Leif Widebert, osteopat, skriver denna tänkvärda replik på artikeln “Därför får myterna om vaccin fäste hos föräldrar” i Göteborgsposten

 

I debattartikeln i Göteborgs-Posten 180104 ”Därför får myterna om vaccin fäste hos föräldrar” skriver den pensionerade barnhälsovårdsöverläkaren Tomas Arvidsson, om det han betecknar som myter om vaccinering. Det är en bra artikel, skriven av en man med mycket erfarenhet och känslan i texten är att han balanserat ser på problemet med de som inte vill vaccinera sina barn och försöker också att hitta en konstruktiv lösning som inte blir tvingande mot alla våra rättsprinciper. Så långt är det en artikel som på flera sätt ger ett hopp.

Resonemanget som kan ifrågasättas både här och i alla andra sammanhang där man från olika håll angriper eller bemöter de som är kritiska mot vacciner och vaccinprogrammet som det ser ut idag, är när man börjar att prata om ”Fake science”, desinformation och är nedlåtande mot de läkare och forskare som sprider vaccinkritisk forskning och studier.

Många som har en tveksamhet över vaccinerna är ofta akademiskt utbildade personer med stor vana att kritiskt söka information på nätet och de olika forskningssajterna som finns tillgängliga. Att myndigt bemöta dem från höga hästar med att säga att de har gått på ”Fake science” och ”lyssna istället på oss som vet”, kommer aldrig att fungera utan bara öka polariseringen vilket inte är bra var den än finns i samhället.

Det enda som kommer att få en effekt och kunna leda till ett samförstånd är att bjuda in experter från båda ståndpunkterna till diskussion och att punkt för punkt där tveksamheterna och oron finns, med fakta och forskning klargöra och motbevisa ”Fake science” och desinformation vilken sida den än finns på. Resultatet måste redovisas öppet och i sin helhet!

group-2822423_1920

Artikelförfattaren efterlyser att experter från båda sidor tillsammans diskuterar igenom den forskning som finns för att motbevisa fake science, och desinformation på vilken sida den än finns

 

Här är det viktigt för alla att förstå att trots att man har olika åsikter och stödjer sig mot olika forskning, så tror jag, förutom möjligtvis vissa personer med koppling till industrins ekonomiska intressen, att all vårdpersonal och alla föräldrar vill våra barns bästa.

Frågeställningarna rör sig främst om risk versus effekt och de frågor som oroar och som kräver ett svar är till exempel:

 • Om vacciner verkligen är i stort sett riskfria, varför finns det då så mycket rapporterade biverkningar i registret i USA, VAERS (https://vaers.hhs.gov/) och dess europeiska motsvarighet Vigibase/Vigiaccess (http://www.vigiaccess.org/)?
 • Om vacciner verkligen är i stort sett riskfria, varför har då USA en särskild domstol och ett särskilt kompensationsprogram för vaccinskador (https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/index.html)? Den domstolen har 2006-2016 betalat ut mer än 3,7 miljarder dollar i ersättningar! (https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/data/index.html)
 • Om vacciner verkligen är i stort sett riskfria, varför finns det ett undantag i USA’s grundlag som håller vaccintillverkare fria från ansvar? (https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCODE-2010-title42/USCODE-2010-title42-chap6A-subchapXIX-part2-subpartb-sec300aa-22)
 • Om vacciner verkligen fungerar hur kommer det sig att utbrott har skett inom avgränsade vaccinerade populationer?
 • Hur kan ovaccinerade barn utgöra en risk för de vaccinerade om vaccinet verkligen fungerar?
 • Varför utförs inte vanliga kontrollerade dubbelplacebo RCT-studier på vacciner på samma sätt som gäller för alla övriga mediciner? Varför används ofta inte en ”ren” placebo? Varför skall vi då lita på de studier som gjorts?
 • Finns det över huvud taget någon betryggande forskning gjord på små barn?
 • Finns det över huvud taget betryggande forskning som visar den sammantagna effekten och eventuella interaktioner när ett flertal vacciner distribueras in i kroppen vid samma tillfälle?
 • Finns det betryggande forskning som kan visa att vacciner INTE orsakar autoimmuna sjukdomar, skador på nervsystemet etc efter ett större antal år?
 • Finns det betryggande forskning som kan visa att den sammantagna toxiska effekten av de adjuvansämnen som ingår i vaccinerna, t ex aluminium, kvicksilver (användes mer förr), formaldehyd etc inte påverkar ett litet barn negativt?
 • Finns det betryggande forskning som kan visa vilka barn som löper en större risk för biverkningar och därför borde undvika vacciner?
 • Vad tyder det på att CDC (USA’s socialstyrelse) har undanhållit dokument som visar samband mellan vaccin och autism hos afroamerikanska pojkar?
 • Varför visar statistiken att i stort sett alla dödsfall i barnsjukdomarna hade mer eller mindre försvunnit tack vare bra hygien och bra vård innan vaccinerna togs i bruk. Behövs då verkligen vacciner när de medför biverkningar och risker?
 • Hur förklarar man studier som visar på att ovaccinerade har bättre hälsa över tid än de vaccinerade? (http://www.cmsri.org/wp-content/uploads/2017/05/MawsonStudyHealthOutcomes5.8.2017.pdf)
 • Att ta sitt ansvar för samhället används ofta som argument, men finns det betryggande forskning som kan visa att flockimmunitet verkligen fungerar eftersom effekten av de flesta vacciner avtar starkt efter ett antal år? Var har man hämtat de procentsatser man hänvisar till?
 • Finns det betryggande forskning som visar att det naturliga skyddet för nästa generation inte försämras när mamman inte har genomgått en äkta immunitet utan enbart från vaccinationen?

Listan kan göras hur lång som helst och varje fråga behöver ett seriöst och från forskningen uppbackat svar! De som kommer att försöka ge svaren bör vara initierade personer som utan egen prestige via kloka forskningsbaserade svar, ger möjlighet till ett nytt förtroende för vacciner och vaccinationsprogrammet, alternativt stå upp för det som visar sig vara korrekt som talat emot vacciner.

För att ge förtroende och en höjd i debatten bör personerna inte heller vara knutna till VOF, skeptikerorganisationen som oftast bara drar ned debatterna på en sandlådenivå.
Att vara initierad innebär att våga ta del av den forskning och de böcker, filmer och annat som finns för att bättre förstå varför frågorna finns. Filmer/dokumentärer är till exempel:

 • Vaxxter
 • The truth about vaccines
 • Vaccines revealed
 • Injecting aluminium

Böcker är till exempel:

 • Mayer Eisenstein: Vacciner, risker och skador
 • Suzanne Humphries: Dissolving illusions
 • Tetyana Obykhanych: Vaccine Illusion
 • Paul Thomas: The vaccine friendly plan
 • Andrew Moulden: Every vaccine produces harm
 • Janine Roberts: The vaccine papers
 • Judith Thomson, Eli Camp: The unvaccinated child
 • Jackie Schwartz: Vaccinationer – Fördelar och nackdelar

En utmärkt sida som sammanställer mycket bra forskning är också GreenMedInfo, http://www.greenmedinfo.com/, sök på ”vaccine”.

Om inte en öppen debatt och diskussion som ger svar på alla frågor kommer till stånd blir tolkningen att de relevanta frågorna faktiskt saknar forskningsbaserade svar och att den etablerade sjukvården därmed med än större kraft kommer att undvika en öppen debatt och diskussion.
Polariseringen kommer att bli ändå starkare!

Avslutningsvis vill jag varmt tacka för en bra artikel från Tomas Arvidsson som förhoppningsvis kan innebära en öppning för att reda ut vad som är ”Fake science”, desinformation och inte!

//Leif Widebert, osteopat sedan 25 år med målet att med kunskap och hälsofrihet, skapa bästa möjliga hälsa för våra barn. Med eller utan vacciner!

(52231)