baby-1915402_1920

 

HPV-vaccin som antifertilitetsmedicin?

En ny amerikansk studie, av Gayle DeLong och som publicerades online igår, visar att kvinnor mellan 25-29 år har blivit allt mer infertila mellan åren 2007-2015. Studien visar att HPV-vaccin kan vara en trolig orsak. Kort efter det att vaccinet var licensierat framkom nämligen flera rapporter om vaccinerade som upplevde prematur ovarialsvikt hävdar forskaren. Prematur ovarialsvikt är en finare benämning på förtida klimakterium. Förevarande studie analyserade information som samlades in via “National Health and Nutrition Examination Survey” som omfattade 8 miljoner 25- till 29-åriga kvinnor som bodde i USA mellan år 2007-2014.

Studien jämförde hur många av kvinnorna som hade blivit gravida i den HPV-vaccinerade gruppen jämfört med den icke-vaccinerade. Det visades sig att cirka 60% av kvinnorna som inte hade fått HPV-vaccin hade varit gravida minst en gång, medan siffran endast var 35% hos de som hade tagit vaccin. För gifta kvinnor uppdagades det att av de som inte hade fått vaccin så hade 75% blivit gravida, medan motsvarande siffra hos de som hade fått vaccinet bara var 50%.

Forskaren använde sedan “logistisk regression” för att analysera datan och uppskattade sedan sannolikheten för att ha varit gravid för kvinnor som fick  HPV-vaccin jämfört med kvinnor som inte fick vaccinet. Resultatet tyder på att kvinnor som hade fått HPV-vaccinet var mindre benägna att någonsin ha varit gravida än kvinnor i samma åldersgrupp som inte fick vaccinet. Om 100% av kvinnorna i studien hade fått HPV-vaccinet, så tyder datan i denna studie på att antalet kvinnor som någonsin hade varit gravida skulle ha minskat med 2 miljoner. Ytterligare studie om HPV-vaccins inflytande på fertiliteten är således berättigad, skriver forskaren.

Vaccinstudier av Gayle DeLong

Färre graviditeter hos HPV-vaccinerade: Gayle DeLong (2018) “A lowered probability of pregnancy in females in the USA aged 25–29 who received a human papillomavirus vaccine injection“, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, DOI: 10.1080/15287394.2018.1477640

Koppling mellan autism och barnvaccinGayle DeLong (2011) “A Positive Association found between Autism Prevalence and Childhood Vaccination uptake across the U.S. Population”, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 74:14, 903-916, DOI: 10.1080/15287394.2011.573736

Intressekonflikter i vaccinforskning: “Conflicts of interest in vaccine safety research” (2012). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22375842
Hela artikeln: https://liberationchiropractic.com/wp-content/uploads/research/ConflictInterestVaccineSafetyResearch.pdf

 

// Sara Boo, sekreterare NHF Sweden

 

Tidningen Hälsofrihet
Vill du läsa mer av den här typen av artiklar – se till och bli medlem och få tidningen Hälsofrihet! Tidningen handlar om hälsa, hälsofrihet, alternativmedicin, medicin inklusive vaccin, samt om kost och kostråd. Vi synar myndigheter som Läkemedelsverk och Livsmedelsverk, deras råd och förehavanden liksom Landsting/regioner och sjukvård. Vi ger oss in i hälso- och sjukvårdspolitiken liksom hälso- och sjukvårdsjuridiken. Vi berör även jordbruksfrågor genom intresset för ekologiskt, anti-GMO och hemmaodling. Kort sagt allt mellan himmel och jord som kan tänkas ha med hälsa och hälsofrihet att göra.

>> https://thenhf.se/tidningen-halsofrihet/

Gå in på ovan länk och skrolla ned om du vill provläsa artiklar. Nu kan du även provläsa det senaste numret som kom ut nyligen!

Hälsofrihet 1-4

Så här gör du för att få tidningen Hälsofrihet:
Betala in 270 kr till NHF Sweden
bankgiro: 445-6182
Swish: 123 233 91 66

(21061)