Bill Gates

 

 

Nedan är ett utdrag från artikeln som skrevs redan i april 2020 och publicerades i tidningen Hälsofrihet Nr 2/2020. Mer information har förstås tillkommit sedan dess, bland annat om adenovirusbaserade vacciner, men det får bli föremål för en egen artikel.

 

Bill Gates snurriga vaccinvärld (utdrag)

Bill Gates arbetar för att Covid-19-vaccin ska nå varje enskild människa på planeten och att vaccinet ska in i det allmänna barnvaccinations-programmet. Problemet är att hittills så har inget vaccin tidigare tillverkats snabbare än på 5 år. Nu ska det tillverkas på 18 månader. Det mest uppseendeväckande är emellertid att det är en typ av vaccin som aldrig tidigare har tillverkats – ett RNA-vaccin som gör kroppen till en egen vaccintillverkningsfabrik.

Har vi tur så blir det bara en vaccindos, men det kan eventuellt bli ett flerdosvaccin. Det kan eventuellt bli frågan om ett vaccin som inte varar så länge, kanske bara några månader. Bill Gates – den andra rikaste personen i världen enligt Fortune 500-listan – hävdar i sin bloggartikel att det är först när vi har ett nästan perfekt läkemedel för att behandla Covid-19 eller när nästan varje person på planeten har vaccinerats mot coronavirus som vi kan återgå till det normala.

Gates menar att vi behöver en mirakelbehandling med minst 95 % effektivitet för att kunna stoppa utbrottet. Det är dock inte troligt att läkemedel klarar detta, så då är det enbart vaccin som står till buds, menar Gates. Motsägelsefullt nog så anser Gates i samma artikel att ett vaccin som är minst 70 % effektivt är tillräckligt för att stoppa utbrottet, men även att ett vaccin på 60 % är användbart, medan allt under 60 % osannolikt kommer att skapa tillräckligt med flockimmunitet för att kunna stoppa viruset. Den fråga som jag ställer mig är varför Gates anser att ett läkemedel måste komma upp i 95 % effektivitet medan vaccin bara behöver komma över gränsen på 60 %. Dessutom har läkare gått ut med att läkemedel som Hydroxiklorokin (HCQ) har över 90 % effektivitet.

Mänskligheten har aldrig haft en mer brådskande uppgift än att skapa en bred immunitet mot coronavirus, menar Gates, och vi kan inte återgå till det normala utan ett säkert och effektivt vaccin, och det ska tillverkas i 7 miljarder doser, eventuellt i dubbel dos samt distribueras till planetens alla hörn så snabbt som möjligt. Gates konstaterar att det kommer att krävas en global samarbetsinsats som världen aldrig tidigare har skådat, men han menar att det kommer att bli gjort – för det finns inga alternativ!

Bill Gates håller med Anthony Fauci (som av Expressen benämns som ”USA:s Anders Tegnell”, eftersom Fauci är Donald Trumps närmaste rådgivare när det gäller coronavirusutbrottet) som tror att det tar cirka arton månader att utveckla ett vaccin mot coronaviruset. Gates lägger emellertid till att det kanske kan ta så kort tid som 9 månader eller i värsta fall dröja två år. Det är kort tid, eftersom det vanligtvis tar minst 5 år att utveckla ett vaccin, menar Gates. Andra källor hävdar att utvecklingstiden för ett vaccin till och med kan uppgå till 10 år.

När det gäller säkerhet och effektivitet, så erkänner Gates att även om man helst vill att ett vaccin ska ha hundraprocentig effektivitet, så har många vacciner inte det, och han avslöjar att årets influensavaccin bara hade cirka 45 procents effektivitet. Sanningen är att varje år brukar det publiceras vetenskapliga rapporter om hur dålig effekt årets influensavaccin har haft…

Bill Gates förklarar att efter det att ett vaccin har genomgått FAS 1-3 studier, så skickas det till WHO och till olika myndigheter för godkännande. Detta är emellertid tidsödande och den här tiden måste komprimeras till 18 månader, förkunnar Gates, trots att den snabbaste utvecklingstiden någonsin för ett vaccin har varit 5 år. ”Varje dag vi kan spara in kommer att göra en enorm skillnad för världen när det gäller att rädda liv och minska miljarder i ekonomiska skada”, argumenterar Gates. (Kommentar 2020-12-01 när artikeln publiceras på nätet: Idag vet vi att samtidigt som 1 miljon personer hade dött med covid-19 så hade 1,2 miljoner barn dött på grund av covid-restriktionerna).

Från och med den 9 april är 115 olika Covid-19-vaccinkandidater på väg att utvecklas, förklarar Gates och säger att de mest lovande kandidaterna har olika sätt att skydda kroppen mot Covid-19. Gates förklarar hur immunsförvaret fungerar:

När en sjukdomspatogen kommer in i ditt system svarar ditt immunsystem genom att producera antikroppar. Dessa antikroppar fäster sig vid ämnen som kallas antigen på mikrobens yta, som skickar en signal till din kropp att attackera. Ditt immunsystem för register över varje mikrob som det någonsin har besegrat, så att det snabbt kan känna igen och förstöra inkräktare innan dessa gör dig sjuk. Vacciner kringgår hela denna process genom att lära kroppen hur man kan besegra en patogen utan att bli sjuk. De två vanligaste typerna – de som du kanske är mest bekant med – är inaktiverade och levande vacciner. Inaktiverade vacciner innehåller patogener som har dödats. Levande vacciner är å andra sidan gjorda av levande patogener som har försvagats. De är mycket effektiva men mer benägna att ge biverkningar än deras inaktiverade motsvarigheter”.

 

Det första RNA-vaccinet

Eftersom inaktiverade och levande vacciner är tidsödande på grund av att dessa vacciner innehåller material som måste odlas är Gates väldigt exalterad över utvecklingen av RNA och DNA-vacciner, och han menar att om detta lyckas, så kommer vi sannolikt att kunna få ut nya vacciner till hela världen mycket snabbare än i dag. Gates organisation och CEPI har stöttat utvecklingen av en RNA-vaccinplattform i nästan ett decennium för utveckling av malariavaccin, men nu verkar konceptet fungera bäst för Covid-19, säger Gates och avslöjar att den första vaccinkandidaten med mänskliga försök var ett RNAvaccin som skapades av företaget Moderna.

Det som Gates inte talar om, utan som man i stället får veta genom Robert F Kennedy Jr är att 3 av de 15 mänskliga försökskaninerna i högdoskohorten (som fick 250 mikrogram) drabbades av ”allvarliga biverkningar” inom 43 dagar efter att ha fått Modernas spruta. Moderna släppte vare sig sin kliniska prövningsstudie eller rådatan, men i sitt pressmeddelande erkände företaget att tre försökspersoner utvecklade systemiska grad 3-händelser som av FDA definieras som ”förhindrande av daglig aktivitet och som kräver medicinsk intervention”.

Tilläggas kan att Moderna endast tillät exceptionellt friska frivilliga att delta i studien. Om ett sådant vaccin släpptes ut, så skulle det orsaka allvarliga skador hos 1,5 miljarder människor om de administreras till ”varje person på jorden”, klargör Kennedy – vilket är den tröskel som Gates har satt upp för att avsluta den globala lockdownen. Vad som var än mer uppseendeväckande var att det rapporterades positiva antikroppstester endast för åtta deltagare, men för detta hade Moderna ingen förklaring. Gates förklarar hur ett RNA-vaccin fungerar

”i stället för att injicera en patogens antigen in i din kropp ger du i stället kroppen den genetiska koden som behövs för att producera det specifika antigenet själv. När antigenet visas på utsidan av dina celler, så attackerar ditt immunsystem dem – och lär sig hur man kan besegra framtida inkräktare i processen. Du förvandlar helt enkelt din kropp till att bli en egen vaccintillverkningsfabrik”.

 

Gates menar att eftersom RNA-vacciner låter kroppen göra det mesta av arbetet själv, så behövs det inte så mycket material, vilket gör dem mycket snabbare att tillverka. Det finns emellertid ett stort problem – vi vet ännu inte med säkerhet om RNA-tekniken ens är någon gångbar plattform för vacciner, erkänner Gates och hävdar att

eftersom Covid-19 skulle vara det första RNA-vaccinet som släpps ut, så måste vi bevisa både att plattformen i sig själv fungerar och att den även skapar immunitet. Det är lite som att samtidigt bygga sitt datorsystem och sin första programvara”.

 

Gates anser att den stora utmaningen är att se till att vaccinet fungerar bra på äldre. Han förklarar att ju äldre man är, desto mindre effektiva är vacciner, eftersom både immunsystem – liksom resten av kroppen – åldras och blir långsammare. Då får kroppen det svårare att försvara sig. Detta är en viktig fråga beträffande ett Covid-19-vaccin, eftersom de äldre grupperna är de som är mest utsatta. Gates menar att vi måste se till att skydda de äldre och att man kan göra som man gjorde för bältrosvacciner, vilka inriktar sig till äldre. Man förstärker vaccinets styrka och Gates förklarar att ”det är möjligt att vi gör något liknande för Covid-19, även om det kan medföra fler biverkningar. Hälsomyndigheterna kan även be människor över en viss ålder att ta en extra dos”. Gates säger att det kan komma att bli ett flerdosvaccin för att få tillräcklig effekt. Det kan vara så att vi till slut får ett vaccin som bara förhindrar sjukdom i några månader ”som säsongsinfluensavaccinet som skyddar dig i cirka sex månader”, säger Gates. Många vanliga vacciner lagras vid 4°C, medan RNA-vacciner måste lagras vid så låg temperatur som -80°C, vilket försvårar distributionen till vissa delar av världen, säger Gates.

För att kunna stoppa pandemin menar Gates att vi måste göra vaccinet tillgängligt för minst 7 miljarder människor på jorden. Något så stort projekt har aldrig tidigare utförts…

Text: Sara Boo
Foto: Sebastian Derungs

Detta var bara ett utdrag. Läs artikeln i sin helhet i pdf:en nedan, där jag även för ett resonemang. I den artikeln avslöjas även att 97 % av Sveriges tvååringar har fått ett vaccin som inte ingår i det nationella barnvacciantionsprogrammet, nämligen hepatit B-vaccin (det är inbakat i Infanrix hexa-vaccinet). Riskgrupperna för hepatit B är intravenösa missbrukare och sexuellt aktiva. Varför får landets bebisar detta? Om du som förälder inte har fått veta att ditt barn har fått hepatit B-vaccin så hör gärna av dig till oss och berätta: nhfsweden(snabel a)gmail.com. 

Stöd oss gärna med ett medlemskap, så får du tidningen Hälsofrihet 4 gånger om året. Vi skriver om sådant som SVT och mainstream media (MSM) inte berättar för dig:
https://www.thenhf.se/tidningen-halsofrihet/prenumerera-pa-halsofrihet

 

 

Läs artikeln i sin helhet:

pdf_adobe

Nr2 2020 Hälsofrihet Bill Gates snurriga vaccinvärld

(2712)