Andrew-WakefieldFilmteamet Awake, bakom dokumentären som nu produceras om Dr Andrew Wakefield anmälde Vetenskapens värld (SVT2) för ett inslag om forskarfusk sänt den 14 feb 2013 Anmälan gick till Granskningsnämnden för radio och TV (GRN). Teamet ansåg att den vaccinkritiska forskaren Dr Andrew Wakefield blivit oetiskt behandlad av Vetenskapens värld. Granskningsnämnden friade SVT. 

Det hela började 1998 då Dr Andrew Wakefield och hans kollegor presenterade en studie i British Medical Journal. Studien identifierade ett möjligt samband mellan MPR-vaccin, enterokolit (inflammerad tarm) och barn med neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF). De bevisade aldrig något men uppmanade till en undersökning av saken. Forskarvärlden kunde ha tagit till sig ny information som kan förhindra att barn blir skadade av vaccin, men istället blev Wakefield ett mål för förnedring av det medicinska etablissemanget. Ingen ordentlig uppföljning har gjorts och 2005 kom en rapport från Institute of Medicine (IOM). De hade efter en genomgång av studier kommit fram till slutsatsen att det inte fanns något samband mellan MPR och autism. Resultatet var föga oväntat då man inte kan förvänta sig annat av publikationer som inte tittat på just detta problem. Hade denna panel gått igenom publikationer som alla visade på att jorden var platt skulle de såklart avvisa teorin om att jorden var rund.

Liksom Wakefield dömdes även hans kollega John Walker-Smith för bedrägeri men 14 år efter att studien i Lancet släpptes, friades han från dessa misstankar. Slutsatsen blev att anklagelserna var bristfälliga med ytliga resonemang och hade på flera punkter felaktiga slutsatser. John Walker-Smith har därför återfått sin legitimation även om han sedan några år tillbaka gått i pension. Wakefield som till skillnad från sin kollega inte fått finansiering från sitt försäkringsbolag till fortsatt överklagande har lämnat in en stämningsansökan mot Brian Deer, Fiona Godlee och British Medical Journal för att falskt anklaga honom för “bedrägeri”. Domen väcker frågor om huruvida eller inte Lancet borde ha dragit tillbaka publikationen. Detta eftersom skälen för tillbakadragandet motsades av domarens beslut.

Dr Andrew Wakefield har under alla år förtalats av regeringstjänstemän, vaccintillverkare samt läkare och media världen runt har godkänt dessa ogrundade anklagelser okritiskt. Vetenskapens värld upprepar detta i sitt program där Wakefield blev utpekad som forskningsfuskare. Dessutom fick han aldrig möjligheten att bemöta diverse påståenden utan ett gammalt uttalande klipptes helt sonika in. När Wakefield tillfrågades om han blivit kontaktad av SVT för att få chansen att kommentera kritiken svarade han att så aldrig skett. I september 2013 kom svaret på anmälan från Granskningsnämnen för radio och TV. De ansåg inte att inslaget i Vetenskapens värld stridit mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Teamet kontrollerade Granskningsnämndens regler. Där står att läsa:

”Programverksamheten ska bedrivas opartiskt, vilket innebär att en klart utpekad part som utsätts för kritik ska få möjlighet att bemöta kritiken och att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas på ett ensidigt sätt. Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne. Att någon vägrar att medverka hindrar inte att programmet får sändas. I sådana fall bör den utpekades uppfattning redovisas på annat sätt, om det är möjligt. Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.”

 

SVT ska stå för public service och det innebär att SVT ska förhålla sig neutral i sakfrågan. Wakefield har aldrig fällts för forskningsfusk och programmet låter även den vaccinationstroende sidan av sakfrågan dominera över den vaccinationsskeptiska i inslaget. I vanlig ordning får naturligtvis den vaccinationstroende sidan sista ordet och påståendet att Wakefield fuskat får utgöra exempel på att det inte finns kopplingar mellan vaccin och hjärnskador. I själva verket så är det enda Wakefield gjort varit att påtala att det finns ett misstänkt samband mellan vissa vaccinationer, inflammatorisk tarm och allvarliga hjärnskador hos barn och att detta behöver utredas mer grundligt.

Granskningsnämndens beslut kommer att överklagas till Förvaltningsrätten och hela förloppet kommer presenteras i dokumentären.

Stöd produktionen av denna viktiga dokumentär!

 

Läs mer om fallet Wakefield:

SVT anmäls till Granskningsnämnden om partiskt inslag om dr Andrew Wakefield

Föräldrarna till barnen i Wakefields Lancet 12-studie rasar mot Brian deer

Wakefield Paper – Essay by Billy Long

 

(3536)

2 thoughts on “Dokumentär för att reda ut begreppen efter förvillande information i Vetenskapens värld”

  1. Pingback: Dokumentär för att reda ut förvillande information i Vetenskapens Värld, SVT

  2. Pingback: Cyberliv » Stat och media ljuger om vaccinets farlighet ! ! !

Comments are closed.