Det är cirka 1 1/2 miljon människor i Sverige som lider av tinnitus och runt 750 000 personer som lider av hyperakusi. Hyperakusi innebär överkänslighet för ljud. Detta är alltså ett betydande hälsoproblem och behovet av hjälp är stort. Men vad händer när de uppsöker sjukvården? Får de någon adekvat vård?

Den oberoende medicinske forskaren Michael Zazzio har under många år behandlat tinnitus och hyperakusipatienter med gott resultat. I sitt arbete har Michael Zazzio sett mirakulösa tillfrisknanden. Hans behandlingskoncept bygger på laserbehandling, och kontroll av fria radikaler samt rTMS (repetitiv transkranial magnetisk stimulering / pulserande elektromagnetiskt fält).  rTMS innehar evidens för behandling av tinnitus och smärta. 

Internationellt sett finns det många länder som erbjuder denna typ av behandling. Det finns både publicerad forskning på området och vetenskaplig evidens på delar av behandlingen. Michael Zazzio har själv fått publicerat en studie som har blivit indexerad på MEDLINE och som har en över 30 ggr så stor effekt som nuvarande KBT-behandlingsmetod som idag i stort är det enda som erbjuds dessa patienter. I en doktorsavhandling Vid Uppsala Universitet fastslogs att KBT-behandling för dessa tillstånd inte var till för att avhjälpa patienten med sin sjukdom utan bara till för minska stressen så att denne kunde “må” bättre. Är det inte bättre att våra skattepengar går till behandling som faktiskt syftar till att korrigera funktionsnedsättningen?

Nog torde det med vanligt sunt förnuft vara högst önskvärt att de sjuka får tillgång till den behandling som faktiskt kan göra dem friska – men här är det totalstopp! Zazzio har vid flera tillfällen aktivt sökt samarbete med olika landsting, men ingen auktoritet i Sverige vill släppa fram behandlingsformen inom sjukvården, eller ens inleda samverkan, vilket de är skyldiga till enligt lag. Varför släpps inte vissa metoder fram? Varför nekas sjuka människor vård, som skulle kunna göra dem friska?

I inslaget ser du Michael Zazzio, AudioLaser-Kliniken, Serge Padoan, öron-, näsa-, halsläkare Kristianstad och Claes Möller, verksamhetschef vid Universitetssjukhuset i Örebro.

// Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

(3796)