Laura Haye'sLaura Hayes’s Rally Speech i protest mot SB 277 den 8:e april 2015

Idag är det en sorgens dag i Kaliforniens historia.  Idag är det den dag då vi har tvingats resa från när och fjärran för att protestera mot medicinskt tyranni och att kämpa för det som är rättmätigt vårt – rätten att själva få bestämma vad vi tillåter in i våra kroppar och i våra barns kroppar. Vår rättighet är under hård attack från just de människor som vi har valt för att skydda våra rättigheter. Om rätten att bestämma om vad som händer i våra kroppar och i våra barns kroppar orättfärdigt tas ifrån oss, vilka meningsfulla rättigheter har vi då? 

Hur hamnade vi i denna situation? Om SB 277 blir lag, så kommer polis att kallas in för att med våld ta våra barn mot vår vilja för att bli tvångsvaccinerade … med massor av vacciner … av läkare och sjuksköterskor som har svurit att “först av allt inte skada” och som är etiskt och juridiskt skyldiga att först försäkra sig om ett frivilligt och informerat samtycke före alla medicinska ingrepp ……. inklusive vaccinering? Hur har det blivit så här?

Jag kommer att berätta hur. 

Det börjar med lögner. Lögner att vacciner är mirakulöst säkra och effektiva för alla, till skillnad från alla andra läkemedel eller medicinska åtgärder … vilket är särskilt otroligt eftersom det finns väl över hundra av dem.
Lögner om att vacciner ensamt är ansvarigt för att ha utrotat vissa sjukdomar.
Lögner om att vacciner har testats ordentligt, både individuellt och i de flerfaldiga kombinationer i vilka de har injicerats.
Lögner om att läkemedelsföretagen inte har ett korrumperande inflytande över de statliga kontrollorganen.
Lögner om att vaccinforskningen är utan förfalskning.
Lögner om att den förfalskade vaccinforskningen är trovärdig.
Lögner om att giftiga vaccinkomponenter är säkra.
Lögner
som förnekar mörkläggning av orsakssambanden mellan vaccin och den ändlösa listan av tillstånd som nu föröder hälsa, utveckling och välbefinnande hos vår nations barn.
Lögner om att informerat samtycke sker före vaccination.
Lögner om att någon faktiskt följer upp vad som händer vår nations barn efter vaccinationer.
Lögner om att vaccinbiverkningar, skador och dödsfall inte förekommer.
Lögner om att vår nation har ett program på plats som tar hand om vaccinskadade.
Lögner om att säkerheten prioriteras även om ingen läkare och inget företag är ansvarigt för vaccinskador och dödsfall efter vaccindödsfall.
Lögner om att läkare erkänner och rapporterar vaccinskador, dödsfall och misslyckanden.
Lögner om att läkemedelsföretagen berättar sanningen.
Lögner om att läkemedelsföretag uppträder etiskt när det gäller vaccin, trots att de blir stämda på många miljoner och miljarder för fusk och bedrägeri år ut och år in.
Lögner om att vaccinskador är sällsynta.
Lögner om att vacciner inte skadar och inte dödar.
Lögner om att vacciner aldrig orsakar autism eller krampsjukdomar, påverkar lärandet, ger beteendestörningar, orsakar astma, livshotande födoämnesallergier, tics, plötslig spädbarnsdöd, cancer, diabetes typ 1, juvenil reumatoid artrit, förlamningar med mera. Denna långa lista påminner mig om ordspråket: Vacciner… är den världsledande orsaken av tillfälligheter. 

Lögner, lögner och fler lögner … det är så vi har kommit fram till den situationen vi har i dag. Där våra lagstiftare tror att de har rätt att bortse från och skriva om konstitutionen, ta sig rätten att ignorera det som vårt land grundades på, religionsfrihet, i synnerhet friheten att tänka fritt, att tro och utöva det på vårt sätt. De tar sig rätten att trotsa internationella etiska koder såsom Nürnberg koden, vilken förbjuder alla tvingande medicinska behandlingar eller ingrepp, inklusive vaccinering. Våra lagstiftare tycks också tro att de har rätt att bryta mot heliga, av gud givna föräldrarättigheter och de tar sig rätten att kräva att miljontals föräldrar underkastar sig ett ”one-size-fits-all-recept”, som har en lång obestridlig historia av skada, handikapp och död.

Vi måste fråga dessa lagstiftare: Vilka konstitutionella befogenheter har ni som tagit er rätten att bestämma att jag måste injicera mitt barn med kända nervgifter, kända cancerframkallande ämnen, ingredienser som visat sig störa och förstöra både nervsystem och immunsystem samt ingredienser som kommer att förstöra mitt barns tarmar och mage…. ingredienser som ni, senatorer och representanter inte skulle tillåta i ert morgonkaffe, men som vi tvingas injicera i våra barn? 

Vilken laglig eller moralisk makt ger er rätt att beordra att jag måste tillåta riskfyllda medicinska ingrepp på mitt barn, många gånger under loppet av 18 år, ingrepp som har en mycket konkret potential att orsaka stor skada, allvarliga men, bestående funktionshinder och död? NI HAR INTE RÄTT OCH NI HAR INTE BEHÖRIGHET att ge föräldrar order att spela rysk roulette med sina barn. 

Jag skulle vilja ta upp den rådande uppfattningen om att alla måste vaccineras för att skydda dem med nedsatt immunförsvar. Elefanten i rummet som man vägrar att erkänna är hur och varför vi har så många barn och ungdomar idag som bedöms ha ett nedsatt immunförsvar? Kan det vara så att just de vacciner som de har fått, i många fall redan i livmodern, därefter samma dag som de föds och därefter med jämna mellanrum när deras blod-hjärnbarriär varit vidöppen och deras immunförsvar varit outvecklad och oförmöget att hantera den störtflod av gifter och virus som finns i vacciner, kan det vara så att de har nedsatt immunförsvar på grund av de vacciner som de har fått? Och nu avser lagstiftare att genomdriva att andra barn tvingas till vaccinering tills alla är sjuka och bortom all hjälp?

Dessutom, för de barn som har ett allvarligt nedsatt immunförsvar, så är det farligt för dem att vistas i offentliga sociala miljöer och deras föräldrar måste bestämma när det är möjligt för dem att lämna hemmet och ge sig ut i sociala sammanhang igen. Att vaccinera alla barn i delstaten Kalifornien kommer inte att skydda dem. Det kommer alltid att finnas sjukdomar som cirkulerar som de kommer att exponeras för, inklusive vanlig förkylning. Det kommer alltid att finnas de för vilka vacciner inte fungerar. Det kommer alltid att finnas de vars tillfälliga, partiella och artificiella vaccinframkallade immunitet har avtagit och inte längre finns kvar. Det kommer alltid att finnas de som just fått levande virusvacciner, som faktiskt är smittsamma och sprider just de sjukdomar mot vilka de vaccinerats emot. Det kommer alltid att finnas en risk för dem som har nedsatt immunförsvar … det finns alltid en risk för var och en. Det betyder inte att andra ska tvingas utstå en risk som förment anses skydda dem. Dessutom är det inte regeringens sak att avgöra detta. Beslut om risker och fördelar när det gäller hälsovård för barn måste göras av deras föräldrar, som känner dem bäst, som känner deras rådande hälsotillstånd, som kan barnets familjehistoria och som vet att det finns många sätt att skydda, bevara och förbättra sina barns hälsa … riskfria sätt … utan riskbelastade vacciner. Det åligger alla föräldrar till barn med nedsatt immunförsvar att de vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sina barn. Det är inte andra barns ansvar, särskilt eftersom det kan betyda kronisk sjukdom, invaliditet eller död för dessa barn.

Ingen har rätt att ta på sig uppgiften att vara den som kan väga ett barn liv mot ett annat. 

Jag är mamma till ett svårt vaccinskadat barn som nu är 21 år gammal. Han är en pojke i en mans kropp, helt beroende av andra. Han kunde inte slutföra gymnasiet eller gå på college. Han är inte i stånd att försörja sig eller bo självständigt. Han kommer inte att gifta sig eller skaffa barn. Faktum är att han aldrig kommer att få gå på någon första träff. Han blev bestulen på att någonsin få leva ett vanligt och självständigt liv, eftersom han blev förgiftad och handikappad av vacciner med början år 1994, som fortsatte fram till och under 1998. Det fanns inget informerat samtycke, inget erkännande av hans förlust av förvärvade kunskaper och utveckling, av hans konstiga beteenden efter varje enskild omgång av vacciner. Det fanns ingen som erkände att han fått minst 237,5 mikrogram av neurotoxiskt kvicksilver och neurotoxiskt aluminium och formaldehyd och frostskyddsmedel och djurceller och virus och allergiframkallande matproteiner och kända cancerframkallande ämnen. Ingen regeringsansvarig har följt upp hans vaccinskador för att förhindra att samma saker skall hända andra barn. Han är en av de icke-erkända, oräknade, okompenserade, ignorerade, uteslutna och offentligt förnekade offer som utgör den ständigt ökande epidemin av vaccinskadade personer. Detta är i sanning ett allvarligt hot mot folkhälsan som sveper över landet och det är inte mässling, påssjuka eller vattkoppor. Det är vaccinskador.

Vaccinskador är den folkhälsokris som vi står inför i dag!

Tack för att ni kom hit i dag för att hjälpa till att stoppa denna vaccingalenskap, denna medicinska fascism, detta förtryckande tyranni … denna närvarande ondska. Eftersom det finns risk, måste det finnas val … föräldrarnas val.” 

Tack till Margareta Lundström för din översättning 🙂

(3030)