Mannen, Kvinna, Frågetecken, Problem, Moln, Ordet Moln

Torsdagen den 31 oktober sändes ett programavsnitt av P1:s serie Människa och tro och som handlade om alternativmedicin. Camilla Lodin från KAM, Kommittén för Alternativ- och Komplementär Medicin fanns i studion för att svara på lyssnarnas frågor. Kjell Asplund var också inbjuden till studion för att som radion hade uttryckt det ”balansera det hela”. Kjell Asplund är den som ensam är ansvarig för den KAM-utredning som lades fram i somras och som bland annat lade fram lagförslaget om att KAM-terapeuter skulle förbjudas att behandla allvarliga sjukdomar i botande syfte. När det var 6 minuter kvar av programtiden har radion NHF Swedens Michael Zazzio på tråden. Michael Zazzio hade vass kritik att framföra och under de få minuterna som var kvar fick Asplund det hett om öronen.

Programledaren berättar att Michael Zazzio är aktiv i hälsofrihetsorganisationen National Health Federation Sweden som vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, kosttillskott och att kunna använda alternativa terapier, och hon undrar om denna rätt verkligen behöver skyddas. Det gör det – både utifrån vetenskapligt och juridiskt perspektiv så bör det skyddas, svarar Michael Zazzio, som även berättar att han själv är hälso- och sjukvårdslegitimerad och driver en audiologisk klinik sedan dryg 20 år tillbaka och som jobbar med hörsel- och balansrubbningar. Michael Zazzio säger också att man måste komma ihåg att alternativmedicin inte är definierat men att det finns ett utredningsdirektiv från 2006 som säger att alternativmedicin är sådant som saknar dokumentation. De flesta alternativmedicinska metoder baseras emellertid på vetenskaplig dokumentation.

Programledaren undrar om Michael Zazzio kan förklara problembeskrivningen, så att de lyssnare som inte har följt frågan så noga som Michael Zazzio kan förstå. Michael Zazzio svarar att problembeskrivningen är om man tittar på alternativ- och komplementärmedicin som utreds på det här viset som har skett – så är problemet att det är en stor andel svenskar, drygt en tredjedel som använder sig av alternativmedicinska metoder och som då alltså i stor utsträckning baseras på vetenskap – 85 % går till sjukvården och drygt en tredjedel går till alternativmedicinen. Men tittar man på den här utredningen så är det ju patientsäkerheten som ska ligga till grund och då ska man komma ihåg att det kanske är en handfull patienter varje år, eller knappt det, som skadas på något sätt inom alternativmedicinen, förklarar Zazzio. Vårdförbundets siffror, de erkänner att det är 3 000 som dör varje år, alltså drygt 8 personer varje dag dör på grund av den vården och behandlingen.

Zazzio berättar angående alternativmedicinska metoder att Robert Hahn som är forskningschef på Södertälje sjukhus genomförde en metastudie som visade att homeopati fungerade. Samtidigt genomfördes det en metastudie på statiner (blodfettssänkande medel) som visade att de har ingen som helst effekt på livslängd och det skrivs nästan ut till runt 1 miljon svenska patienter fortsätter Zazzio. Samtidigt, om man ser utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv så har vi alltså antidepressiva läkemedel som i vissa patientgrupper tar livet av 3,6 % av patienterna – och det är publicerad forskning som ligger till grund för det och ändå så görs det ingenting. Gardasil skadar 2,3 % avslutar Zazzio.

3 000 personer dör varje år i Sverige och 105 000 skadas på grund av skolmedicinen. Dessa skador och dödsfall räknas som “onödiga”, och som hade kunnat undvikas.

Programledaren bollar över frågan till Asplund. Kraftiga biverkningar, folk som dör av läkemedel som skrivs ut inom skolmedicinen, hur reagerar du på det? Asplund håller med och säger att det är ju sant att det finns biverkningar, men att det även finns effekter och att det handlar om att söka en balans där. Asplund menar att skillnaden mellan hälso-och sjukvården och KAM-sektorn är att man tar upp de här problemen och försöker öka säkerheten. Man har biverkningsregister. Asplund säger att han inte alls tror att det bara är en handfull som skadas av KAM-metoder per år, men det finns ingen systematisk insamling av de biverkningar som kommer. Asplund berättar sedan att det finns många exempel på svåra epidemier av skador som inträffar av KAM-terapier. Epidemier? ifrågasätter programledaren och Asplund tar upp ett exempel.

Asplund berättar att det var en epidemi av unga kvinnor som fick svår njursvikt och som behövde dialys eller transplanteras i Belgien och som visades bero på ett kinesiskt örtte som hade blivit populärt som bantningsmedel. (NHF Swedens kommentar: Det som Asplund underlät sig att berätta var att det hade skett en förväxling av två kinesiska örter som på kinesiska ofta går under samma namn nämligen ”fang ji”. Detta misstag är inget som kan skyllas på KAM-branschen i sig själv och regleras inte heller genom den lagstiftning som Asplund hade att utreda. Ett sådant här medel regleras i stället av antingen livsmedels-, eller läkemedelslagstiftningen. Det finns en bantningsbransch och en sportmedelsbransch som inte ska förväxlas med KAM-terapeutbranschen. Det är också märkligt att Asplund talar om förhållanden i Belgien och inte i Sverige.)

Programledaren tar till orda igen och frågar Michael Zazzio om vi behöver utreda biverkningarna inom KAM. Alla biverkningar och skadeeffekter bör utredas, svarar Michael Zazzio och som vill fortsätta att svara på den ursprungliga frågan om KAM-förslaget och programledaren säger ”ja ni är ju kritiska mot lagförslaget” och Zazzio svarar:

”vi är inte kritiska vi har visat att den här KAM-utredningen – själva utredningen och utredningsförfarandet Kjell Asplund – det strider både mot regeringsformen som är en grundlag och det strider även mot förvaltningslagen och tittar man på lagförslaget som Kjell Asplund har lagt fram så strider det mot EU-fördraget om den fria rörligheten för tjänster och personer, det strider mot rättighetsstadgan inom EU, mot ECHR, som är europakonventionen för mänskliga rättigheter, internationella konventioner som internationella FN-konventionen.”

 

Kjell Asplund svarar men jag antar att du kommer att lämna remissvar nu med alla de här synpunkterna och sen får man se då om juristerna tycker precis som du.

Michael Zazzio svarar snabbt. Det är redan gjort, men den jurist som du använder dig av i utredningen han kunde tydligen inte den juridik som omgärdar internationell rätt – eftersom ni har skrivit att det inte stred mot något av detta som jag har påpekat, och det vet vi och det har vi också stöd från Jean Monnet-professor Carl Michael von Quitsow som är EU-certifierad professor.

Här har vi en debatt som lär fortsätta konstaterar programledaren. Det kan tänkas bli föremål för kommande program avslutar programledaren.

Lyssna på hela radioprogrammet: https://sverigesradio.se/avsnitt/1382010

Om du vill höra Michael Zazzio och Kjell Asplund i en längre debatt om det omtvistade KAM-lagförslaget så skriv eller hör av dig till radion om ditt önskemål. Programledare: Ülkü Holago Producent: Antonio de la Cruz
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=4878476

 

Författare

Sara Boo

(1484)