motion_tvångsvaccinering
Sofia Arkelsten har motionerat om att det svenska barnvaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt, vilket med andra ord innebär tvångsvaccinering. Det har upprört många barnföräldrar och sakkunniga som vet att vacciner, precis som andra läkemedel, har biverkningar.

Vacciner kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd såsom autoimmuna sjukdomar och andra kroniska sjukdomar samt livslånga handikapp och dödsfall. Sofia Arkelsten fick i ett privat mail en rad frågor men dessa har ej besvarats. Nu får Sofia brevet igen, men som ett öppet brev via NHF Sweden, författat av Ulf Andersson .

 

Bästa Sofia Arkelsten,

Moderaterna står för frihet för den enskilde individen, varför jag med bestörtning får till min kännedom att du i en intervju förespråkar obligatorisk (läs tvångs-) vaccinering.

Många drabbas av MS, Narkolepsi, ME (CFS) med mera som ofta leder till vad många tror kroniska sjukdomstillstånd. Jag kommer inte här att rada upp alla de sido-/bieffekter den syntetiska cocktail som en vaccinationsspruta innehåller utan det finns andra som kan upplysa om detta och andra hälsotillstånd. Som exempel finns Mike Adams (aka Health Rangers), Dr Mercola, Ty Bollinger med sin unika serie ang cancer TTAC (The Truth About Cancer) samt Vaccin.me. Uppmanar dig att verkligen läsa och sätta dig in i ett område som berör allt fler – sin egen hälsa.

Att du som Moderat förespråkar tvångsmetoder går enligt min mening stick i stäv med den frihet som jag alltid uppfattat det parti som fått min röst ända sedan jag fick börja rösta (10 år äldre än du själv) och vill därför att du förklarar dig och din ståndpunkt i denna fråga.

Förslag på åtgärder från mig till dig:

  • Dementera ditt uttalande.
  • Avstå helt och hållet att kommentera eller uttala dig i frågor som du uppenbarligen inte har kunskap om.
  • Avgå och/eller säg upp din medverkan i Moderaterna som står för frihet – inga tvångsmetoder – då det finns andra partier som skulle uppskatta ditt engagemang i frågor där det från din sida gärna ska till att staten dikterar över oss medborgare.
  • Går du någons ärende vill jag uppmana dig att ta dig ifrån dess påverkan.

Både du och jag har fått höra att vi har kroniska sjukdomstillstånd; skillnaden är att jag är helt symptomfri medan du säkerligen kämpar på med ”nya” metoder som bygger på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Vill du veta mer hur jag tog mig ur det fasta grepp som olika mediciner höll om mig, är du mer än välkommen att höra av dig.

Berätta också för mig hur du ska förklara för alla de föräldrar som ser sina barn inte klara av skolarbetet då de helt okontrollerat somnar på lektioner, känner sig yra, är tankspridda, drabbas av det ena efter det andra som följd av vaccination.

En tanke: Om person A tar vaccin och person B avstår; vad är då person A rädd för? Han/hon är ju redan ”skyddad”, så varför tvinga person B att injicera vaccin mot sin vilja? Hur kan vaccin med alla dess ingredienser vara bra för vår kropp och vårt välbefinnande? Är det inte bättre att du och jag gör ett eget val eller att åtminstone all information är neutral där både för- och nackdelar presenteras? Om du vill injicera vaccin medan jag väljer andra alternativ, blir väl vi båda lyckliga och känner oss tillfreds med vårt hälsoval? Att skuldbelägga någon som väljer att avstå med argumentet att vi ska göra det av solidariska skäl håller inte och är enbart ett sätt att få människor ta sina beslut med (skuld)känslor istället utifrån synvinkeln logiskt tänkande och konkret kritiskt ifrågasättande. Den ännu värre metoden vore att tvinga oss medborgare att injicera syntetiskt framställda preparat. Vilken del i kroppen behöver detta/dessa???

Jag skulle kunna lägga upp detta på sociala medier osv men ser det mer ärligt att kommunicera direkt med dig, vilket jag hoppas du uppskattar.

Ser fram emot att höra ifrån dig och önskar dig allt väl med dina val – frivilliga..

Med vänlig hälsning

 

Ulf Andersson, Humanication

(7709)