Den homeopatiska hälsobranschen gick samman och gjorde en gemensam artikel. Även NHF Sweden står bakom artikeln. DN och SvD valde att inte publicera trots att det var en viktig debatt i synnerhet nu när Läkemedelsverkets förslag – om det går igenom – totalt utplånar homeopatins framtid. Tidningarna väljer att vara tysta. Någon som inte väljer att vara tyst är Newsvoice.

 

globuli-1574436_1280

Stoppa chockhöjningen! Ta inte bort människors rätt att välja homeopati


Regeringen bör stoppa Läkemedelsverkets föreslagna chockhöjning av registreringskostnaden för homeopatiska läkemedel. Om den föreslagna höjningen antas avstannar utvecklingen av den homeopatiska medicinen helt, och människorna får allt svårare att välja homeopatisk behandling. Sverige går i så fall även emot Världshälsoorganisationens, WHO:s, strategiska satsning på komplementärmedicin.

Läkemedelsverket har kommit med ett förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Förslaget innebär en chockhöjning av avgiften för att registrera homeopatiska läkemedel med 2 150 procent! I siffror föreslås avgiften höjas från 4 000 till 90 000 kronor per enskilt homeopatiskt läkemedel.

Redan tidigare har Sverige antagit lagar som har minskat antalet homeopatiska läkemedel från flera tusen till att det i dag endast finns cirka 190 enkelmedel att tillgå i landet, vilket redan har lamslagit branschen.

Om regeringen antar detta nya förslag av Läkemedelsverket innebär det dödsstöten för den homeopatiska läkekonsten i Sverige…

Läs artikeln i sin helhet: http://newsvoice.se/2016/08/28/stoppa-chockhojningen-ta-inte-bort-manniskors-ratt-att-valja-homeopati/

 

Även Naturläkemedel och Traditionella Växtbaserade läkemedel drabbas hårtSkriv under protestlistan här

 

Ta del av vårt öppna brev som även inbegriper Regeringens lagvidrighet vad gäller antroposofiska läkemedel:

 

 

/ Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

 

(7640)