HPV-vaccinet har kommit in i det svenska barnvaccinationsprogrammet mer genom hårt lobbyingarbete från GlaxoSmithKline än av nyttan med vaccinet. Detta togs upp av Västnytt redan för flera år sedan. I inslaget är man tveksam till värdet med vaccinationen och en politiker påpekar att detta mer handlar om en effektiv lobbyverksamhet från läkemedelsindustrin. Reportern blir sedan blir sedan helt ställd när Ingvar Karlberg berättar att HPV-vaccin egentligen inte behövs…  Se inslaget här:

 

2008 fick Johan Thor, public affairschef, för GlaxoSmithKline (GSK) utmärkelsen ”Årets lobbyist” utav tidningen Resumé för att han genom klassisk lobbying lyckades driva fram ett beslut om att alla flickor i tolvårsåldern ska erbjudas vaccinering mot livmoderhalscancer.

Så här motiverar juryn för Årets lobbyist sitt val:
“I sin kampanj för att få in HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet har de fått med sig andra tunga aktörer, som frivilligorganisationer och politiska partier. Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt, men GlaxoSmithKline satte snabbt dagordningen och drev fram ett beslut i frågan. ”

I samma artikel från Resume 2008 står också att läsa:

– Kommer HPV-vaccin med (i det allmänna barnvaccinationsprogrammet) innebär det nästan en tredubbling av vaccinationskostnaden i landstingen på några år

– Det är heller inte så att man får bort alla fall genom vaccination. Att få kvinnor att fortsätta genomgå screening med cellprover, är lika viktigt.

Johan Thor var politisk sakkunnig hos Per Unckel i den borgerliga regeringen 1991-94. Sedan tre år leder han GSKs public affairsavdelning på 16 personer. Där finns också Agneta Karlsson, ansvarig för politikerkontakter, som var statssekreterare åt den socialdemokratiska regeringen.

Läs mer: Han är årets lobbyist 2008 Resume

Läs mer: Cancerfonden bloggar om inslaget

Läs NHF Swedens Petition till berörda myndigheter om HPV-vaccin

 

 

SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering) har framfört kritik mot allmän barnvaccinering
De pekar på följande punkter, även om de anser metoden vara löftesrik:

 • Vaccinet skulle ge ett vist skydd, men det är oklart hur länge det varar och vilket skydd det skulle ge mot livmoderhalscancer, enligt en SBU Alert-rapport som publicerades 31 januari.
 • Endast hälften av fallen med livmoderhalscancer skulle förhindras med allmän vaccination, visar SBUs beräkning.
 • Samma dag som rapporten kom varnade företrädare för SBU på DN Debatt uttryckligen för att allmän vaccination och överdrivna förväntningar på effekten skulle leda till ökade hälsorisker, genom att färre kvinnor skulle vara motiverade att delta i cellprovskontroller.
 • Kostnadseffektiviteten är ett annat osäkerhetsmoment, enligt SBU. En allmän vaccination skulle kosta omkring 200–260 miljoner kronor om året.
 • Det är inte känt hur ett barnvaccinationsprogram mot HPV 16 och 18, om det införs i dag, påverkar framtida sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer. Däremot är det bevisat att de befintliga vaccinerna kan förebygga en del uttalade cellförändringar hos de vaccinerade, åtminstone under den tid som studierna har pågått. Cellförändringarna kan i vissa fall utvecklas till cancer.
 • Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens HPV-vacciner förebygger cellförändringar med HPV 16 och 18 hos unga kvinnor som inte redan är infekterade. Kvinnorna i dessa studier har följts i medeltal under tre år, vilket är en kort period när syftet är att få ett skydd som ska räcka många decennier.
 • SBU framhåller också att vaccination inte ersätter organiserade gynekologiska cellprovskontroller för kvinnor som vaccinerats. Ett skäl är att vaccinerna bara riktas mot två av minst tretton HPV-typer som är förknippade med livmoderhalscancer. Ingen vet säkert hur vanliga dessa två virustyper är i Sverige.
 • Att införa en allmän barnvaccination av flickor mot de två aktuella virustyperna, HPV 16 och 18, beräknas kosta omkring 200 miljoner kronor per år. Om en påfyllnadsdos behövs blir den årliga kostnaden 260 miljoner kronor. En vaccination även av pojkar skulle fördubbla dessa kostnader.
 • Vilken effekt en allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18 skulle kunna ha på framtida sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer i Sverige är ännu inte känt. En beräkning visar att nära hälften av livmoderhalscancerfallen inte skulle kunna förebyggas av en allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18. Programmen för gynekologiska cellprovskontroller behöver därför fortsätta.
 • Eftersom den medicinska nyttan delvis är oklar blir beräkningar av kostnadseffektiviteten osäkra. I dag finns inga publicerade uppföljningar av vaccinernas effekter eller säkerhet på längre sikt än drygt fem år. Därmed är behovet av påfyllnadsdoser inte heller klarlagt. Om allmän HPV-vaccination införs krävs därför en systematisk uppföljning av effekter, säkerhet och kostnadseffektivitet för samtliga förebyggande åtgärder mot livmoderhalscancer.
 • Trots att en stor andel av Sveriges befolkning har smittats med HPV, utvecklas livmoderhalscancer endast hos en kvinna på 10000. Sedan Sverige införde gynekologiska cellprovskontroller (screening) har insjuknandet minskat med drygt 60 procent.

Källa:
Läkartidningen

SBU

 

I Region Skåne finns beslut från i år  140321  att undersöka frågan om att utöka vaccination att även gälla pojkar

HSN beslut 140321, se §37

§ 37 Utökad vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

5. Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att nogsamt följa och återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden i frågan om vaccination mot humant papillomvirus även till pojkar.

// Sara Boo Ordförande NHF Sweden

 

 

 

 

 

(4543)