???????????Fallet Wakefield är antagligen den mest omfattande smutskastningskampanjen som skådats i modern tid. År 1998 kom dr Wakefield och hans team ut med en studie som visade ett samband mellan tarmskador och kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Wakefield hade även fått indikationer från föräldrarna om att deras barn drabbats av neuropsykiatriskt funktionshinder efter vaccinet och uppmanade därför till försiktighetsprincipen. Istället ledde detta uttalande till att hans karriär slogs i bitar.

För att reda ut en del av alla frågetecken har det därför gjorts en dokumentär om fallet. Journalisten Celia Faber har träffat Wakefield för att få svar på en del frågor och vi får även se vad föräldrarna i Wakefields studie “the Lancet 12” anser om det hela. Premiären av dokumentären kommer i samband med att forskaren dr William Thomson vid amerikanska CDC avslöjar att denna myndighet i många år dolt information för allmänheten om att risken för autism ökar i samband med trippelvaccin.

 

 

Referenser:

Svensk dokumentär om dr Andrew Wakefield som fann en koppling mellan trippelvaccin och autism

 

Läs mer:

 

CDC Autism Whistleblower Admits Vaccine Study Fraud – CNN iReport

Artiklar om Wakefield – Vaccin.me

Artiklar om Wakefield – Newsvoice.se

 

 

(2993)