Läkemedelsverket vill chockhöja avgifterna för alternativa läkemedel. Branschen kommer inte att kunna utvecklas, vilket är ett stort hot för den svenska folkhälsan. NHF Sweden har tillsammans med Föreningen SARA skrivit ett remissyttrande som vi lämnade in igår. Vi har inte bara kunnat avslöja att Läkemedelsverket har räknat fel i de underlag som de har sänt in, utan deras begäran om ökade avgifter  är  dessutom inte är förankrade, med hänsyn till den senaste årsredovisningen.

woman-591576_1280

Vi blev mycket förvånade när Läkemedelsverket i det underlag som de hade sänt in hade räknat fel på 2 av de 7 summor som de hade angivit i en tabell. Vi såg med bestörtning att de bara hade redovisat intäkter för ett enda år nämligen 2015, resten var prognoser fram till 2020 och de ville helt enkelt ha anslag baserade på sina prognoser. Som om inte detta var nog så hade myndigheten angivit att de tar 500 kr i timmen vid registrering av läkemedel. En anställd kostar dock bara 416 kr i timmen. Man har alltså lagt på 84 kr för övriga utgifter.

Utöver detta så har Läkemedelsverket lagt på 40% som de så fint kallar för “overheadkostnader”. Nu faller det sig emellertid så att när man räknar på vad denna verksamhet angående läkemedelsregistreringar har dragit in så överstiger det dessa kostnader som Läkemedelsverket påstår att de har med ytterligare 40%. I kronor så blir det ett ofantligt stort belopp nämligen; 108 542 565 kronor. Det betyder att pengar som dessa registreringsavgifter drar in, går till helt andra saker än vad som myndigheten själva anger berör verksamheten direkt eller indirekt. Frågan är, vart går alla dessa pengar? Det är inget som Läkemedelsverket har visat.

Om förslaget går igenom så kommer det helt strypa nyregistreringen och utvecklandet av nya naturliga medel, och det kommer även att strypa utvidgning av redan befintliga medel det vill säga samma medel men i andra beredningar, som tex tabletter, piller eller dilution.

Homeopatiska medel, Naturläkemedel, Traditionellt Växtbaserade läkemedel samt Växtbaserade läkemedel är redan få, och få registreringar genomförs, att ytterligare försvåra för dessa läkemedel att komma ut på marknaden genom att chockhöja avgifterna är ett mycket stort hot mot hälsofriheten och människors rätt att själva få bestämma vilken vård och behandling de vill ha. Det förhindrar tillgången på produkter för egenvård.
Repdf_adobemissyttrandet i sin helhet:
Remissyttrande, NHF Sweden & Föreningen SARA, 2016-08-20

(2060)