globuli-3163133_1920

 

Det är inte en slump att just den 10 april blev den dagen som homeopatin firas över hela världen. Idag – för 264 år sedan – föddes nämligen dr Samuel Hahnemann som grundade homeopatin. Homeopati är en mild, biverkningsfri och lättintagen medicin som är älskad världen över för sin värdefulla effekt. Många patienter kan vittna om effekt även där sjukvården tidigare har gått bet. 

 

Homeopatin är erkänd

Homeopatin är erkänd av stora delar av jordens befolkning. Homeopati används av cirka 30 000 läkare i EU. I Tyskland finns 6 500 läkare som arbetar med homeopati. Försäkringskassan i Tyskland ersätter homeopatisk behandling och under år 2009 betalade tyska försäkringskassan ut 23 miljoner euro för homeopatiska läkemedel. Det motsvarar dock mindre än en tusendel av den totala kostnaden för alla läkemedel. Tre av fyra läkare har någon gång rekommenderat homeopati till sina patienter och hälften av alla tyskar har någon gång använt homeopatiska medel.

I Frankrike ordinerar 1 av 3 läkare homeopatiska läkemedel och även där ersätts behandlingen av sjukförsäkringen. Homeopatin är utbredd även i England och det finns flera homeopatiska sjukhus och homeopatin kan studeras på universitet. I Indien finns över 200 sjukhus som erbjuder homeopatisk behandling. Indien har även en egen hälsominister. Homeopatin är Indiens starkast växande läkemedelsparadigm.

I USA och Kanada har homeopati fått ett oerhört stort uppsving de senaste 10-20 åren och i flera länder i Sydamerika är det en mycket populär och officiellt accepterad behandlingsmetod. I USA firar man i år 175-årsdagen för ”the American Institute of Homeopathy” som utforskar de historiska och vetenskapliga beläggen för homeopatin.

  • WHO slår fast att homeopatin är det näst mest använda medicinska systemet i världen.
  • Femhundra miljoner människor använder sig av homeopati
  • Homeopatin har stöd av hundratusentals läkare i världen.
  • 100 miljoner indier använder enbart homeopati för att bota sjukdom.
  • 300 miljoner patienter behandlas endast med homeopati i 80 länder

 

Milda och biverkningsfria medel

Homeopatiska medel är inte bara milda och principiellt sett helt biverkningsfria – terapimetoden har även visat sig fungera. Dr Hahn från Sverige har i sin metastudie visat att det finns vetenskapliga studier som befäster att homeopati faktiskt fungerar. Dr Hahn har även visat att tidigare metastudier är bluff, i en av de bluff-studierna hade forskaren exempelvis sållat bort ungefär 95-98 procent av alla existerande studier – detta för att kunna få ett resultat som visar att homeopati inte skulle fungera. Det kallas med andra ord forskningsfusk! Den som säger att homeopati är overksamt eller inte fungerar har helt enkelt inte studerat studierna på området (enligt dr Hahn, som bland annat har arbetat som forskningschef på Södertälje sjukhus.)

Homeopatin är helt enkelt billig, säker och effektiv. I Sverige har det dock länge bedrivits hetsjakt på homeopatin och så som det ser ut idag så finns det mer hälsofrihet i Indien än vad som finns i Sverige.

 

Homeopatin och dess utveckling

Vad gäller homeopatin så har stora delar av det homeopatiska sortimentet försvunnit sedan lagstiftningen på området förändrades och alla homeopatiska medel skulle läkemedelsklassas, enligt direktiv från EU.

År 1992 fick Läkemedelsverket i uppdrag att i samförstånd med branschen utreda vilket förslag som skulle antas, det fanns 3 olika alternativ i det EU-lagförslag som skulle implementeras varav det tredje alternativet var den med högst ställda krav. Det är dock tveksamt om man verkligen utredde i samförstånd med branschen eftersom det fanns 27 företag i branschen 1992 och det idag bara finns 7 kvar trots att homeopatikan var på frammarsch. Så vitt vi känner till så tillfrågades bara en enda aktör. Att välja alternativ tre skulle innebära att många homeopatiska medel skulle försvinna, liksom tillverkare och leverantörer – vilket var precis vad som skedde! På grundval av denna förmodat enda röst från branschen så ändrades de absoluta förutsättningarna för en hel bransch, en lag antogs som kom att slå ut en rad tillverkare och leverantörer, inte minst Naturläkeföretagen – som var Sveriges äldsta tillverkare av homeopatiska medel med anor ända från 1907 – därmed var Sveriges äldsta tillverkare av homeopatika utslagen.

1993 började de nya EU-lagarna implementeras, vilket innebar en tidsbestämd frilistning fram till 1997 av homeopatiska medel. Under den här tiden skulle de homeopatiska medlen genomgå en registreringsprocess och tillverkarna/leverantörerna fick fortsätta sälja alla medel, tills de hade erhållit ett beslut. Det var en utdragen, byråkratisk och tålamodsprövande process för alla inblandade och frilistningen sköts fram till 1999. Därefter sköts frilistningen fram igen, men då skedde något märkligt. För Naturläkeföretagen gällde den nya frilistningen bara fram till 2001 medan andra tillverkare fick frilista fram till 2011/2012 – hela 10 år till. Detta är skandal och borde inte få förekomma i en rättsstat, det är likhet inför lagen som ska gälla och alla aktörer måste behandlas lika.

Innan den nya lagen trädde i kraft så hade homeopaterna tillgång till tusentals enkelmedel. I dag, efter den byråkratiska lagändringen, finns det bara cirka 190 enkelmedel kvar. Uppskattningsvis så har homeopaterna bara tillgång till ca 10% av de homeopatiska medel som de en gång hade. Homeopaterna var också vana vid att kunna få precis vilken beredningsform, och styrka (utspädningsgrad) som de ville, vilket är viktigt för att kunna utöva den homeopatiska terapin fullt ut. Detta är ett minne blott, i Sverige – men inte ute i världen!

 

 

Nu är vi redo för biologisk bot

Kemiska läkemedel fick en uppåtgående trend under hela 1900-talet. Men idag måste vi tänka om, inte minst med tanke på de skenande sjukvårdskostnaderna samt kostnaderna för de eskalerande vårdskadorna på grund av biverkningar. Sjukvården står nu blottad.

 

Fass

Varannan får biverkningar av sina läkemedel och läkemedel är enligt den officiella statistiken den fjärde vanligaste dödsorsaken (se skärmdump ovan, källa FASS). Dessa monokemiska, kroppsfrämmande gifter har gjort sitt och allt fler människor vill ha en naturlig, biverkningsfri och ofarlig behandling. Det är nu dags att ge människorna hälsofrihet, att de kan få välja naturlig och biologisk bot!

 

// Sara Boo, sekreterare NHF Sweden

(3034)