Expressen publicerade en debattartikel med rubriken “Vaccinmotståndarna litar på “alternativ fakta” – och för det kommer barn att dö“, skriven av läkaren Anne Garland. Man kan fråga sig vad alternativ fakta är och om det verkligen finns. Alternativ fakta är för NHF Sweden sådan fakta som kan utläsas ur vetenskapliga studier eller genom empiri och som är obekväm och därför oftast negligeras av universiteten och etablissemanget. Att föra fram dessa fakta blir oftast en kamp, men till slut brukar polletten ramla ner. Man ser detta fenomen väldigt tydligt när det gäller läkemedel och läkemedelsskador. Det är oftast en kamp från skadade patienter, anhöriga och allmänhet som måste ta upp kampen för att få rätt. Först ignoreras faktan. Därefter blir faktan alltför påträngande och går då inte längre att ignorera. Då bekämpas den med all kraft. Till slut inträder den slutgiltiga fasen och faktan blir allmänt accepterad . När det kommer att accepteras beträffande vaccin vet vi ännu inte. Här kommer en replik till Garlands artikel, skriven av Eleonor Marklund.

Eleonor Marklund

Replik till Anne Garland, efter artikeln med rubriken “Vaccinmotståndare litar på alternativa fakta  –  och för det kommer barn att dö”

 

Så vitt jag vet så behöver inte läkare i Sverige svära läkareden då de förväntas följa Socialstyrelsens lagar och regler. Efter att jag läser din artikel, Anne Garland, så undrar jag om vi faktiskt inte måste börja kräva detta även av svenska läkare och efter de välkända orden “Jag skall inte skada” även lägga till “Jag skall inte ljuga”…

För jag förstår verkligen inte hur det kan vara varken moraliskt eller yrkesmässigt försvarbart att en läkare går ut och skriver att vaccination mot mässling inte är farligt, fastän det räcker att som läskunnig gå igenom bipacksedeln för vaccinet för att se erkända biverkningar som “plötslig livshotande allergisk reaktion, infektion eller inflammation i hjärnan, ryggmärgen och perifera nerver vilket leder till tillfälliga svårigheter att gå (ostadighet) och/eller tillfälligt förlorad kontroll över kroppsrörelser, inflammation av vissa nerver, eventuellt med myrstickningar eller förlorad känsel, eller förlust av normala rörelser”. (Källa: FASS)

Eller ses det som står i FASS som alternativ fakta? Förmodligen, eftersom det medvetet inte lärs ut vid universiteten, enligt anställda på Läkemedelsverket (radioprogrammet Kaliber, Sveriges Radio, 9 nov. 2015). Alternativ fakta är nämligen sådan fakta som är obekväm för etablissemanget.

Du påstår också att du har varit med om människor som har skadats av de vanliga barnsjukdomarna, men vet du – jag känner föräldrar vars barn har dött av vacciner, och även de som har skadats för resten av sina liv. Däremot känner jag ingen som har skadats för livet av vanliga barnsjukdomar i Sverige trots att de flesta i min skolklass hade mässlingen och så även min man. Vi klarar det eftersom vi i Sverige har vatten, mat och god hygien – för som vanligt ska ni vaccintroende börja dra upp skrämselpropaganda från U-länder där barn dör av en simpel infektion för att de varken har mat eller vatten.

Hade du någon skam i kroppen så hade du inte kommit med dessa lösryckta påståenden som du kommer med, där du ger friska och ovaccinerade barn skulden över smittor som dessutom många gånger har visat sig komma från dem som redan har vaccinerats. Faktum är nämligen att vaccinet ibland har kunnat härledas som grundkälla till smittan.

Sjukhus som St Judes och John Hopkins i USA har gått ut med varningar när det rör immunsupprimerade, där de rakt ut skriver att de som är nyvaccinerade inte får umgås med dem som har dåligt immunförsvar (sammanställning av källor finns på: http://www.bvc-alternativet.se/tag/smittspridare/).

Hur kan det komma sig att den diskussionen aldrig får komma på tapeten i media? De nyvaccinerade bör egentligen hålla sig hemma i 3-6 veckor för att de verkligen ska säkerställa att de inte sprider smitta från det levande virus som de har injicerats med, och det borde till och med du förstå även om det ser ut som om du inte ens har läst en bipacksedel utifrån det du skriver i artikeln.

När det gäller mässlingsvaccin (MPR) är en av följderna med vaccinet förlusten av skydd mot cancer. Albonico fann i en studie som publicerades i Medical Hypotheses Journal (1998) att vuxna var kraftigt skyddade mot olika sorters cancer; cancer i underlivet, prostata, mage/tarm, hud, lungor, öron-näsa-hals, och andra  om de genomgick naturlig mässling tidigare i livet. Detta samband har dessutom setts i många andra studier, och det visar en logisk förklaring till många av de cancerepidemier vi nu ser.

När dagens eller framtidens mammor inte längre får mässling naturligt så har de heller inte längre antikroppar att föra över till sina spädbarn, vilket betyder att våra småttingar som behöver störst skydd i stället står helt utan tillfredsställande skydd. Det har vi barnvaccinationsprogrammet att tacka för som etablissemanget har fått igenom genom lobbying och skrämselpropaganda.

Så vet du, oroa dig inte för mina ovaccinerade barn, du. Blir de sjuka så håller de sig hemma, precis som alla vi som fick sjukdomarna gjorde när vi var barn. Att ha mässling resulterar inte bara i livslång specifik immunitet mot mässling, utan också i livslång ospecifik immunitet mot degenerativa sjukdomar i ben och brosk, olika hudsjukdomar, immunreaktiva sjukdomar och vissa tumörer, vilket framgår av Ronne (1985).

Oroa dig i stället för alla de barn som går omkring med smittor, helt ovetandes om att de sprider dessa för att ni inom läkarkåren tiger om att nyvaccinerade ska stanna hemma, samt att de skadas för att ni mörkar vacciners bieffekter och inte sätter vaccinskador i samband med vaccinet.

Be till vad du än tror på, att inte några av alla de barn du skrämmer föräldrar till att vaccinera, dör eller får men för livet av de vacciner du nu glorifierar och sprider osanningar om.

 

//Eleonor Marklund,
Inte mässlingsvaccinerad men med naturlig immunitet mot mässlingen efter genomgången sjukdom, tvåbarnsmamma, lärare, föreläsare och skribent.

 

(12502)