halsofrihet

Vi står nu i startgropen för att starta NHF Swedens tidning, som heter Hälsofrihet. Tidningen kommer ut med 4 nummer per år och handlar om hälsa, hälsofrihet, alternativmedicin, medicin inklusive vaccin, samt om kost och kostråd. Det är i form av en papperstidning som skickas hem i brevlådan och är på 32 sidor.

Vi synar myndigheter som Läkemedelsverk och Livsmedelsverk, deras råd och förehavanden liksom Landsting/regioner och sjukvård. Vi ger oss in i hälso- och sjukvårdspolitiken liksom hälso- och sjukvårdsjuridiken.

 

premiarnummer

 

Vi berör även jordbruksfrågor genom intresset för ekologiskt, anti-GMO och hemmaodling. Kort sagt allt mellan himmel och jord som kan tänkas ha med hälsa och hälsofrihet att göra.

Vi kommer inte att trycka extraupplagor, utan om du vill vara säker på att få tidningen hela 2017, så se till att du betalar in din medlemsavgift redan nu. Blir du medlem senare under det året så kommer du ändå att få fyra nummer eftersom medlemskapet gäller ett år framåt, från det att du betalar in. Den första tidningen, premiärnumret, trycker vi extra utav, så att det är möjligt för fler att få vara med från starten. Det går fint att bli medlem och fortfarande få premiärnumret.

Du får väldigt gärna skicka in artiklar till redaktionen, vi vet att det finns många skribenter i föreningen. Skicka mail till: redaktion.halsofrihet@gmail.com. Redaktionen består av Sara Boo och Michael Zazzio.

 

Om det första numret

NHF Sweden kan redan nu utlova en artikelserie om svenska patienters rättigheter i sjukvården och sjukvårdens skyldigheter gentemot patienterna i tidningen Hälsofrihet. Artikelserien inleds redan i det första numret och den kommer att skärskåda våra hälso- och sjukvårdslagar samt andra lagar som har betydelse för hur sjukvården ska bedrivas och vilka krav som patienterna kan ställa på sin vård.

I det kommande numret skriver Hälsofrihet även om David Noakes som är expert på anticancermedicinen GcMAF, hetsjakten på antroposofin och homeopatin, Livsmedelsverkets suspekta kostråd om krossade linfrön, en patientberättelse om hur homeopati botade kroniskt atopiskt eksem, NHF Swedens unika ekologiska indienprojekt, om blodanalys, resultaten från en ny studie om kolloidalt silver och mycket mer.

 

Priser

Huvudmedlemskap med tidning kostar 220 kr (150 + 70 ) för ett år.
Man måste vara medlem för att kunna få tidningen. (Gäller dock ej Bibliotekstjänst och vissa andra institutioner)

Familjemedlem (utan tidning) + 50 kr

Bli medlem och få tidningen Hälsofrihet

Ge bort medlemskap och tidningen Hälsofrihet som gåva

(23621)