Det kanske låter absurt att erbjuda någon ett kemiskt stridsmedel som behandling, men det är ändå den vanligaste medicinen som cancersjuka erbjuds i dagens sjukvård. I Sveriges Radio sa de i våras i ett inslag ” tänk dig att du har cancer, tänk dig att din läkare säger att det inte längre finns någonting kvar att göra, att du kommer att dö. Vad skulle du göra då”? 

Ja, vad skulle du göra om du fick cancer? Skulle du tacka ja till cellgift – ett derivat på kemiskt stridsmedel, från första världskriget som förespråkas av skolmedicinen och våra medicinska auktoriteter?

Det som Sveriges Radio helt verkar ha missat är att patienten enligt lag har rätt att själv välja behandlingsform. Det är också så att vård och behandling enligt lag ska göras i samarbete med patienten. Sjukvården är också skyldig att samarbeta med andra kliniker som kan erbjuda vård, när de själva inte längre har någon vård att erbjuda – när de har gett upp.

Samma medel som används för att ta livet av och skada 100 000-tals människor ges alltså även till cancersjuka, dock med små förändringar så att man kan ta patent på ämnet. Uppemot 100.000 iranier lever med skadorna de fick av senapsgas, plågsamma skador som inte kan botas, bara lindras, och för många handlar det om en mycket långsam dödhttp://sverigesradio.se/ (Bilden nedan kommer från länken)

senapsgasskador

 

Cellgift föddes ur en katastrof 

Cellgift föddes ur en katastrof  för 65 år sedan och började 1943 i hamnen i Bari i sydöstra Italien. De allierade riskerade en invasion av Italien och hade därför dragit samman en flotta. Ett av fartygen hade man lastat med bomber med senapsgas trots att man redan 1925 hade förbjudit nervgaser som stridsmedel. Den amerikanska underrättelsetjänsten rättfärdigade handlandet med att man trodde att Tyskland och Japan förberedde angrepp med stridsgas och tyckte därför att de också kunde rusta sig med samma typ av stridsmedel.

Britterna som kontrollerade östra Italien trodde väl aldrig att de små tyska styrkorna i Italien kunde utgöra något större hot. Dessvärre slog tyskarna till på kvällen den andre december och inte mindre än 105 Junkerplan flög in över Bari och släppte sina gasbomber. Explosioner och bränder spred sig med dominoeffekt från fartyg till fartyg och tusentals stackars soldater hamnade i det förorenade vattnet. Fältsjukhusen hade mer att göra än de klarade av vilket ledde till att många av de överlevande blev liggande i flera dagar i sina nersolkade uniformer innan de blev omhändertagna. Symptomen de uppvisade tydde på att de exponerats för kemiska stridsmedel; senapsgas.

Sjukvårdsofficeren Stuart Alexander kommenderades till Bari eftersom han var utbildad på kemiska stridsmedel och slogs genast av den karaktäristiska vitlöksdoft som senapsgasen avger – både vitlök och senapsgas är svavelinnehållande – och kunde även fastställa att det rörde sig om just senapsgas. Stuart Alexander lade också märke till något mycket uppseendeväckande. Inte kunde han väl ana att han skulle förändra medicinen för mer än 65 år framöver. När han följde utvecklingen hos offren noterade han nämligen några dagar efter att de hade  utsatts för senapsgas försvann en stor del av lymfocyterna, en sorts vita blodkroppar. Efter några få dagar försvann också resten av de vita blodkropparna.

Stuart Alexander fick då en brilliant idé – om senapsgasen eliminerar de vita blodkropparna så kunde den ju användas som botemedel vid leukemi och lymfom, sådan typ av cancer som orsakas av just av överproduktion av vita blodkroppar! Samtidigt pågick topphemlig militär forskning på effekterna av senapsgas vid Yale University (vars grundare är frimurare) och som är ökänt för sin hemliga orden “Skull & Bones” som president Georg Bush var medlem i liksom sin far och farfar. Nåja, rönen från den forskningen tillsammans med Alexanders rapport från Bari, blev snart underlag för vidare forskning. Mellan åren 1943 och 1946 gjordes flera kliniska studier med kemoterapi mot cancer, 1946 publicerades två rapporter, en av dem från en studie som involverade flera medicinska centra i ett samarbetsprojekt där 160 patienter behandlades med senapsgas.

Sex år efter bombningen i Bari, 1949, godkände Food and Drug Administration, FDA, (USA:s motsvarighet till vårt läkemedelsverk) det allra första cellgiftet under namnet Mustargen – notera likheten med det engelska ordet mustard för senap. Mustargen kom att användas inte bara vid lymfom och leukemi utan alla former av cancer. Att man förstör immunförsvaret – vårt enda försvar mot cancerceller verkar man inte bry sig om utan verkar fortsätta enligt devisen “Det som inte dödar en – stärker en”. Dessvärre dör många av biverkningarna…

Medicinen har alltså inte kommit någonstans på 65 år… ingenting har egentligen ersatt cellgiftsbehandling, förutom ett undantag – livmoderhalscancer där man faktiskt har en fungerande behandlingsmetod med cellprovtagning, med vilken man kan detektera förstadier till cancer och ta bort det innan det utvecklas till cancer. Men ingen behandling syftar till att stärka immunförsvaret – det system i kroppen som har till uppgift att detektera och förgöra cancerceller, vilket borde vara det primära målet i modern medicin.

 

Värt att veta om cellgift

Cellgifter omsätter globalt 56 miljarder US dollar, dvs 360 miljarder kronor och är alltså en mycket lönsam bransch. Om du skulle stapla det i enkronor så skulle det räcka 17 varv runt jorden! Det som få vet är att cellgifter är ett derivat på en mycket giftig substans, som användes som kemiskt stridsmedel under första världskriget, nämligen senapsgas. Senapsgas består av fyra kolatomer, åtta väteatomer, två kloratomer samt en svavelatom.

senapsgasGenom att byta ut svavelatomen i senapsgasen mot en kväveatom har man helt enkelt bildat ett cellgift baserat på kväve-senap, och är en kväveanalog till svavel-senap. Inom biokemin betyder ”analog” en substans som är liknande men inte identisk. Det är ett ljusgul-brunt, kristallint, hygroskopiskt pulver som är mycket lättlösligt – och mycket toxiskt/giftigt.

Ordet cellgift, betyder ju just att det är ett gift för cellerna och det värsta är att det slår ut immunförsvaret som är det system som detekterar och förgör cancerceller. Patienten blir grundlurad, den får ett gift som är så giftigt att många patienter dör utav själva behandlingen och dessutom så slår den ut det enda riktiga försvar man har mot cancern, dvs kroppens eget immunförsvar.

 

Biverkningarna av cellgifter är många och svåra

 • Förstör benmärgen vilket resulterar i ett förstört immunförsvar, man blir mer mottaglig för infektioner, simpla infektioner som kan bli dödliga, anemi och blödningar
 • Hjärtproblem med svårt att andas, arytmi och ödem
 • Lungproblem med svårt att andas och feber
 • Leverproblem och sviktande lever
 • Njurproblem och njursvikt
 • Förstörelse av hjärnan, minnesförlust, sämre mentala funktioner, depression
 • Problem med syn och hörsel
 • Problem i hela matsmältningssystemet, sår i munnen, illamående och diarré
 • Infertilitet
 • Viktminskning, anorexia
 • Tappar håret
 • Triggar ny cancer varhelst i kroppen
 • Dödsfall

Cellgifter är så farliga att sjukvårdpersonal måste använda tjocka handskar när de ska handskas med det, riskerna  inkluderar förstörd DNA, missbildningar, utveckling av cancer och förstörda organ.

 

75% av läkarna skulle vägra cellgifter om de själva drabbas av cancer

En enkätundersökning är gjord av McGill Cancer Center och omfattar 118 cancerläkare. Studien visade att 75% av cancerläkarna skulle neka cellgiftsbehandling. Läkarna uppgav även att de inte heller skulle låta sina familjemedlemmar genomgå cellgiftsbehandling på grund av de förödande effekterna på kroppen och immunförsvaret. Utöver detta så är det bara 2-4% av all cancersjukdom som ens svarar på kemoterapi eller där det visat sig vara livsförlängande men ändå förskrivs det över hela linjen av olika cancersjukdomar. http://www.undergroundhealth.com/75-of-physicians-in-the… http://cancercentre.mcgill.ca/research/)

Majoriteten av cancerpatienterna i det här landet dör pga cellgifterna, som inte botar bröst-, tjocktarms-  eller lungcancer. Detta har dokumenterats i över ett decennium och ändå så fortsätter läkarna att använda cellgifter för att bekämpa dessa tumörer.
(Allen Levin, MD, UCSF, “The Healing of Cancer”, Marcus Books, 1990)

“Dr Hardin Jones, lektor vid University of California kom efter att under många decennier ha analyserat statistik om canceröverlevnad fram till denna slutsats : ” … när den inte behandlas, blir patienterna inte sämre utan de till och med blir bättre .” De oroande slutsatserna från Dr Jones har aldrig motbevisats ” .
(Walter Sist ” Ekologen ” , vol. 28 , nr. 2 , mars-april 1998)

” Många onkologer rekommenderar kemoterapi för nästan alla typer av cancer, med en orubblig tro trots nästan konstanta misslyckanden “. (Albert Braverman , MD , ” Medical Oncology på 90-talet ” , Lancet , 1991 , vol . 337 , sid. 901)   ” Vårt mest slagkraftiga verktyg är laddat med risker, biverkningar och praktiska problem; och alla patienter som vi har behandlat har trots allt betalat avgifter, men bara för en pytteliten andel av dem har det betalat sig med en kortlivad period av tumörtillbakagång, i allmänhet en partiell “
(Edward G. Griffin World Without Cancer”, American Media Publications, 1996)

Trots allt, och för den överväldigande majoriteten av fallen finns det inga som helst bevis för att kemoterapi förlänger överlevnadförväntningarna. Och detta är den stora lögnen om denna behandling; att det skulle finnas ett samband mellan en minskning av cancer och en förlängning av livet på patienten ” .
(Philip Day, “Cancer: Why we’re still dying to know the truth”, Credence Publications, 2000)

” Doktor Ulrich Able, en tysk epidemiolog i Heidelberg Mannheim Tumor Clinic, har grundligt analyserat och granskat alla de viktigaste studier och kliniska försök som någonsin har utförts på kemoterapi … Able upptäckte att världsandelen av positiva resultat på grund av kemoterapi var skrämmande, helt enkelt därför att ingenstans fanns några vetenskapliga belägg som visar att kemoterapi ” på något märkbart sätt kan förlänga livet för patienter som drabbats av den vanligaste typen av organcancer. ”
Able poängterar att kemoterapi sällan kan förbättra livskvaliteten, och han beskriver det som ett vetenskapligt klavertramp att samtidigt minst 80% av den kemoterapi som administreras i världen är helt värdelös. Även om det inte finns några som helst vetenskapliga bevis för att kemoterapi fungerar, så är varken läkare eller patienter beredda att ge upp. ( Lancet, 10 augusti, 1991 ) .
http://www.curenaturalicancro.com/2-physicians-refuse-chemo.html

 

Det finns kliniker med alternativ till cellgift, som bedrivs av läkare 

Vidarkliniken, är en unik blandning av skolmedicin och antroposofisk medicin, och erbjuder en aktiv rehabiliteringsbehandling för patienter med cancer i alla stadier http://www.vidarkliniken.se/sjukhus/behandling/cancer/

Arcadia-kliniken, erbjuder också en rad olika alternativa terapier i cancerbehandlingen och givetvis förföljdes Dr Henning Saupe hemma i Sverige och tvingades flytta till Tyskland med sin mottagning. http://cancer-behandling.se/

Det finns en relativt nyutkommen bok som heter “Överlista din cancer”. Denna bok tar på ett lättfattligt och översiktligt sätt upp 21 alternativa cancerbehandlingar som inte använder sig av medel eller behandlingar som är toxiska (giftiga) för kroppen. Den tar även upp vad man bör tänka på när man väljer cancerbehandling samt de faktorer som kan bidra till uppkomst av cancer och vad man kan göra för att undvika dessa. http://www.bokus.com/bok/9789197971430/overlista-din-cancer-alternativa-icke-toxiska-behandlingar-som-fungerar/    

Faim, Foundation of Alternative and Integrative Medicine söker över hela världen för icke-toxiska och billiga alternativmedicinska terapier. http://www.faim.org/cancer/
GcMAF – cancermedlet som funnits sen 1990, i över 20 år har det funnits alternativ till cellgifter, men det har väl inte din läkare berättat för dig? Det heter GcMAF och är ett ämne som stimulerar makrofagerna i immunförsvaret till att förstöra cancerceller, att jämföra med cellgiftets  huvudsakliga verkan, som tvärtom går ut på att förstöra immunförsvarets vita blodkroppar, de elimineras helt, vilket gör att du kan dö av en enkel smitta, infektion, för du kan inte längre försvara dig.  http://www.faim.org/autism/gcmaf-treatment-cancer-autism-inflammation-viral-bacterial-disease.html http://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fimmu.2013.02.00221/event_abstract?sname=15th_International_Congress_of_Immunology_%28ICI%29   http://www.gcmaf.eu/


Victory over cancer – Dr Raths bok om hur man besegrar cancer på ett naturligt sätt

I denna mycket pedagogiska bok förklarar Dr Rath hur kroppen fungerar biokemiskt och hur näringsämnen kan hämma de mekanismer i kroppen som gör cancer till en dödlig sjukdom. Dr Rath beskriver även hur cancersjukdom har blivit en multimiljardindustri som har allt annan än människors hälsa i focus. Här beskrivs även industrins mörka förflutna och hur ett kemiskt stridsmedel förvandlades till cancermedicin.  Givetvis har även Dr Rath blivit förföljd av etablissemanget, som alla blir som vågar gå utanför ramarna. Vem som har satt ramarna? Det har Rockefeller som nästlade sig in i universitetsvärlden genom att bistå med kapital mot att Rockefelleranhängarna fick sitta med i styrelserna, på så sätt kom Rockefeller att dominera över läkarnas utbildning, eller indoktrinering, och till att bli till auktoritetstroende.  Det är därför cellgifter används trots bevis på att det inte fungerar. Det är därför 800 000 svenskar äter statiner mot sina kolesterolvärden trots att det inte finns några vetenskapliga bevis för att de behöver det. Detta beskriver bland annat Docent Ralf Sundberg i sin bok “ Forskningsfusket” samt Medicine Doctor och docent Uffe Ravnskov i sin bok “Hur Kolesterolmyten hålls vid liv”.

 

Dr Christine Horner som var talesman för the American Cancer Society upptäckte etablissemangets lögn, som hon då själv var en del utav

“Vi vet mycket väl vad som orsakar cancer, vad som orsakar cancerepidemin och vad vi ska göra åt det”

Dr Christine Horner är insatt i ämnet bröstcancer eftersom hon började sin karriär som allmän- och plastikkirurg och utförde bröstrekonstruktion på kvinnor som hade fått sina bröst fullständigt bortopererade på grund av bröstcancer. När hennes mamma gick bort i bröstcancer bestämde hon sig för att bli talesman för the American Cancer Socety.   Efter några år förstod hon att hon hade indoktrinerades att gå ut och säga helt felaktiga saker om cancer. Hennes efterforskningar visade att det fanns tusentals studier som förklarade varför vi har en cancer-epidemi, vilka faktorer som bidrar till det och vilka faktorer som är skyddande. Hon fann också att alla de skyddande faktorerna var helt naturliga och att de fanns i livsmedel, kosttillskott, örter samt diet- och livsstilsfaktorer.

“Sanningen är att det finns många enkla åtgärder som drastiskt kan minska din risk att utveckla cancer, eller någon annan kronisk sjukdom för den delen, åtgärder som inte innebär skadliga biverkningar”, sager Dr Horner.

Jag är certifierad inom allmän kirurgi och plastikkirurgi, med 11 års utbildning inom det, men jag har inte en enda kurs i näringslära. Jag lärde mig ingenting om hälsa – INGENTING” sager hon.   Dr Horner lade ner sin verksamhet inom skolmedicinen för att istället lära människor om dessa enkla och biverkningsfria åtgärder. Läs artikeln om Christine Horner och “Sanningar om bröstcancer och de verkliga hemligheterna till hälsa” https://thenhf.se/sanningar-om-brostcancer/

 

Mammografi, kan öka risken för cancer

Mammografi som avger joniserande strålning  och strålning ökar risken för cancer. Om mammografi kan dessutom sägas:

 • är felaktiga 80 procent av tiden (ger ett falskt negativt eller falskt positivt svar)
 • använder tryck, vilket kan skada bröstvävnad eller potentiellt sprida cancer
 • är inte effektiva för upp till 50 procent av kvinnorna (kvinnor med täta bröst eller implantat)
 • kan leda till överdiagnos och överbehandling av icke-invasiv cancer
 • kan leda till oroväckande förebyggande åtgärder som ”dubbel mastektomi”, där man tar bort båda brösten kirurgiskt

Dr Horner förespråkar istället termografi, då man med en värmekamra, som kan hitta inflammationer ca 8 år innan det blir en diagnosterbar tumör.

 

D-vitamin & Gurkmeja och C-vitamin är effektivt mot cancer

Exempelvis kan Gurkmeja minska din bröstcancerrisk med ungefär hälften, och att samtidigt optimera sitt vitamin D förråd har visat sig minska incidensen i bröstcancer med 77 procent. Så mycket som 90 procent av ordinär bröstcancer är relaterad till D-vitaminbrist och som kan förebyggas till 100 procent!

Jag tror att när D-vitaminets förtjänst blir känt utav en bred allmänhet,  så kommer etablissemanget att sträva efter att försöka läkemedelsklassa dessa billiga kryddor/kosttillskott, eller att säga att man inte behöver D-vitamin, att det skulle vara överreklamerat, eller att gurkmeja helt plötsligt skulle visa sig vara farligt. Redan nu görs intensiva forsök till att minska nivåerna på näringsämnen läs mer: https://thenhf.se/vad-ar-codex-alimentarius/ https://thenhf.se/fdas-nya-livsmedels-ettiketter-en-lomsk-attack-mot-vara-kosttillskott/ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1E7Lu3j-BGQ

Oj, den har redan kommit – studien som visar att det skulle vara onödigt med D-vitamin! http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/onodigt-att-kopa-d-vitamin/

C-vitaminets förträfflighet har bland annat förts fram utav Linus Pauling som var dubbel nobelpristagare, men det har begravts ganska väl utav etablissemanget. Men här är ett fall som visar på det som etablissemanget vill mörklägga och som Pauling sett i sina studier. Alan Smith låg i koma när han flögs in till sjukhus. Hans lungor hade kollapsat på grund av svininfluensa. Läkarna dömde honom till döden och ville koppla ifrån de livsuppehållande maskinerna när det visade sig att han även led av leukemi, blodcancer– men han räddades till livet av C-vitamin. Läs mer: C-vitamin botade svininfluensa och leukemi

 

Det finns lögner, förbannade lögner och statistik

Globalt tjänar branschen – Big Pharma – ofattbara 500 miljarder USD, dvs 3214 miljarder kronor årligen. För ett par år sedan hade de tio största läkemedelsbolagen tillsammans en högre vinst än hela vinsten för alla andra företag på Fortune 500-listan, där de störtsta globala företagen rankas. De tjänar så mycket pengar att de helt enkelt har råd att fuska tex har Merck gått med på att betala 649 miljoner dollar i skadestånd till den amerikanska staten. Läkemedelsbolagen har lärt sig att använda en hel del knep för att få studien i så bra dager som möjligt tex;

 • Alla kort läggs inte på bordet.
 • Resultaten vinklas
 • Eller man underlåter helt enkelt att rapportera helt och hållet
 • Selektion av deltagare (svaga, sjuka, el de som fått biverkan i en studie utesluts)
 • Suspekt placebo, dvs man jämför med ett placebo som inte är neutralt
 • Försöksledaren höjer referensvärden på avvikelser, dvs vad som ska ses som biverkan
 • Att medvetet ljuga, som när Virapen skulle sälja in Prozac till Sverige och dödsfallen i studien trollades bort
 • Att vilseleda med statistik är otroligt enkelt, man lyfter fram väl valda delar och presenterar dem

Andra knep är ohederlighet i samband med publicering tex;

 • Sen eller utebliven publicering av studier som visat skadliga effekter, vilket publiceras i mycket mindre utsträckning
 • Spökskriveri – Ghostwriting, kallas det då en  professionell skribent skriver den vetenskapliga rapporten utan att ha medverkat i studien och inte heller namnges i samband med publiceringen.
 • Heders- eller gästförfattare; framstående personer som sätter sitt namn på rapporten/studien utan att ha medverkat i den, men får betalt för att göra det

Forskningsfusk är ett så pass vanligt fenomen att Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU, tar upp det och Ragnar Levi, redaktör SBU vetenskap och praxis 1/2009 skriver:

 

“Om man inte kan kan lita på att forskningsresultat avrapporteras korrekt, vem kan man då lita på? Kanske blir slutsatsen att var och en måste träna sin kritiska förmåga och inte lita blint på auktoriteter”


Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

Källor:
Sveriges Radio Kropp & själ – doktorerna som inte går att stoppa
Iran och kemgasoffren http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5787754
http://hd.se/skane/2008/11/16/cellgiften-foeddes-ur-en-katastrof/
http://www.rxlist.com/mustargen-drug.htm
http://www.rxlist.com/mustargen-side-effects-drug-center.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones
Dr Raths bok “Victory over cancer” del 1 & 2″
https://thenhf.se/sanningar-om-brostcancer/
C-vitamin botade svininfluensa och leukemi
http://vaccin.me/2012/02/21/forskningsfusk-kan-man-lita-pa-lakemedel-och-vaccin/

(43890)

3 thoughts on “Du har fått cancer – Läkaren: “Ska det vara lite kemiskt stridsmedel från första världskriget?””

 1. Fy fan för cellgifter.

  Med dr Annika Dahlqvists artegna = hälsobringande LCHF-kost – sedan mer än fem år tillbaka – så har jag blivit frisk som en nötkärna = min livshotande kärlkramp är puts väck sedan ca tre år tillbaka – och jag är lagom viktig.

  Om detta skrev jag ett brev till en kompis om 2013 – och det finns på nätet här. Professor Göran Sjöbergs kåseri om livsfarliga kolhydrater går ej av för hackor heller – om hen så säger.

  Tränar gör jag aldrig – men en timmes promenad i lugnt tempo blir det som vanligast varje dag. Det har jag hållit på med sedan mitten av 1970-talet. Det mår min Kropp helt enkelt utmärkt bra av.

 2. MANIPULERAD VETENSKAP

  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  Så etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

Comments are closed.