Moderaterna Erik Ottosson och Åsa Coenraads

Moderaterna Erik Ottosson och Åsa Coenraads vill införa tvångsvaccination. De vill göra barnvaccinationsprogrammet obligatoriskt.

Den 19 februari 2020 röstar Riksdagen om tvångsvaccinering efter att två motioner bereds i Socialutskottet.

Båda motionerna går ut på att barnvaccinationsprogrammet ska bli obligatoriskt. Motionerna tar också upp problemen med “desinformationen”, förmodligen avser de ledamöter som har skrivit motionerna att “stävja” just den typen av information som finns i nedan flygblad och dokument, det vill säga fakta om vaccinationernas baksida. Den ena motionen tar även upp att regeringen ska införa sanktioner mot föräldrar som inte vill vaccinera sina barn. Trots att det strider mot 8 internationella konventioner och Sveriges grundlag som går ut på att all medicinering bygger på frivillighet.

Om ett barn får alla immuniseringar som ingår i barnvaccinationsprogrammet så innebär det 35 stycken immuniseringar. Vissa sprutor innehåller flera antigen, så därför så kan antalet immuniseringar upplevas som färre.

Här är ett flygblad som kan delas via internet, mail och sociala medier, eller som kan skrivas ut och delas ut i mataffärer, fik, bibliotek, öppna förskolan, arbetsplats, bvc, etc…

 

Den 19 februari 2020 röstar riksdagen om tvångsvaccinering

Flygblad Den 19 februari 2020 röstar riksdagen om tvångsvaccinering

 

 

 

 

 

Här finns en pdf över studier som visar på vaccinernas skadeverkningar. Det är studier från pubmed, den offentliga amerikanska databasen över vetenskapliga studier.

 

1_107 studier som visar vacciners skadlighet107 studier som visar att vacciner är skadliga

 

 

 

 

 

 

Detta är en pdf om Priorix (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) baserat på FASS uppgifter. Den visar hur mycket biverkningar som vi skulle få ifall en årskull barn vaccineras med Priorix. Ingen inom sjukvården talar om dessa siffror för dig.

Priorix biverkningar

 

 

2_Priorix_MPR-vaccin_ många biverkningar enligt FASS (1)

 

 

 

 

Detta är en pdf över vad vacciner innehåller från CDC. I USA är man mer noggrann med att ange vad vacciner innehåller än vad man är i Sverige genom FASS.

Vacciners innehåll enligt CDC

 

 

3_CDC_innehåll_vaccin

 

 

 

 

Här är motionerna som det ska beslutas om: 

Motion av Erik Ottosson (M): Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn

Motion av Åsa Coenraads (M): Obligatoriskt vaccinationsprogram


(20712)