Skolmedicinen utgör en av de främsta dödsorsakerna

Skolmedicinen är bevisligen farlig. Läkemedelsbiverkningar har angetts vara allt ifrån den fjärde vanligaste dödsorsaken till den främsta dödsorsaken. Vi har samlat information om skolmedicinens farlighet. Sedan vi har visat på denna fakta och länkar, så har företrädare för skolmedicinen tagit bort sina länkar och sin graverande information. I följande pdf kan du läsa om att det årligen i USA dör 783 000 patienter av iatrogena skador, varav 300 000 dör av läkemedelsbiverkningar, vilket därmed utgör den främsta dödsorsaken, och att enligt John Hopkins-universitetet samt professor Peter C Gøtzsche i Danmark så är läkemedelsförskrivning den tredje största dödsorsaken efter cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar samt att FASS uppger att läkemedel är den fjärde vanligaste dödsorsaken och orsakar 18 % av dödsfallen på en medicinklinik i Norge.

Skolmedicinen orsakar iatrogena skador för miljarder. Socialdepartementet fick ta del av den information som vi hade samlat om hur farlig och dödlig skolmedicinen är, när Kjell Asplund i den så kallade KAM-utredningen ville begränsa alternativmedicinen utifrån argumentet att att den kunde vara skadlig. Det går inte att begränsa alternativmedicinen när skolmedicinen är så farlig och är så pass dödlig att den kan utgöra allt från den fjärde till den främsta dödsorsaken. Man ska bli frisk, eller bli bättre av behandling – inte dö av den! Är det okej att patienter dör av sjukvård/skolmedicin/läkemedel så länge de gör det i “vetenskapens och den beprövade erfarenhetens” namn?

Läs utdraget om skolmedicinens farlighet och dödlighet i följande pdf:
Iatrogena skador för miljarder

Dödlig skolmedicin

(454)