Graf, Diagram, Tillväxt, Rapport

Läkemedelsverket uppger att från och med november 2017 är svenska biverkningsrapporter sökbara och tillgängliga via den Europeiska biverkningsdatabasen kallad EudraVigilance. Läkemedelsverket upphör därför med tjänsten att man kan prenumerera på kvartalslistorna med inrapporterade biverkningar.

I denna biverkningsdatabasen EudraVigilance kan man, förutom information om biverkningsrapporter från Sverige, även få information om andra europeiska länders inrapporterade biverkningar för olika läkemedel. EMA, European Medicines Agency är den europeiska läkemedelslmyndigheten och handhar databasen EudraVigilance dit misstänkta biverkningar ska rapporteras.

>> EudraVigilance

>> Huvudsida för den europeiska databasen för rapporter om misstänka läkemedelsbiverkningar

>> Hur man rapporterar en biverkning

Myndigheten anger att varje gång man vill söka efter en webbrapport visas en ansvarsfriskrivning. För att se enskilda rapporter måste man bekräfta att man har läst och förstått ansvarsfriskrivningen. En av punkterna är i fetstil och innehåller ett märkligt krav för att få läsa rapporterna och lyder så här:

  • Patienter och konsumenter får inte avbryta eller ändra sin förskrivna medicinering utan att först ha diskuterat med hälso- och sjukvårdspersonal.

Var och en är i sin fulla rätt att påbörja eller avsluta vilken medicinsk behandling det än må vara, vare sig sjukvården eller någon annan kan kräva något annat.

Man kan sedan söka på läkemedelsnamn eller läkemedelssubstans och det kommer då upp ett fliksystem där man får ta del av olika grafer, och kan till exempel få veta antalet inrapporterade biverkningarna, vilka biverkningarna är, och även antal biverkningar uppdelat på könstillhörighet, och antalet fall i länder mm. Privatpersoner kan inte själva rapportera in sina biverkningar till EudraVigilance, privatpersoner kan istället rapportera in dem till det svenska Läkemedelsverket.

>> Rapportera in din biverkan själv

 

// Sara Boo, ordförande NHF Sweden
bild: pixabay

(2519)