Estland säger nej till WHO:s genomförande av tvångsåtgärder

Bland de 101 ledamöterna i Estlands parlament, Riigikogus, fanns det elva modiga ledamöter som skickade ett brev till WHO den 22 november, där de uppgav att Estland förkastar och inte ger sitt samtycke till förslaget till ytterligare ändringar av WHO:s internationella avtal om beredskap och insatser vid pandemier och WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR) från 2005.

Bakgrunden är att redan
i mars 2022, så ifrågasattes i media om Siim Kallas hade förrått Estland. Den 4 mars 2022 hölls nämligen ett möte i Riigikogus utskott för EU-frågor under ledning av Siim Kallas, där EU-kommissionen under omröstningen bemyndigades att förhandla med WHO på Republiken Estlands vägnar. Detta beslut förklaras vara ogiltigt i brevet till WHO:s generaldirektör

Brevet översatt till svenska:

Världshälsoorganisationen
Dr Tedros Adhanom GHEBREYESUS
Generaldirektör

                                                                                                       22.11.2023

 

 

Överklagande till ärade Dr Tedros Adhanom GHEBREYESUS

Härmed förklarar Republiken Estland, baserat på artikel 22 i Världshälsoorganisationens stadga, att den förkastar och inte samtycker till det internationella avtalet om förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier och inte heller till ytterligare ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005) och att förbättra hållbarheten i WHO:s finansiering.

Grunderna för avslag och icke samtycke är följande:

 

1. Enligt § 121 i Republiken Estlands konstitution så är det endast parlamentet med sina 101 ledamöter som ratificerar och säger upp fördrag i Republiken Estland. Parlamentet har inte godkänt någon sådan resolution.

2. Med beaktande av vad som har angetts i punkt 1, är beslutet den 4 mars 2022, som inrättades av parlamentet, om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på Republiken Estlands vägnar förhandla om ett internationellt avtal om beredskap och insatser vid pandemier, ytterligare ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005) och förbättrad hållbarhet för WHO:s finansiering, därför ogiltigt.

3. Mot bakgrund av vad som anges i punkterna 1 och 2 är beslutet som togs av utskottet för EU-frågor  den 4 mars 2022 ogiltigt från det att det antogs, eftersom endast nio (9) riksdagsledamöter av hundra (101) parlamentsledamöter röstade för detta beslut.

 

 

Martin Helme
Rain Epler
Varro Vooglaid
Arvo Aller
Kert Kingo
Evelin Poolamets
Kalle Grünthal
Rene Kokk
Helle-Moonika Helme
Ants Frosch
Aleksander Tšaplõgin

Originalbrevet:  WHO_22112023

(83)