Ulf Bittner i brev till regionerna idag 2016-01-12 : Är det försvarbart att ert landsting/region fortsätter att samarbeta och samverka med den kriminella läkemedelsindustrin? Ulf Bittners brev gick ut till alla landsting/regioner med kopia till Sveriges Regering och Sveriges riksdag samt Granskande journalister

 

ID-10051082

Bittner skriver:

Alla landsting och regioner har en skyldighet att kompetensutvecklas, se bl.a. HSL § 31.

Av vikt är således att arbetsgivaren ombesörjer att så sker, men sker det inom VårdSverige att de anställda får tillgång till kompetensutvecklingen, som sker enormt snabbt inom EU:s enorma vårdmarknad och Globalt runt om i världen?

Har eller kommer arbetsgivaren informera läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal och anställda inom landstinget/regionen utifrån kända fakta, citerar;

Publicerat på Natural News 2016-01-12
Pharma Death Clock website launched: Find out how many millions of people Big Pharma has killed since January 1, 2000

 

Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED

 

http://www.naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

Frågor till alla landsting och regioner blir då enligt följande:

  1. Anser ert landsting/region att det är försvarbart att skolmedicinen, som går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin, se fakta i boken ”Dödliga Mediciner” om ”Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården”, se denna länk. http://newsvoice.se/2016/01/07/peter-gotzsches-bok-medicinsk-bomb-for-sjukvard-forskning/ att det är försvarbart att ert landsting/region fortsätter att samarbeta och samverka med den kriminella läkemedelsindustrin?

 

  1. Väldigt många människor dör som synes pga. av det som Big Pharma producerar och levererar, citat “Pharmaceutical medicine kills more people than all acts of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED”. (Admin översätter: Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, skjutvapen-dåd och mord SAMMANTAGET).

Alltså utifrån det så kan konstateras att vård Sverige erbjuder vårdkonsumenterna något som synes icke alls gynnar folkhälsan för svenska skattebetalare, eller tilltänkta vårdkonsumenter från övriga EU/EES, utan som synes deltager landsting/regioner inom Sverige i ett ”folkmord”, som synes ”vårdterrorism, är det förenligt med den lag och rätt som av Sveriges riksdag sedan tidigare är instiftat?

  1. I tidigare artikel publicerad år 2014 så delges i denna artikel: http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/

 

SJUKVÅRDEN BEHÖVER  EN HAVERIKOMMISSION

Vi matas nästan dagligen av hemska nyheter om hur oskyldiga människor dött i bombdåd, olyckor, naturkatastrofer och andra vidrigheter runt om i världen. Det är förfärligt – men när skall vården göra något åt de ”bombdåd” de förorsakar i Sverige – varje dag

Enligt en vårdskademätning från Socialstyrelsen dör mellan 3 000 och 4 000 människor i vården varje år på grund av fel och brister. Det motsvarar drygt åtta personer per dag eller sex fullastade jumbojet per år.

Dessutom skadas drygt 100 000 människor. Det motsvarar nio procent av alla patienter. Dessa vårdskador ger en extra vårdtid på ca 630 000 vårddygn per år, till en kostnad av närmare sex miljarder. Men de totala kostnaderna är mångdubbelt högre.

Vi får inte bortse från vad detta kostar samhället i övrigt i form av mänskligt lidande, förlorad arbetsinkomst, minskade skatteintäkter, rehabiliteringskostnader, med mera. Skadorna innebär också att ca 1 700 välbehövliga vårdplatser alltid är upptagna av patienter som skadats.

Enligt obekräftade uppgifter har kostnaderna varit cirka 100 miljoner kronor för att ta reda på varför fem personer omkom när en Norsk Herkules flög in i Kebnekaise. Det är inte ens så många personer som dör dagligen på grund av brister i vården. Rapporten är på över 200 sidor.

Det var dessutom en stor nyhet som kablades ut i media där det till och med gjorts ett reportage i Kalla fakta 131117.

 

Fråga 3 blir då till alla landsting och regioner inom Vård Sverige enligt följande;

A) Har vårdSveriges landsting och regioner i samverkan begärt hos Sveriges Regering och Sveriges Riksdag att en haverikommission tillsättes redan år 2014 eller fortsätter verksamheten som vanligt inom VårdSverige?

B) Av vikt för alla skattebetalarna är att få del av om landstingen och regionerna i Sverige sammantaget har under år 2014 eller 2015 begärt av regering och riksdagen att det tillsättes en haverikommission, allmänheten begär härmed att landstingen och regionerna presterar och leverera bevis som kan delges skattebetalarna i offentlighetens tecken och ljus.

(Den ideella förening SKL bör ha fått från alla regioner och landsting signaler om att något skall och måste göras, särskilt med tanke på att som synes är ”vårdterrorism” fast förankrat och etablera inom Vård Sverige, som synes går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin)

Jag begär att denna skrivelse också kommer alla politiker till del inom ert landsting och region, och alla folkvalda riksdagspolitiker, för att säkerställa att dessa kan utkrävas ansvar, om ansvariga politiker alls finns inom Vård Sverige/Sverige. Eller är alla politiker inom hälso- och sjukvårdens område helt ansvarsbefriade och därmed ingår i den ”korrumperade sjuk- och hälsovården” i Vård Sverige?

 

Fritz Gustav Möller:

“Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” 

 

Vård Sverige i ”allians” med ”den kriminella läkemedelsindustrin”, kan icke ställas bortom all rimlig tvivel, som synes stjäl skattebetalarnas medel, kan som synes icke ställas bortom all rimlig tvivel, och därmed är som synes Vård Sverige ”missbrukare” av uppdraget att förvalta skattemedel i akt, mening och syfte att värna svenska folkets folkhälsa.

Hur länge kan detta tillåtas pågå är som synes en befogad frågeställning och bör vara varje granskande journalist huvuduppgift att delge om till skattebetalarna i Sverige, för som synes är det svenska vårdsystemet synnerligen destruktivt, som synes ”missbrukas” av ”missbrukare” av skattemedel och som synes är detta icke att värna liv och hälsa gentemot svenska folket folkhälsa.

Däremot finns goda förslag, från god medmänniska, för att värna folkhälsan, citat;

Politiker uppmanas: ”Ge barn gratis D-vitamin istället för läkemedel!”

http://newsvoice.se/2016/01/10/politiker-uppmanas-ge-barn-gratis-d-vitamin-istallet-for-lakemedel/

 

Är det så illa så att det är i fråga om rikets säkerhet, för som synes är ”vårdterrorism” inom VårdSverige synnerligen allvarligt hot emot svenska folkets folkhälsa, eller hur?

Allmänheten hälsar vänligen genom

Ulf Bittner

( NHF Sweden admin: Brevet är något kortat och något formaterat för att bli enklare att läsa)

Även Läkartidningen har recenserat ovanstående bok Dödliga Mediciner av Peter Gøtzsche http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2015/10/Obekvam-text-om-lakemedelsindustrins-metoder/

Image courtesy of 89studio at FreeDigitalPhotos.net

PS. NHF Sweden anser att sjukvården är förträfflig på många sätt tex när det gäller akutvård, kirurgi mm. Flera tunga namn inom industrin/forskning som Peter Rost, John Virapen och Peter Gøtzsche har dock trätt fram och berättar om maffiametoder, och att bolagen med berått mod bryter mot lagstiftningen, om igen, och kallt räknar med böterna för att det lönar sig. Det NHF Sweden mest reagerar på är att sjukvårdens mediciner, när de förskrivs och intas rätt, ändå dödar så pass många människor att det räknas som mellan 4:de och 1:a dödsorsaken. Det är mot denna bakgrundskunskap som vi publicerar artiklar mm om läkemedelsindustrin. Vi vill inte att människor ska bli sjuka i onödan, och vi undrar hur detta kan fortsätta, och ingenting görs trots att vi vet hur sjuka vi blir av våra mediciner och till och med dör i onödan. Diklofenak (Voltaren) är så giftigt att ett (!) plåster gör sjö- eller havsvatten motsvarande mer än två stycken 25 meters simbassänger för giftiga för vattenlevande organismer som t. ex fisk. (Källa: Svenskt vatten)

(2713)