Vaccinhearing_Göteborg3

NHF Sweden arrangerar en vaccinhearing i Göteborg den 14 oktober.  Vi erbjuder en plattform för föräldrar, vaccinkritiker och politiker samt representanter från hälsovården att mötas och kunna diskutera de frågeställningar och farhågor som finns när det gäller vacciner. Hearingen i är ägnad att sprida kunskap om vacciner, framför allt om dem som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Ändamålet med evenemanget är även att stilla barnföräldrars oro. 

Ladda ner som pdf: Vaccinhearing Göteborg 2017-10-14

Moderator: Michael Zazzio, medicinsk forskare inom audiologi samt infektionssjukvård

Inbjudna till panelen

• Riksdagsledamot: professor emerita Barbro Westerholm (liberalerna)
• Med dr Jackie Swartz, forskare samt specialist i barnpsykiatri och allmänmedicin
• Folkhälsomyndigheten/Socialstyrelsen
• Mehdi Nodehi, före detta manager inom adjuvansindustrin

• Linda Karlström, redaktör på Vaccin.me och föreläsare (har medverkat i Debatt i SVT)
• Sara Boo, hälsoinformatör och ordförande i NHF Sweden
• Representant från läkemedelsindustrin
• Personal på vaccinationsklinik/barnavårdscentral

Panelen kommer först att svara på moderatorns frågor om vacciner, där vi får ta del utav de olika deltagarnas ståndpunkter. Därefter kommer en paneldiskussion att äga rum. Efter debatten kommer åhörarna att kunna ställa frågor till debattdeltagarna.

Diskussionsämnen

• Hur säkra är vaccinationerna? Finns det biverkningar? Vilka slags biverkningar finns det i så fall?
• Är vacciner effektiva?
• Barnvacciner – behövs de? Risk/nytta-kalkyler och samhällsvinster.
• FN:s mål att utrota mässlingen till år 2020 – är det möjligt?
• Behövs adjuvans som aluminium och kvicksilver i vacciner?
• Varför vaccineras barnen i skolorna?
• Ska vaccinationer vara obligatoriska för barn och eventuellt även för vuxna?
• Vilka rättigheter och skyldigheter gäller för medicinsk vård och vaccinering?
• Hur ser vaccinationslagstiftningen ut i resten av världen?

Föräldrar bjuds in som åhörare

Biljettpris: 120 kr. Summan betalas in på NHF Swedens bankgiro: 445-6182.
Det går även att swisha: 
123 233 91 66

Skriv ditt namn samt “vaccinhearing” i meddelanderaden, samt telefonnummer ifall vi behöver meddela dig.
Kopia på inbetalningen fungerar som biljett och visas upp i entrén.

Åhörarna kommer att kunna ställa frågor till panelen.

Information om evenemanget

Datum: 14 oktober 2017
Tid: 13.00- 17.00/18.00
Plats: Göteborg, föreläsningslokalen i Karl Johans Kyrkas församlingshem
Adress: Karl Johans Kyrkoplan 1, 414 32  Göteborg
Arrangör: föreningen National Health Federation Sweden
Arrangörens hemsida: www.thenhf.se

(5759)