judgment-3667391

En internationell Tribunal NATURAL AND COMMON LAW TRIBUNAL FOR PUBLIC HEALTH AND JUSTICE har utifrån Romstadgan åtalat och dömt alla de fem nordiska statsministrar (som satt som statsministrar i maj 2018) och som beslutade om implementering av 5G. Domen avgjordes den 30 november. Var och en av statsministrarna har tilldömts 10 års fängelse. Baserat på Romstadgan förbjöds även covid-vaccin samt införda covid-restriktioner. Alla vacciner förbjöds, all 5G samt aspartam. 

Lite bakgrundsinformation till Tribunalen. Den internationellt kände domaren Alfred Lambremont Webre som i flera decennier har arbetat som domare i betydelsefulla mål i internationell krigsrätt har tagit initiativ till denna Tribunal. Domstolen består av 31 domare. Domarna kommer från USA, Kanada, Uruguay, Storbritannien, Australien, Indien och Sverige. Tribunalen baseras på den så kallade Romstadgan [Rome Statute of the International Criminal Court]. De fyra typer av brott som Romstadgan reglerar är massmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott samt aggressionshandlingar. Romstadgan gäller för alla världens regeringar, politiker, organisationer, föreningar, företag. Romstadgan har skrivits under av 118 länder, däribland återfinns Sverige, de övriga nordiska länderna och i stort sett alla europeiska länder. I Oceanien, Sydamerika, Nordamerika, Asien och Afrika finns det en mängd länder som har skrivit under Romstadgan.

Tribunalen hade att ta ställning till om 5G-systemet, vacciner, Covid-vaccin och covid-restriktioner och annat exempelvis aspartam som pådyvlas medborgarna skadar en del av befolkningen och om de ansvariga kunde ställas till svars och dömas. Inte bara ansvariga statsministrar kan åtalas enligt Romstadgan utan även andra politiska beslutsfattare samt sådana bolag och bolagsföreträdare som har ignorerat säkerhetsaspekter. När det gäller 5G, så innebär det även att ansvariga telekomföretag såsom Ericsson och Nokia kan ställas till svars.

Till grund för åtalet används främst artiklarna 6 och 7 i Romstadgan. Enligt artikel 6 definieras massmord som ett brott som utförs med avsikt att i sin helhet eller till en del utplåna en nationell, etnisk eller religiös gruppering. Sådana brott som specificeras är: 1) mord på medlemmar i en sådan grupp, 2) att tillfoga medlemmar av en sådan grupp allvarlig kroppsskada, 3) att avsiktligt utsätta medlemmar av en grupp för sådana omständigheter som har som avsikt att utplåna hela gruppen eller en del av dess medlemmar, 4) att skapa förutsättningar som syftar till att minska  barnafödandet inom en grupp eller 5) att med tvång överföra barn från en grupp till någon annan grupp. En hel del forskning visar att strålning medför allvarliga kroppsskador. Detsamma gäller vacciner och andra läkemedel, miljögifter och andra toxiner samt flera andra skadliga metoder och substanser. Om en del individer i en population skadas av sådana metoder, så kan de ansvariga åtalas. Detsamma gäller sådant som leder till ett minskat barnafödande eller tar livet av ett visst antal individer.

Romstadgan står över alla nationella lagar och står även över konventionerna om de mänskliga rättigheterna, varför de skyldiga kan åtalas och dömas till döden eller till mycket långvariga fängelsestraff. Det speciella med Romstadgan är att både politiker, myndighetsutövare och sjukvårdspersonal kan dömas utifrån denna stadga – de individer som inte kan ställas till svars vid ett nationellt domstolsförfarande. Det enda som behövs för att utifrån Romstadgan väcka ett åtal och få de skyldiga fällda är att det finns bevis om att deras beslut eller handlingar har medfört skada eller dödsfall, i synnerhet om det har föranletts av tvångslagar eller andra tvångsåtgärder.

En stat, dess företrädare och beslutsfattare med flera får inte fatta beslut som skadar eller dödar befolkningen eller en del av befolkningen. Domstolens beslut baseras på Romstadgan samt Universal law, Natural law, Common law och Social law. Det är en grundläggande naturlig lagstiftning som ligger till grund för besluten och som man aldrig kan bortse från. Besluten baseras på vetenskapligt underlag samt vittnesmål. Domstolen består både av domarutbildade domare och edsvurna domare med olika expertis. Michael Zazzio är en av domarna.

 

Dom för beslutet att implementera 5G + via rymden

Statsminister Stefan Löfven, Sweden – 10 års fängelse

Statsminister Juha Sipilä, Finland – 10 års fängelse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, 10 års fängelse

Statsminister Erna Solberg, Norway – 10 års fängelse

Statsminister Katrín Jakobsdóttir, Iceland – 10 års fängelse

Elon Musk – 25  års fängelse

Även andra ansvariga exempelvis inom FN och och FCC samt chefer för telekombolag har fått en dom på 10-årigt fängelsestraff. 

 

Baserat på Romstadgan förbjöds även covid-vaccin samt åtalet baserades även på de restriktioner som redan har införts 

Sociala kontrollmetoder i anslutning till coronaviruspandemin är förbjudna, till exempel lockdowns, utegångsförbud, begränsning av antal som visat i offentliga lokaler, krav på andningsmasker, karantäner, tvångsvård, tvångsomhändertaganden, tvångsinlåsning, koncentrationsläger et cetera.

 

Baserat på Romstadgan förbjöds även alla vacciner

Melinda Gates – Livstids fängelse

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO – Livstids fängelse

 

Andra som har dömts i detta mål är:

David Rockefeller Jr. – Livstids fängelse

Bill Gates – Livstids fängelse

Warren Buffett – Livstids fängelse

George Soros – Livstids fängelse

Ted Turner – Livstids fängelse

Michael Bloomberg: – Livstids fängelse

 

 

Mer information kommer eftersom åtalet är mycket omfattande. En av Tribunalens domare som var från New York har enligt uppgift som nått mig mördats strax innan rättegången. Det sporrade de övriga domarna till att fortsätta arbetet, som har resulterat i dessa domar. För övrigt har jag själv avlagt ett vittnesmål till Tribunalen angående covid-vaccin.

/Sara Boo, sekreterare NHF Sweden

 

5 december 2020
Michael Zazzio intervjuas av Newsvoice, Torbjörn Sassersson

Läs mer: https://newsvoice.se/2020/12/folktribunal-varldsledare-brott-mot-manskligheten/

 

 

4 december 2020
Michael Zazzio, domare i Natural and common law tribunal for public health and justice, intervjuas av Wandering Minds, Ronny Millanowicz och Annica Frantz
Internationell tribunal har förbjudit vaccin, 5G och sociala kontrollmetoder

 

6 december 2020

2  Frågor & svar med Michael Zazzio del 1/2 Wandering Minds, Ronny Millanowicz och Annica Frantz

6 december 2020

Frågor & svar med Michael Zazzio del 2/2 Wandering Minds, Ronny Millanowicz och Annica Frantz

 

(45856)