Kallelse till Extra Årsmöte. Mötet hålls i anslutning till Vaccinhearingen i Göteborg den 14 oktober

EXTRA ÅRSMÖTE 2017

Kallelse till extra ÅRSMÖTE 14 okt 2017

den 14 oktober i Göteborg, kl 18.30, föreläsningslokalen i Karl Johans Kyrkas församlingshem

(1405)