Produkten alla pratar om men som Aller Media inte vågar ta in en 100% laglig annons förIon Silver hade haft samma annons i många år. En 100% laglig annons, där bland annat vattenreningsmedlet kolloidalt silver, Ionosil marknadsförs. Nu skulle ett införande in i olika tidningar inom Aller Media och Ion Silver ingick avtal med dem. Annonsen kom först ut i två tidningar bland annat Allers. Allers fick därefter ett brev från en man som är med i VoF:s facebookgrupp, som ogillade annonsen, och menade att den var olaglig. 

Allers önskade ett svar från Ion Silver och tidningen verkade nöjda med svaret som de fick:

“Hej, Det finns ingenting i annonsen som är olaglig marknadsföring och produkten är 100% laglig och godkänd för försäljning som vattendesinfektionsmedel – precis det som annonsen säger. Produkten lyder under Kemikalieinspektionen. Det personen tar upp i sitt mail är att det finns alternativa användningsområden för produkten och det är det som privatpersoner diskuterar på nätet. Att privatpersoner diskuterar alternativa användningsområden faller under yttrandefrihetslagen och är 100% lagligt det med. Ion Silver AB har aldrig marknadsfört produkten som något annat än vattendesinfektion och den felaktiga anmälan av Ion Silver AB som gjorts enbart EN gång, ej flera gånger, resulterade i att åklagaren la ner förundersökningen då något brott ej kunde bevisas. Läkemedelsverket har utifrån att privatpersoner diskuterar olika hälsoeffekter förbjudit oss att marknadsföra produkten med hälsopåståenden, något vi som sagt aldrig gjort… Beslutet är överklagat och kommer tas upp i rätten. Annonsen har körts med detta utseende i många år nu utan att någon anmärkt på innehållet eller på oss som företag/producent. Kolloidalt silver jagas med blåslampa av läkemedelsintressen för man ser produkten som ett hot mot deras egna produkter. Skeptikerföreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) är den organisation som sticker ut i det sammanhanget. Enbart i USA finns det 100-talet tillverkare av kolloidalt silver och man räknar med 10 miljoner användare. Ion Silver bildades 2001 och har sålt kolloidalt silver i 16 år nu. Att Ion Silver AB marknadsför produkten som en 100% laglig vattendesinfektionsprodukt är inget som borde angå en biologilärare tycker man? /Ion Silver”

Aller Media godtog först förklaringen men efter ytterliga påtryckningar från VoF-medlemmar drog de sedermera in annonspaketet. Malin Andersson skrev ett skarpt svar till tidningarna. 

Läs hela brevet till Aller Media pdf

 

pdf_adobe

“Jag är läkarutbildad och jag skriver med anledning av att Ion Silvers annons… “

 

 

 

Den censurerade annonsen

Skärmklipp

 

 

 

(2251)