Freedom Europe

 

Två hälsofrihetsföreningar i Sverige fick nog och bestämde sig för att något måste göras!

NHF Sweden och 2000-Talets Vetenskap, reagerade kraftfullt när det kom till deras kännedom att läget angående tvångsvaccinering i Europa var så illa som det var. Föreningarna visste att medicineliten i flera länder världen över kämpar för att få till stånd tvångsvaccinering. Men när Italien – ett EU-land – var på väg att anta mycket strikta lagar gällande detta så kände vi att vi måste agera NU! Tidigare hade även Finland antagit en tvångsvaccineringslag som var tvingande för viss sjukvårdspersonal, och i Sverige hade det motionerats om ett tvingande barnvaccinationsprogram.

Det är stora demonstrationer i Europa, det har demonstrerats kraftfullt i Polen, i Italien har det varit ett 50-tal demonstrationer och både Italien och Frankrike bjuder in till demonstration den 8 juli.

Folket, föräldrar, tolererar inte att medicinska beslut rörande deras barn ska fattas över huvudet på dem. Att barn som skadas av läkemedel ska tvingas att fortsätta att underkasta sig läkemedelsbehandlingen är helt oacceptabelt, och att det dessutom ska vara förenat med höga böter med risk för att förlora vårdnaden är inte bara oacceptabelt det bryter även mot en rad lagar och förordningar. Detta måste både föräldrar och politiker få kännedom om. Därför har vi startat Freedom Europe som är en nätbaserad demonstration, som man deltar i genom att sprida och dela vår symbol: två händer som bryter sig loss från ett rep och som kan antas som profilbild i sociala medier och/eller läggas ut på sin hemsida.

Vi arrangerar även en fototävling i samband med detta, där du kan vinna 500 kr samt prenumeration på tidningen 2000-Talets Vetenskap och tidningen Hälsofrihet.

Gå in på www.FreedomEurope.net för att läsa mer.

(1533)