stopnop

Den 2 juni kallar Polen hela värden till demonstration. Demonstrationen genomförs i olika länder och i Polen, Warszawa, kommer det att bli ett stort demonstrationsevent, där Mehdi Nodehi kommer att vara på plats för NHF Swedens räkning i kampen för mänskliga rättigheter. När det finns en risk då ska det finnas ett val! är slagorden.

Faktum är att flera internationella konventioner slår fast att varje människa måste få ge sitt informerade samtycke till en behandling. Förra året deltog 10 000 personer i demonstrationen och man förväntas att slå det med råge. Varför frågan har blivit så stor i just Polen beror på det omfattande vaccinationsförtryck som utövas i landet. Föräldrar riskerar både böter och eventuellt att bli av med vårdnaden. Föreningen Stop Nop, som kämpar hårt för förädrarnas och barnens rättigheter vad avser vaccinfrågan hälsar dig välkommen till Polen.

 

Välkommen till Polen!

 

– Ett land där en nyfödd får högriskvaccin mot tuberkulos – samma vaccin som Tyskland drog in för 20 år sedan!

– Ett land där till och med prematura barn vaccineras mot hepatit B på grund av att hygienstandarden på sjukhus är notoriskt försummad. Nyfödda erbjuds ett billigt, koreanskt vaccin som inte används någon annanstans i Europa!

– Ett land som fortsätter att använda ett högrisk-, helcellsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta som redan har dragits tillbaka i andra europeiska länder.

– Ett land där anbudet till pneumokockvaccinet har blivit vunnet av ett läkemedelsföretag vid vilken vice Hälsoministern tidigare var anställd.

– Ett land där barn injiceras med vacciner som aldrig har blivit godkända lagenligt för den givna marknaden – genom att tillämpa bestämmelserna om vad som gäller vid pandemi.

– Ett land där föräldrarna får betala ett stort straffbelopp om de vägrar att injicera sitt barn med ovanstående nyttigheter.

– Ett land som inte har ratificerat bioetik-konventionen och som låter testa den största mängden vacciner på medborgarna jämfört med hela Europa.

– Ett land där regeringen och företag censurerar allmän TV med program där familjer med vaccinskadade barn har tillåtits att få berätta sin historia.

– Ett land där läkare straffas för att informera patienter om biverkningar av läkemedel.

– Ett land där läkare inte kan känna igen vaccinbiverkningen och dess konsekvenser.

– Ett land som har den högsta barn-immuniseringsgraden i världen och ändå det lägsta antalet läkare som är vaccinerade mot influensa.

– Ett land där den enda ursäkningen för att inte tillåta vaccinering av sina barn är deras död.

– Ett land där läkemedelsföretag sponsrar mediekampanjer som syftar till att vända samhället mot de verkliga förespråkarna för patienternas rättigheter – och de gör det genom att annonsera falska epidemier!

– Ett land där Hälsovårdschefen sjunger en rap-låt som driver med offer för systemets försumlighet.

– Ett land där det farliga orala poliovaccinet är tvunget att användas upp tills det tar slut efter det att det har fått statusen för omedelbar återkallelse.

– Ett land där det inte finns något kompensationsprogram för offren och läkare och tjänstemän står över lagen.

POLEN – ett land där du kan hamna i fängelse om du gör en framställan som kräver en ändring av ovannämnda missförhållanden.

 

GÅ MED PROTESTEN!

// Sara Boo, sekreterare NHF Sweden

 


stop_nop2jpg

 

På följande platser kommer demonstrationen även att genomföras

 

“International Revolution For Choice”-familjen genomför demonstrationer över hela världen. Internationellt: https://www.facebook.com/events/2069557159999873/

USA:

https://www.facebook.com/events/1535713629889734/?ti=cl

Italy Padova:

https://www.facebook.com/events/1821486464820696/?ti=cl

Italy Bari

https://www.facebook.com/events/620378211655127/?ti=cl

Italy Genova:

https://www.facebook.com/events/164202704429859/

Germany:

https://www.facebook.com/events/172504526706141/?ti=cl

Poland:

https://www.facebook.com/events/949619735204847/?ti=cl

Australia:

https://www.facebook.com/events/167604260568257/?ti=cl

Bulgaria:

https://www.facebook.com/events/2040982332823642/?ti=cl

Serbia:

https://www.facebook.com/events/844426479074215/?ti=cl

Argentina:

https://www.facebook.com/events/2092084374406827/

Chile:

https://m.facebook.com/events/2159094127652293

Ukraine:

https://www.facebook.com/events/1045747125601102/?ti=cl

 

 

 


 

https://www.facebook.com/events/2069557159999873/

Ordförande i Stop Nop: Yustyna Socha
http://stopnop.com.pl/

mail: stopnop@gmail.com

 

(4013)