Vi får i det här inslaget höra läkaren Agneta Schnittger redogöra för hur man använder kolloidalt silver och vad det kan användas till. Kolloidalt silver kan användas på många olika sätt och har många olika hälsofördelar. Det motverkar svamp och bakterier, kan användas i cancerbekämpning och används mot sår,  psoriasis och eksem. Kolloidalt silver förbättrar även effekten av antibiotika, cytostatika och svampmedel och mycket mer.

 

Agneta Schnittger medverkade tidigare i år i Medicinsk Access (nr 3, 2016 sid 50-53) där hon skrev en saklig och välskriven artikel om kolloidalt silver. Torbjörn Sassersson, NewsVoice bestämde sig för att åka till Frankrike för att träffa henne personligen för att lära sig mer om kolloidalt silver. NewsVoice drar efter besöket slutsatsen att kolloidalt silver är ett läkemedel som är något att räkna med redan idag och även i framtidens sjukvård.

Agneta Schnittger är läkaren som bestämde sig för att göra en djupdykning angående kolloidalt silver och dess hälsoeffekter. Hon undrade vad som egentligen var sant, ämnet hade ju länge varit en het debatt där kritiker varit mycket negativt inställda medan där många användare skriver mycket positivt om det. Det var då hon började undersöka litteraturen, och satte sig in i ämnet på allvar, och Agneta Schnittger har idag blivit något av en specialist på kolloidalt silver.

När jag själv såg inslaget, var det dock en fråga som jag blev konfys över och som jag behövde ha svar på. Är en 20 ppm stark kolloidalt silverlösning bättre än 10 ppm? Varför har vi då inte det i Sverige? Frågan ställs till Anders Sultan, som är Sveriges störste kolloidalt silver tillverkare och som har absolut längst erfarenhet av detta. Han svarar:

Starkare produkter innehåller i regel större partiklar eftersom en lösning med hög partikelkoncentration ökar partiklarnas benägenhet att klumpa ihop sig vilket ger som resultat färre partiklar och en mindre bra fungerande produkt. För varje fördubbling av partikelstorleken så minskar antalet partiklar med 8 gånger och resultatet blir då färre partiklar som kan eliminera svampar, virus, parasiter och bakterier.

 

// Sara Boo, ordförande NHF Sweden

(10404)