Vision bättre världDet ekonomiska system som rått i världen sedan i alla fall 1600-talet bygger på en så kallad centralbanksekonomi. Med hjälp av den förs pengar ut i ekonomin genom krediter och i vissa fall gåvor (kvantitativa lättnader). Dessa krediter är behäftade med en ränta som kräver av låntagaren att återbetala mer än den har lånat. Dessa ytterligare pengar måste då tas i form av nytagna krediter eller från någon annan individ som därmed blir lidande. Detta leder till att ekonomin i sig själv skapar förutsättningar i samhället som leder till att demokratin hämmas – då de som äger större delen av pengarna kommer att styra samhället via politiken; korruption vilket blir ett medel att kontrollera den bristande mängd pengar i samhället; enorma förmögenhetsskiften då räntorna genererar vinster som stiger uppåt i hierarkin – man tar från de många och ger till de få; samt i slutändan ett virtuellt kasino som är världsekonomin. Ett pyramidspel av icke dess like som gynnar ytterst få och ett medvetet skapat bristsamhälle.

Detta för ju även med sig att alla som lever i dessa samhällen måste bidra till ekonomins existens via skapandet av en kontinuerlig vinst, för annars så stannar ekonomin av och människor och företag går i konkurs. Man får ett inbyggt vinstintresse i allt man gör och detta syns väldigt tydligt inom hälsa, sjukvård och ålderdom. Det blir ett rovgirigt samhälle där de starkare skor sig på de svagares bekostnad och få yppar något om dess inbyggda funktioner då man gynnas personligen via den inbyggda strukturen. Man kan ju fundera på varför Darwinismen blev den accepterade vetenskapliga synen på vårt ursprung?

Att vårda sjuka och gamla är en ekonomisk kostnad för ett samhälle idag vilket gör att de mest lämpliga lösningarna sällan eller aldrig kommer människor till gagn. Läkemedelsindustrin tjänar miljarder på detta tillstånd och ser givetvis gärna att vi alla är mer eller mindre sjuka. Livsmedelsindustrin som går hand i hand med läkemedelsindustrin spär gärna på denna trend. De äldre är bara en belastning då de inte längre orkar att arbeta och bidra till att betala av skulderna som staten ådragit sig genom att låna pengar och sälja obligationer vilket skapar statsskulden

Problemet med denna typ av ekonomi är att det inte finns något legal och formell ägare till pengarna som skapas vilket har lett till att bankerna hävdar att det är deras rätt att få låna ut dem. Genom EU-lagstiftning har man begränsat Riksbankens roll som därmed inte får ge ut pengar till sina egna medborgare, annat än som lån till staten i utbyte mot statspapper. Det finns ingen lagstadgad ägare till de funktioner som skapar pengarna idag annat än sedlar och mynt vilka ju effektivt håller på att avskaffas. Denna rätt äger Riksbanken. Det största problemet är dock att pengarna förs ut som krediter med en behäftad ränta som leder till en matematisk omöjlig situation där systemet en vacker dag imploderar.

En tänkbar lösning presenteras i Sverige2025 där det ekonomiska systemet som bygger på Per Lundgrens historiska efterforskning, kullkastar dagens system och skapar ett samhälle med en potential utan like. I detta system ägs pengarna av folket från de ögonblick de skapas. Folket äger även de funktioner som skapar pengarna. Pengarna förs ut som gåvor som vare sig behöver återbetalas eller har någon form av räntefunktion. Utöver detta skapas möjligheten för staten att bekosta sina egna utgifter utan att folket belastas vilket innebär att all form av beskattning upphör. Detta innebär en uppsjö av fördelar för samhället bland annat i form av att alla nu istället själva kan välja vilken typ av sysselsättningen de vill syssla med. Den ger en frihet och valmöjlighet vi inte kommer i närheten av idag.

Hur detta påverkar de sjuka och äldre behövs kanske ingen Einstein för att räkna ut. När vinstintresset är borta återstår behoven och lösningarna. Nu kan man erbjuda de sjuka bästa tänkbara vård och de äldre en livskvalitet de aldrig kunnat få annars, om vore de inte stormrika redan idag. Sjukhusen skulle få en ny roll och det skulle vara att förebygga mer istället för att skyla över symtom – vilket är vad vi sysslar med idag. Den nästintill allenarådande läkemedelsindustrin skulle inte längre få sålt sina skadliga produkter utan kunde likt alternativvården arbeta mer i förebyggande syfte och med preparat som inte är farliga för vare sig oss eller vår miljö. Det bästa ur skolmedicinen skulle kunna kombineras med integrativ medicin och österländsk filosofi. Akuta ingrepp skulle förbättras via bättre teknologi; vårdtider skulle kortas; kroniskt sjuka skulle få möjligheten till ett värdigt liv då kostnaden inte är ett hinder längre – oavsett vem du är eller vad du gör.
Äldre skulle i princip inte behöva pensionera sig, då alla i samhället blir ekonomisk oberoende så väljer man själv hur länge och hur mycket man vill arbeta.

Samhället skulle sannerligen bli ett människovänligt sådant där ingen lämnades utanför eller bakom. Vi skulle skapa ett samhälle där alla har en chans att förverkliga sina idéer, visioner och ambitioner. Framförallt skulle vi skapa ett samhälle som inte längre drivs av pengar och girighet utan av kärlek, logik, förnuft och medkänsla för oss själva, varandra, djuren och resten av planeten. Det är något vi alla behöver.

För en mer detaljerad beskrivning av denna vision ber jag dig läsa dokumentet ”Sverige2025” på www.sverige2025.se. Gå med i diskussionen på Facebook “Sverige2025”.

/Thomas Magnusson

Bild: Freedigitalphotos.net/Kittisak

 

 

 

(1909)