Ört medicinHur många gånger har vi hört på tv-reklam som gör gällande att läkemedelsföretagen arbetar mycket hårt för att hitta ett botemedel mot cancer? Gör du djupare efterforskningar i ämnet kommer du finna att många framgångsrika cancerbehandlingar redan har utvecklats. Det är bara det att de inte får publicitet eftersom de har blivit stämplade som “alternativa”.

För att uttrycka det kort: cancerbehandlingar som har förvisats till den alternativa världen har i allmänhet innefattat naturliga former av behandling som inte kunnat patenteras eller på annat sätt kontrolleras av den stora cancerindustrin som omsätter miljarder dollar per år. Denna enorma industri drivs av mäktiga läkemedelsföretag och ännu större företagskarteller. Dess vinster hotas av alla naturliga eller individuellt ägda behandlingar som inte kan patenteras eller kontrolleras av storföretagen i vinstsyfte.

 

 

Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar föregås av infektioner. Och efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp. Skulle denna teori stämma, skulle det innebära en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

“Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om” -Erik Enby

Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007, efter att ha försökt bota cancer med alternativa behandlingsmetoder.

 

 

Läs också boken “Överlista din cancer”. Denna bok på svenska tar på ett lättfattligt och översiktligt sätt upp 21 alternativa cancerbehandlingar som inte använder sig av läkemedel eller metoder som är toxiska (giftiga) för kroppen samt även viktiga generella frågor om vad man bör tänka på vid val av behandling.

Som många säkert känner till är frågan om cancerbehandlingar som inte är liktydiga med kirurgi, kemoterapi och strålbehandling, vilka förespråkas av den konventionella medicinen, ett kontroversiellt ämne.

Bild: Freedigitalphotos/Praisaeng

(5385)