CDC polio SV40Någon gång under sommaren 2013 plockade Center for Disease Control and Prevention (CDC) i USA ned information på sin sida som beskrev att apviruset SV40, som har starka kopplingar till flera former av cancer hos människor, har överförts till människor med flera olika slags vacciner. Framförallt skedde detta genom poliovaccinering under 50- och 60-talen och har drabbat många tiotals miljoner människor över hela jorden. Bara i USA gäller det uppskattningsvis 10-30 miljoner människor som fått vaccin innehållande SV40.

Text: Tobias Lindberg / Bild: CDC Fact Sheet

Vad gäller CDC:s försök att mörka denna information så får man vara väldigt tacksam över att det finns olika internetarkiv som hela tiden samlar in och lagrar det som står på olika webbsidor vid olika tidpunkter. Tack vare internetarkivet kan vi nu se att CDC hade en sida där de svarade på ofta ställda frågor som man kan se här:

Frequently Asked Questions about Cancer, Simian Virus 40 (SV40), and Polio Vaccine

Och en faktasida om SV40, cancer och vaccin som man kan se här:

Cancer, Simian Virus 40 (SV40), and Polio Vaccine Fact Sheet

Informationen på dessa sidor var väldigt avslöjande och man förstår att den blev alltför besvärande för läkemedelsindustrin som hela tiden vill utöka vaccineringen i hela världen och då kan inga som helst kopplingar mellan vacciner, oönskade virus och cancer tillåtas.

Vad som är extremt skrämmande är att det i undersökningar på senare år har visats att SV40 finns i ungefär 18% av befolkningen världen runt. Det är en mycket större andel än som fick SV40 via vaccin. Det betyder att SV40 sprids från människa till människa och det verkar som att spridningen kan ske både horisontellt, från människa till människa, och vertikalt, från förälder till barn.

Detta innebär att på grund av idiotiska idéer om att spruta i kroppsfrämmande kemikalier och cellrester från alla möjliga djur i tron att det ska kunna skydda mot sjukdomar så har vi fört in minst ett väldigt farligt cancervirus in i mänskligheten som vi aldrig kommer att bli av med. Ingen vet heller hur många andra artfrämmande virus vi har fört in i mänskligheten på grund av vaccinerna.

Chockerande är också att läkemedelsbolagen tilläts fortsätta sälja vacciner till intet ont anande befolkningar runt om i världen flera år efter att forskarna visste att de innehöll SV40.

Här nedanför är slutligen ett ljudklipp på Youtube med en intervju med Dr. Maurice Hilleman, världens genom tiderna främste vaccinforskare som arbetade för Merck och har skapat hela 7 st av de vacciner som används runt om världen idag i de allmänna vaccinationsprogrammen, där han berättar om hur det gick till när han och andra forskare upptäckte att vaccinerna var förorenade med SV40 och där han erkänner att vaccinerna fortsatte att säljas trots det och så skämtar han på ett makabert sätt om att ryssarna kommer att bli sämre i framtida OS på grund av all cancer de kommer att få av de vacciner som Merck säljer till dem. Han erkänner även att HIV kan ha ha uppståt i människan genom mutation av apornas motsvarighet SIV som också fanns i flera vacciner på den tiden.

Text: Tobias Lindberg / Bild: CDC Fact Sheet

Källor:

CDC ‘Disappears’ Page Linking Polio Vaccines T Cancer-Causing Viruses – GreenMedInfo

CDC sends Fact Sheet Linking Polio Vaccine to Cancer Down the Memory Hole – Infowars

(6246)