Margaret A. Hamburg, M.D.

I ett bländande tillkännagivande förra månaden med Lady Michelle Obama och Food and Drug Administrationens (FDA:s) kommissionär Dr Margaret Hamburg, meddelade FDA stolt sina första stora förändringar i kost- och kosttillskottsmärkningen på 20 år . [ 1 ] Om FDA får hållas, kommer du att få se ett stort antal formaterings- och placerings ändringar som gjorts i den aktuella “Nutrition Facts panel on food labels” och på  “Facts panel on dietary-supplement labels”, dvs regler för ettiketterna på livsmedel och kosttillskott. [ 2 ] FDA: s exempel på deras föreslagna ändringarna visas nedan .

Föreslagen Ettikett                                               Nuvarande ettikett

Nutrition Facts Label Proposed Format (250x560) Nutrition Facts Label Original Format (350x690)

Medan livsmedelsindustrin och även alla andra fokuserar på formatförändringar, ny lydelse och den läckra designen finns i  FDA: s 109 sidor långa  föreslagna regelverk,  gömt i en alldaglig vy – precis som i the Purloined Letter, den verkliga faran för vår hälsa: FDA harmoniserar våra vitamin- och mineralhalter ner till samma löjliga nivåer som Codex Alimentarius har föreslagit, vilket NHF har bekämpat vid Codexmötena i mer än ett decennium. Det är inte en 100 % harmonisering, men i stort sett.

NHF var först med att påtala denna fara

NHF var först med att slå larm om denna fara genom min artikel i Whole Foods Magazine, [ 3 ] som drog en slående parallell mellan FDA: s nya förslag för “Rekommenderat Dagligt Intag” (RDI) angående vitaminer & mineraler och de referensvärde “Nutrient Reference Values” (NRV)  som pushas på i Codex för att antas globalt.  FDA: s lömska harmonisering nedåt,  i de flesta fall, av dagsintaget av vitamin och mineral – till dessa sorgligt låga och otillräckliga doser som  National Health Federation har kämpat mot på Codex möten sedan 2004 –   är den största faran i det nya FDA föreslagna regelarbete för livsmedelsmärkning.

Det är uppmuntrande att se att andra hälsofrihets-organisationer har läst mina ord, tagit dem till hjärtat, och sedan upprepat mina varningsmeddelande till allmänheten. Vi behöver fler människor som hoppar på tåget. Denna fara måste erkännas, publiceras i stor omfattning, och stoppas helt.  NHF uppmuntrar alla att sprida ordet genom att dela den här artikeln

Faran

Ända sedan National Health Federation seger 2009 vid mötet i  Codex kommittén för Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål ( CCNFSDU ),  där ett australiensk-lett försök att  minska NRV för  hela spektrat av vitamin och mineral avslogs. Australien och andra Codex delegationer har fortsatt driva sin antinäringsämns-agenda . Det har varit påfallande tyst under dessa debatter från den amerikanska delegationen. Nu vet vi varför .

Intressant nog så nämns Codex Alimentarius i FDA: s föreslagna regelarbete flera gånger. Med dessa föreslagna regelverk, vill FDA dra ner RDI-värdena förstummande mycket, till de bottenlöst låga Codexnivåerna, med inte mindre än åtta vitaminer och mineraler, medan en (folsyra) redan matchar Codex NRV, och två andra är allt bra nära. I fallet med biotin, föreslår FDA att sänka dess RDI-värde med 90 % för att matcha Codex värde! [ 4 ]

FDA: s tabell 2 avslöjar detaljerna :

Nutrient Current RDIs Proposed RDIs
Vitamins:
Biotin 300 micrograms 30 micrograms.
Choline 5501milligrams 550 milligrams.
Folate 400 micrograms 400 micrograms DFE.
Niacin 20 milligrams 16 milligrams NE.
Pantothenic acid 10 milligrams 5 milligrams.
Riboflavin 1.7 milligrams 1.3 milligrams.
Thiamin 1.5 milligrams 1.2 milligrams.
Vitamin A 5,000 International Units 900 micrograms RAE.
Vitamin B 6 2.0 milligrams 1.7 milligrams.
Vitamin B 12 6 micrograms 2.4 micrograms.
Vitamin C 60 milligrams 90 milligrams.
Vitamin D 400 International Units 20 micrograms.
Vitamin E 30 International Units 15 milligrams.
Vitamin K 80 micrograms 120 micrograms.
Minerals:
Calcium 1,000 milligrams 1,300 milligrams.
Chloride 3,400 milligrams 2,300 milligrams.
Chromium 120 micrograms 35 micrograms.
Copper 2.0 milligrams 0.9 milligrams.
Iodine 150 micrograms 150 micrograms.
Iron 18 milligrams 18 milligrams.
Magnesium 400 milligrams 420 milligrams.
Manganese 2.0 milligrams 2.3 milligrams.
Molybdenum 75 micrograms 45 micrograms.
Phosphorus 1,000 milligrams 1,250 milligrams.
Potassium2 3,500 milligrams 4,700 milligrams.
Selenium 70 micrograms 55 micrograms.
Zinc 15 milligrams 11 milligrams.

 

Som ni ser, har några RDI-värden faktiskt höjts tex  för C-vitamin, kalcium och magnesium. Hur som helst, om några år, eftersom FDA har sitt sätt att genomföra det föreslagna regelarbetet, kan vi lova er att FDA kommer att arbeta för att uppfylla de övriga näringsvärden till de av Codex fastställda, antingen försöker de tvinga upp värdena i Codex till FDA:s nivåer eller minska FDA-nivåerna ner till Codex nivåer.

Du kan hitta stöd för detta löfte genom att gå tillbaka till FDA: s uttalande i Federal Register den 11 Oktober 1995, där FDA inte gjorde någon hemlighet av sin intention och vilja att harmonisera sina livsmedelslagar med de i resten av världen. Detta nu föreslagna regelarbete med dess etikettförändringar bevisar bara att denna avsikt fortfarande är i högsta grad levande .

Om de globala standarderna för vitaminer och mineraler vore högre än vår egen, då skulle en sådan förändring kunna vara lämplig, till och med beundransvärd. Men vi vet alla att de flesta övriga i världen föraktar tillskott, antingen separat eller i livsmedel, och eftersom dessa föreslagna märkningsförändringar för dagliga värden fungerar lika för både kosttillskott och livsmedel, så är det verkligen mycket farliga förändringar för de tillskott som konsumenterna litar på.

Det finns ett klart samband mellan dessa föreslagna RDI-värden och maximala övre tillåtna nivåer med harmoniserade globala standarder som banar väg för en övergripande reducerad vitamin- och mineralnivå vare sig det är  i tablettform eller livsmedelsform. Detta är mitt 15: e år för att aktivt följa och argumentera om kosttillskott och allmänna livsmedelsstandarder och riktlinjer på Codex möten, och jag har sett trenden . Tro mig, trenden är inte din vän, inte i detta.

Detta är föreslagna förändringar

Du kommer inte att se dessa förändringar direkt. För det första, de är föreslagna –  inte slutgiltiga. För det andra accepterar FDA  synpunkter från allmänheten för en nittio dagars period, som avslutas den 2 juni 2014. Du bör fundera över din åsikt, nu.

Vi ber att alla som motsätter sig den föreslagna regleringen att skicka sina synpunkter elektroniskt till FDA på http://www.regulations.gov/  eller skriftligen till the Division of  Dockets Management ( HFA – 305 ), Food and Drug Administration, 5360 Fishers Lane, Rm. 1061, Rockville, Maryland 20852 . Nämn Docket No. FDA – 2012 – N -1210 .

Känn dig fri att använda, och polera följande lydelse härifrån för att klistra in i din e-kommentar på FDA:s webbplats http://www.regulations.gov/:

“On Docket No. FDA-2012-N-1210, I am adamantly opposed to your proposed reduction of vitamin-and-mineral Reference Daily Intakes as shown in your Table 2, on page 11931.  At a time when toxin intake is increasing and nutrient intake is decreasing, Americans need more vitamins and minerals on a daily basis, not less. Your unsupported goal of harmonizing our food laws to Codex standards and guidelines has been specifically prohibited by Congress, and I demand that you obey the law and immediately withdraw Table 2 and all supporting paragraphs of your Proposed Rulemaking for revision in line with modern nutritional science, which shows that we need a higher daily intake of  B and other vitamins as well as more magnesium and other minerals such as selenium.
Please act immediately to correct your serious errors.”

 

(Översättning)

” Angående Docket nr FDA – 2012 – N -1210, motsätter jag mig stenhårt ert förslag att minska Rekommenderat Dagligt Intag för vitamin- och mineral  som visas i tabell 2 på sidan 11931. I en tid då toxinförgiftningen ökar och näringsintaget minskar,  så behöver amerikaner mer vitaminer och mineraler på daglig basis, inte mindre. Ert obefintliga stöd för att harmonisera våra livsmedelslagar till Codex standarder och riktlinjer visas genom att det uttryckligen har förbjudits av kongressen.  Jag kräver att ni följer lagen och omedelbart drar tillbaka tabell 2 och alla understödjande stycken i ert föreslagna regelverk för en revision mer i linje med modern näringsforskning, vilket visar att vi behöver ett högre dagligt intag av B- och andra vitaminer samt mer magnesium och andra mineraler som selen.
Jag ber er; agera omedelbart för att rätta till dessa allvarliga fel “.

 

Tänk på att även om detta lagförslag skulle bli slutgiltigt, kommer livsmedelsproducenter att ha två år på sig för att få sina etiketter i överensstämmelse med det slutliga regelverket. FDA beräknar att det kommer att kosta branschen omkring 2 miljarder USD för att fullfölja, men NHF har aldrig känt att regeringen varit ens tillnärmelsevis korrekt om de verkliga och slutliga kostnaderna för efterlevnad.

FDA har förskönat sina nya näringsetiketter, förändringar med allehanda tillbehör. Men låt dig inte luras av bling, för själva kärnan är FDA: s okunnighet om och antipati mot fördelarna med vitaminer och mineraler. Berätta för FDA precis hur du känner och hur fel det är.

Scott Tips, President of the NHF

 

1. FDA News Release, “FDA proposes updates to Nutrition Facts label on food packages,” February 27, 2014

2. See “Food Labeling: Revision of the Nutrition and Supplement Facts Labels,” 79 Federal Register 11879-11987, March 3, 2014.

3. Scott Tips, “Living in the Past, Undermining Our Future,” Whole Foods Magazine, published earlier this month at http://www.wholefoodsmagazine.com/columns/legal-tips/living-past-undermining-our-future; see also http://www.thenhf.com/article.php?id=3674.

4. 79 Federal Register, Table 2 at page 11931, which reveals all.

(4123)

One thought on “FDA:s nya livsmedels-ettiketter – en lömsk attack mot våra kosttillskott”

  1. Pingback: Upphäv EU:s förbud mot örter | hej

Comments are closed.