Nestlé håller just nu på att slutföra den lukrativa affären som går ut på att privatisera källvattnet i delstaten Oregon. Avtalet ger Nestlé, trots den stora torkan, tillgång till miljontals liter av det renaste dricksvatten som delstaten har. Det skulle enligt petitionsförfattaren ge dem rätt att köpa vattnet för en cent per 150 liter vatten – sedan sälja tillbaka samma vatten till allmänheten för 70 gånger så mycket! 

Här proklamerar Nestlés VD Peter Brabeck att dricksvatten är ett livsmedel som borde privatiseras och inte vara en allmän rättighet

 

VD Peter Brabeck berättar att Nestlé är världens största livsmedelsföretag och är det 27:de största företaget i världen, med runt 275 000 anställda och med en omsättning på ungefär 65 miljarder US dollar.

Han förklarar sedan att det naturliga (det vill säga det ekologiska och biologiska) inte är det bästa och hänvisar till att GMO har funnits i 15 år i USA – och ännu har inte en enda person blivit sjuk… (Han glömmer att berätta att GMO inte märks ut på etiketterna i USA – så människor vet inte om, eller när de äter GMO – så hur ska en person då kunna påvisa att den blivit sjuk av GMO?)

Peter Brabeck säger sedan att vatten är det viktigaste råmaterialet vi har. Det är en fråga om man ska privatisera den normala vattenförsörjningen för befolkningen eller inte. Och det finns två olika åsikter. “Den ena åsikten – vilken jag tycker är extrem – kommer från NGO:s (icke statliga organisationer) som anser att vatten är en allmän rättighet, att du som människa ska ha rätt till vatten. Det är en extrem lösning. Och den andra sidan säger att vatten är som vilket annat livsmedel som helst och som därför ska ha ett marknadsvärde.” förklarar Brabeck.

“Jag är fortfarande av den åsikten att den största sociala ansvarstagandet för en VD är att upprätthålla och säkra en vinstdrivande framtid för hans företag. För det är bara om vi kan säkerställa att vi kan upprätthålla vår fortsatta existens på en längre sikt som vi också kan lösa de problem som finns i världen”, säger Peter Brabeck.

 

Stänk, Splash, Aqua, Vatten, Regn, HällaNu har Nestlés plan satts i verket – att privatisera det allmänna källvattnet.

 

Nestlé  håller just nu på att slutföra den lukrativa affären som går ut på att privatisera källvattnet i delstaten Oregon. Avtalet ger Nestlé, trots den stora torkan, tillgång till miljontals liter av det renaste dricksvatten som delstaten har. Det skulle enligt petitionsförfattaren ge dem rätt att köpa vattnet för en cent per 150 liter vatten – sedan sälja tillbaka samma vatten till allmänheten för 70 gånger så mycket!

Nestlé marknadsför denna plan genom att påtala att det är ett sätt att skapa lokala arbetstillfällen – men det kommer bara att skapa 48 jobb. Planen är upphov till en fight mellan de som skriver lagarna och miljöaktivister som säger att företag inte ska få tillåtas att ta ut vinster på vatten från naturliga källor särskilt när torkan sprider sig över staten.

The Oregon Water Resources Department överväger nu förslaget som ger Nestlé, som är den störste vattenbuteljeringsfirman i U.S.,  rätten att köpa källvatten från Cascade Locks, en sömnig stad 44 miles (71 kilometers) öster om Portland där företaget ska öppna en buteljeringsanläggning.

Ann Lininger, en demokrat from Lake Oswego som röstade mot förslaget säger “ Vi måste vidta genomtänkta åtgärder för att se till så att vi skyddar det vatten som vi behöver för människor, miljö, fiske och bönder i Oregon då vi går mot en framtid som formas av klimatförändringar”

Det som Nestlé försöker göra i Oregon har varit en del i deras vinningslystna strategi i årtionden: att inrikta sig på små kommuner i svåra ekonomiska trångmål, erbjuda dem småpengar för deras mest värdefulla resurs, och sedan ta hutlöst betalt. Nestlé:s ansträngningar att privatisera vatten  inskränker sig inte bara till Oregon utan har även skett i Kalifornien, Pakistan och i British Columbia, skriver Joseph Schommer.

Det faktum att världen står inför en kommande vattenkris har inte avtagit alls. Nu är det dags att etablera ett prejudikat för hur världen ska behandla företag som Nestlé, som tror att de kan sätta ett pris på våra mest ovärderliga naturresurser avslutar Joseph Schommer.

Här kan du skriva på Joseph Schommers petition mot det som sker i Organon: Sign my petition to stop Nestlé from taking all of my community’s water.

 

Kommentar från NHF Sweden

Vatten är inte som andra livsmedel – det är en naturresurs som finns där oavsett människan. Andra livsmedel måste odlas, kultiveras, förädlas etc av människor vilket därav betingar ett pris. Vanligt kommunalt dricksvatten ska distribueras till befolkningen, där invånarna gemensamt har betalat för vattenledningssystemet, till mer eller mindre ett självkostnadspris.

 

Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

 

Källa:

VD Brabecks uttalanden: https://www.youtube.com/watch?v=4C29_U0Ksao

http://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-05-26/nestle-bottled-water-plan-draws-fight-in-drought-stricken-oregon

Sumofus, e-mail av Joseph Schommer som även har skrivit ovan petition

(5571)