Svenska bönder betalt sprida giftDet här är inte okej. På något sätt. Aftonbladet har avslöjat att svenska bönder får betalt för att sprida gift där vår mat odlas och våra åkrar gödslas med p-piller. Gifterna avskiljs i svenska reningsverk. Svenska bönder får minst 36 000 kronor för att täcka sina jordar med tung­metaller, miljögifter, sjukhusavfall och läkemedelsrester.

Bild: GMO-fritt Sverige

Genom de svenska avloppsrören forsar inte bara kiss och bajs utan också tungmetaller, ­läkemedelsrester, kemikalier, miljögifter, sjukhusavfall, bakterier och virus. När vattnet är renat har ­reningsverken varje år 200 000 ton slam kvar. Svenskt Vatten, en branschorganisation för reningsverken, tycker att det är vettigt att sprida detta slam på åkrar där vår mat odlas. Men många lantbrukare är tveksamma. Eftersom slam är klassat just som avfall finns det inga begränsningar alls för att vad som kan finnas i det. Ett genomsnittligt lantbruk kan få runt 200 000 kronor för att ta emot gifterna.

Naturvårdsverket har utrett frågan och skickat sin rapport på remiss. Kemikalieinspektionen vill ha ett totalförbud. Myndigheten skriver, i sitt remissvar, att det är uteslutet att fortsatt slamspridning kan vara förenligt med regeringens mål ”Giftfri miljö”. Skogsstyrelsen säger blankt nej till slamspridning i skogen, bland annat för att det skulle vara olämpligt att äta bär från sån mark. Naturskyddsföreningen kräver också ett totalt förbud.

Svenskt Vatten har tagit fram ett eget certifieringssystem som de kallar Revaq. De egna kraven har gränsvärden för sju tungmetaller: bly, nickel, koppar, krom, zink, kadmium och kvicksilver. Slammet får inte heller innehålla salmonella. Några analyser för andra välkända miljögifter, smittor eller läkemedelsrester görs inte. Och certifieringen är helt frivillig. Enligt organisationen ”Ren åker, ren mat” sprider slammet hormoner motsvarande 5 000 ­p-piller per hektar – totalt 300 000 på en medelstor gård. Varför tycker Svenskt Vatten att det är bra att lägga avfall som innehåller tungmetaller, miljögifter och läkemedelsrester på åkrar där det ska odlas mat?

– Det är bra så länge det inte finns några hälsorisker och så länge nyttan överväger, säger Anders Finnsson, ansvarig för avlopp hos Svenskt Vatten.Vet ni att det är nyttigt?– Vi utgår från den vetenskap som finns i dag.

Sojabönor som gödslades med slam tog upp både läkemedelsrester och miljögifter från ­hygienartiklar. Det upptäckte forskare vid University of Toledo i Ohio, USA, 2010. Dessutom ackumulerades de främmande ämnena – det fanns alltså högre halter i sojaplantan än i slammet.”

Sydsvenskan “Företag anmäls för giftdumpning”

DN “Avloppsslam en cancerfara som förgiftar våra åkrar”

Det här kan du göra för att göra din röst hörd:

Kontakta Livsmedelsverket på Facebook
Telefon: 018-17 55 00
E-post: livsmedelsverket@slv.se

E-posta Landsbygdsministern: eskil.erlandsson@gov.se

Kontakta Lantmännens Riksförbund
Telefon: 0771-573 573
E-post: info@lrf.se

Kontakta Svenskt Vatten
Telefon: 08-506 002 00
E-post: svensktvatten@svensktvatten.se

Kontakta Kemikalieinspektionen
Telefon: 08-519 41 100
E-post: kemi@kemi.se

Kontakta Naturvårdsverket
Telefon: 010-698 10 00
E-post: registrator@naturvardsverket.se

Berätta vad du tycker i Ring P1
Telefon: 099-510 10

Tidigare postat av GMO-fritt Sverige

Häng med du också på vår resa mot ett GMO-fritt Sverige med naturlig mat. Skriv på namninsamlingen!

(4124)

One thought on “Det här är inte okej – Svenska bönder får betalt för att sprida gift”

  1. däri reglerade ämnen eller oreglerade ämnen

    skriver man i domen. Alltså lämnar mark- och miljööverdomstolen Försiktighetsprincipen utan verkan; ppiller, psykofarmaka, diverse kemikalier och herbicider, virus och bakterier, mm som inte testas – därför att de inte finns med i just de metaller/ämnen som Naturvårdsverket listat. Tror att verket känner sig undrande idag, liksom socialstyrelsen och Livsmedelsverket som talade för Lund. Kemikalieinspektionen var inte inbjuden men har tidigare motsatt sig spridning (liksom skogsstyrelsen i skog). Märkligt. Även märkligt att kommunernas organ som i detta fall VA Syd som ägs av fyra kommuner på eget bevåg – och stödd av Svensk Vatten – går till domstolen och UTFÖRLIGT refereras i domen där man talar mot en av sina ägare. Nå, det är tydligen hög tid för lagändring.

Comments are closed.