöjlighet och det valet och ansvaret ligger på föräldern och varken läkemedelsbolag eller stat. Därför är det också stora demonstrationer i Italien. Den 8 juli så kommer det att åter bli en stor demonstration i Pesaro, där man kommer att kämpa för rätten att få tacka nej till tvångsvaccinering. Vaccin är ett läkemedel som ges i injektionsform därmed så är biverkningarna mycket större än när läkemedel tas oralt. Alla barn ska vaccineras, religionsfriheten skyddar inte och i de flesta fall kan barnet inte heller få undantag även om barnet tidigare har fått en vaccinationsskada. Det påminner om det övertramp som föräldrar i Sverige råkar ut för som inte vill vaccinera och som förlorar vårdnaden över barnet för att den andra föräldern vill vaccinera. Samtliga av dessa föräldrar ville inte vaccinera sitt barn för att det tidigare hade fått allvarliga biverkningar av vaccin. De förlorade ändå vårdnaden, fastän de bara ville skydda sitt barn.

Teresa Ceglie hade tagit del av NHF Swedens  yttrande till Socialutsottet, 2017-03-27 som motsatte sig Arkelstens motion om tvångsvaccinering. I denna beskrev vi vilka biverkningar barnen fick av MPR-vaccinet Priorix. Det är viktigt att känna till att när man vaccinerar en hel årskull barn så är det fler som får allvarliga biverkningar av vaccinet än som får komplikationer av sjukdomen ifall man inte vaccinerar. Till exempel så finns det 28 000 allvarliga biverkningar på Priorix. När man vaccinerar en hel årskull i Sverige så innebär det att 100 000 barn vaccineras. Nu är det ju så att mässlingsvaccin ges två gånger vilket innebär att 200 000 barn vaccineras varje år och då är de allvarliga biverkningarna plötsligt dubblerat till 56 000. Denna siffra ska jämföras med de 10 000 som insjuknade i mässlingen innan massvaccinationen infördes. De allra, allra flesta av de 10 000 klarade sig helt utan men. Man brukar säga att det sker ett encefalitfall per 1-2000 mässlingsfall varav 80 % läker ut, helt utan komplikationer. Det betydde att det fanns mellan 5-10 sådana fall och om 80 % läker ut då har vi två fall kvar som högst. Det är inte rimligt att tvångsmedicinera alla friska barn med mässlingsvaccin och ge dem 56 000 allvarliga biverkningar för att få bort 1-2 två encefalitfall. De som får komplikationer av encefalit har i princip alltid någon annan bakomliggande sjukdom.

Teresa Ceglies har själv ett vaccinskadat barn. Hennes pojke fick ulcerös kolit, en kronisk tarmsjukdom av just MPR-vaccinet  Hon fasar för att tvingas att vaccinera honom igen och hon berättar: “Läkare och advokater hotas till tystnad, de sparkas eller får inte uppdrag, media censurerar och stämningen är hätsk mot de “konservativa” som inte fogar sig. Vi diskrimineras och får höra att vi sprider sjukdomar – om denna lag går igenom så kommer vi att i september få söka politisk asyl”. Hon berättar att det är rena fascistmetoderna som används och är mycket skrämd över utvecklingen. Det demonstreras även i Frankrike som har liknande förslag på gång.

Nu är det inte bara vaccin mot mässlingen som kommer att bli obligatoriskt i Italien, utan det är sammanlagt 12 olika sjukdomar som barnen ska “tvångsmedicineras mot”;

Polio
Difteri
Stelkramp
Kikhosta
Hepatit B
Hib
Meningit A
Meningit B
Mässling
Röda hund
Vattkoppor
Påssjuka

Det man inte ska glömma bort är att terminologin som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan vi injicerar faktiskt in sjukdomarna, vi injicerar in olika mikroorganismer, virus, i våra barns kroppar vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och ger dem en sjukdom annars kan inte immunitet uppstå (detta gäller dock inte toxoider och HPV-vaccin som är det första vaccin som är en GMO, det vill säga det är framtaget med genteknik och är således ingen naturlig partikel. Eftersom man injicerar så är det över lag mer förenat med komplikationer eftersom man penetrerar huden. Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen, restprodukter och till och med ämnen som är erkänt neurotoxiska som aluminium.

Med vaccineringen riskerar barnen istället att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism mm.

Vad många inte vet är att CDC i USA som är den myndighet som rekommenderar vaccin även har patent på sådana  inte mindre än 50 patent innehar CDC på olika vacciner. Vilken trovärdighet har en myndighet som ska ta fram rekommendationer för olika vaccin, ifall de samtidigt har patent på vissa, kan de vara opartiska då? Nej, det är de inte. “Whistleblower” William Thompson har berättat att han av CDC ombads att förstöra dokument som avslöjade att CDC:s egen forskning påvisade att just MPR-vaccinet ökade risken för autism.

Det har ofta skrivits om svängdörrarna mellan industrin och CDC, dvs att människor som ena minuten jobbar för industrin, sedan jobbar för CDC och sen är tillbaka inom industrin. Det är FDA som godkänner alla vaccin i USA och samma fenomen med svängdörrar till industrin finns där. Industrin har därmed nära samarbete med myndigheterna och är ofta dessutom rådgivare till beslutsfattarna. Dessa vacciner säljs sedan in globalt och även till Europa, som tas emot av beslutsfattare som även de har rådgivare från industrin. Sveriges hälsominister, Gabriel Wikström, har Annika Karlsson som sekreterare. Hon arbetade tidigare på GlaxoSmithKline. I Italien har sjukvårdsministern Beatrice Lorenzin tillsammans med hälsodepartementets generaldirektör Ranieri Guerra, som även har varit Glaxo Foundations VD, varit på möte i USA. Det faktum att det finns tider då han har suttit på dubbla stolar har lett till att han har anklagats för jäv.

Läkemedelsindustrin har en perfekt kassako i form av vaccinering, och när det blir tvångsvaccinering då har denna multimiljardindustri direkt access till varje barn. Industrin behöver bara sälja, lobba  eller muta in det hos politikerna och det är precis vad de gör!

Om du inte vill att denna industri med sina politiker i släptåg ska diktera vad som ska sprutas in i ditt friska barn så ska du gå med i denna kamp som Italien inbjuder till.

Italien kommer att vara först med att resa sig mot detta tyranni, och vi vill vara ett exempel för hela världen. Vi behöver verkligen din hjälp. Den 8 juli i Pesaro, Italien kommer vi att demonstrera mot denna lag. Ingen får göra våra barn illa. Vi ber er att resa er och demonstrera med oss i varje land. Vi måste visa att vi står tillsammans för våra barns hälsa“, säger Teresa Ceglie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Säg nej till att läkemedelsbolagen har direkt access till ditt barn utan att du som förälder har något att säga till om. Stå upp mot den läkemedelsfascism som breder ut sig över över hela Europa. Gå med i demonstrationen!! Det här är beslut som tas på EU-nivå, och även högre nivåer för att införlivas i alla länder. Det arbetas intensivt för tvångsvaccinering i USA, Europa och Australien.

Det är enkelt att demonstrera  och du kan göra det via din dator! Ta ovan bild och använd som profilbild det betyder följande:

Det är föräldrarna som bestämmer när läkemedel med risker ska ges till deras barn, det är inte läkemedelsbolagen eller staten! 

Ett folk ett mål  stoppa läkemedelstyranniet som tar fullständig kontroll över våra barn i Europa

//  Sara Boo ordförande NHF Sweden

Vi kommer att uppdatera arbetet på respektive hemsidor: www.thenhf.se och www.2000tv.se

 

 

 

(10235)