march_against_monsanto_jpgDen 24:e maj 2014 sker den 3:e demonstrationen mot Monsanto i fler än 500 städer runt om i världen!

NHF Sweden kommer att deltaga i March Against Monsanto-eventet i Falkenberg. Det är viktigt att vi sätter ner foten och säger NEJ till GMO, dvs genmodifierad mat. Det går att demonstrera i flera olika städer.

Göteborg: https://www.facebook.com/events/612590875473527/?unit_ref=related_events
Värmland, Ängsbacka: https://www.facebook.com/events/511641022289269/?unit_ref=related_events
Falkenberg: https://www.facebook.com/events/655784281145739/?unit_ref=related_events
Stockholm: https://www.facebook.com/events/534035066635453/?fref=ts
Malmö: https://www.facebook.com/events/598877046858041/?unit_ref=related_events (obs flyttat till Köpenhamn – Vi ses på Malmö C kl 13 (i vänthallen ovanför spår 1). Avfärd mot Köpenhamn kl 13:33.)
Köpenhamn: https://www.facebook.com/events/817600661588143 


Varför går vi ut i denna manifestation?

1. Forskning har visat att Monsantos genetiskt modifierade produkter kan orsaka allvarliga hälsoproblem; såsom uppkomst av cancertumörer, infertilitet och missbildningar hos nyfödda barn.

2. I USA har FDA, den institution vars uppgift bl.a. är att kontrollera säkerheten hos folkets mat, blivit styrd av tidigare styrelsemedlemmar i Monsanto, och vi känner att det föreligger en intressekonflikt vilket förklarar bristen på statligt styrd forskning av långsiktiga effekter av GMO-produkter.

3. Nyligen infördes en lag i staterna kallad “Monsanto Protection Act”, vilken bl.a. hindrar domstolar från att förbjuda försäljning av Monsantos genetiskt modifierade fröer.

4. I Sverige och Skåne har Monsanto sedan ett par år testodlingar av genmanipulerade sockerbetor. Sveriges jorbruksminister Eskil Erlandsson är en stark supporter av genmanipulerade grödor.

5. Ekologiska och småbönder blir lidande medan Monsanto obehindrat smider sitt monopol över all världens mattillgångar, inklusive exklusiva patenträtter till fröer och gener.

6. Monsantos GMO-fröer är skadliga för miljön; exempelvis har forskare visat på att de orsakat en total kollaps bland världens bi-population.


Vilka lösningar föreslår vi?

1. Flera länder inom EU har redan förbjudit Monsantos GMO-fröer; vi önskar väcka uppmärksamhet så att ett sådant förbud kan drivas igenom även i Sverige (http://hejdagmo.se/2009/04/03/frankrike-osterrike-grekland-ungern-och-luxemburg-nej-till-monsantos-gmo-majs/).

2. Rösta med foten och plånboken genom att bojkotta Monsanto-ägda företag som använder gengrödor i sina produkter.

3. Märkning av GMO-produkter så konsumenter lättare kan göra informerade val.

4. Se till att människor får veta att vi i Sverige har en jorbruksminister som stöder genmanipulation och företagen som står bakom detta, och kan uttrycka sitt eventuella missnöje med detta genom email, telefonsamtal eller att lägga sin röst på annat parti osv.

5. Förebygga och förhindra att lagar motsvarande “Monsanto Protection Act” införs i Sverige och Europa.

6. Kräv mer forskning på hälsoeffekter av GMO.

7. Hålla Monsantos styrelse och stödjande politiker ansvariga genom direkt kommunikation, gräsrotsjournalistik, sociala media, etc.

8. Fortsätta informera allmänheten om Monsantos hemligheter.

9. Sprida ordet hos människor på gatan för att visa världen och Monsanto att vi inte tiger över dessa orättvisor.


VI DEMONSTRERAR FÖR:

* ATT MED KONSUMENTMAKT BEGÄRA EKOLOGISK & NÄRPRODUCERAD MAT

* OBEROENDE FORSKNING PÅ GMO-LIVSMEDELNS LÅNGSIKTIGA HÄSLOEFFEKTER

* BÖNDERS RÄTT TILL SKYDDSLAGSTIFTNING, ATT SPARA & BYTA FRÖER

* PERMANENT FÖRBUD AV MONSANTO PRODUKTER, FÖR ETT HÅLLBART JORDBRUK.

Monsantos GMO-fröer är skadliga för miljön; exempelvis har forskare visat på att de orsakat en total kollaps bland världens bi-population.
Om du vill lära dig mer om Monsanto, GMOs och varför vi anser det så viktigt att stoppa detta finner du resurser här:
https://docs.google.com/document/d/1qc2SID-jiogC6cq-bkyeqhznxBEq-0Ku1eyzyhJwIkY/edit?usp=sharing

Vi anser att en statlig kontroll av den naturliga mångfalden av fröer och växter (oavsett om det gäller för hobbyodlare eller företag) är ett allvarligt steg mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill leva i.

Vi stödjer inte svågerpolitik och korruption.

Vi vill inte ha gift i vår mat.
Vi motsätter oss å de starkaste att ett företag ska kunna ta patent på växter eller djur.
Därför går vi ut som del av March Against Monsanto.


FRÖBYTE:
Vi byter fröer för att bidra till ökad biologisk mångfald vilket är grunden för ett hälsosamt ekosystem, en frisk planet samt friska människor. Dessutom vill vi värna om rätten att helt fritt kunna distribuera, odla samt skörda ekologiska utsäden.

Monsanto har med ambitiös lobbyverksamhet lyckats att i USA införa lagar och direktiv vilka gynnar deras mål att äga all produktion av mat. Detta innebär en utfasning av samt restriktioner och förbud mot ekologiska frön.

Denna agenda har de framgångsrikt drivit igenom även i andra delar av världen, och det vill vi förhindra i Europa.

SYFTE:
Vi vill skicka en signal till politiker och beslutsfattare att vi inte accepterar att det införs lagar för att begränsa användningen av ekologiska frön och som gynnar företag som Monsantos monopolställning när det gäller fröförsäljning.

Vi anser att en statlig kontroll av den naturliga mångfalden av fröer och växter (oavsett om det gäller för hobbyodlare eller företag) är ett allvarligt steg mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill leva i.


ARRANGÖRER OCH SAMARBETE

Vi som arrangerar detta är en grupp icke-politiskt aktiva individer som ser den smygande kriminaliseringen av ekologiska frön som ett mycket allvarligt hot mot vår planet och människors hälsa och frihet.

Organisationer som stödjer March Against Monsanto i Sverige:
Latinamerikagrupperna
Fältbiologerna
Biodynamiska föreningen
Biodynamiska yrkesodlare
GMO-fritt Sverige
Via Campesina Stödgrupp
FOBO, Föreningen för Organisk-Biologisk Odling
Allkorn
Förbundet Sveriges Småbrukare


OM FRÖLAGEN:

Den 6 maj 2013 lade EU-kommissionen fram sitt förslag till en ny frölag (Plant Reproductive Material Law). Lagens utgångspunkt är att alla växter som distribueras eller säljs ska registreras, vilket bland annat kräver tester och omfattande dokumentation. Den som registrerat växten betalar en årlig avgift och behöver genomgå krångliga byråkratiska processer för att få vara på listan.

Av allt att tolka verkar det ganska tydligt att det är GMO odlarnas lobbyverksamhet (främst Monsantos) som ligger bakom denna lag. Allt för att gynna sin egen verksamhet, äga all matproduktion och på sikt få igenom en fullskalig kriminalisering av Ekologiska frön.

Läs mer om frölagen här:
(Skriven av författaren, jornalisten och trädgårdsexperten Lena Israelsson)
http://www.fobo.se/nyheter/arkiv/frolagen.pdf

Glöm inte att hashtag på Twitter:
#MAMsweden
Instagram:
#MAMsweden

Länk till andra MAM (World Food Day) 12:e oktober 2013:
https://www.facebook.com/events/1421015754786605/

Länk till Internationella sidan på FB:
https://www.facebook.com/MarchAgainstMonstanto

Om du vill lära dig mer om Monsanto, GMOs och varför vi anser det så viktigt att stoppa detta finner du resurser här:

https://docs.google.com/document/d/1qc2SID-jiogC6cq-bkyeqhznxBEq-0Ku1eyzyhJwIkY/edit?usp=sharing

 

// Informationen är hämtad från March Against Monsantos Facebooksida

Sara Boo, Ordförande NHF Sweden samt medlem i FOBO Förbundet för Organisk-Biologisk Odling

(4351)

One thought on “March Against Monsanto – Matrevolutionen som börjar med dig”

  1. Pingback: – Upprop mot LRF angående deras beslut att släppa GMO-foder fritt i Sverige  

Comments are closed.