I helgen som gick fortsatte HD-journalisten Joakim Björck sin häxjakt på ”bluffmedel”som han påbörjade i juni. Nu var det dags för kolloidalt silver att hamna under luppen och Joakim Björcks arbete fick genomslag i ett femtiotal dagstidningar över hela Sverige.

Journalisten ägnade sig åt sådant som normalt bara kvällstidningarnas sensationsjournalistik baseras på, nämligen information som journalisten får fram genom att utge sig för att vara någon annan. I det här fallet tog journalisten sig in en sluten och privat grupp på facebook, vilken heter Kolloidalt Silver 2.0, utan att röja sin identitet och fortsatte även att verka under dold identitet i direkt kontakt med Anders Sultan, VD för Ion Silver, som är den största tillverkaren i Sverige utav kolloidalt silver. Detta erkänns även i artikeln.

Det som även är intressant i sammanhanget är att tidningen helt hade stängt av artikelns kommentarsfunktion på nätet. Detta vittnar om att man vill prångla ut en ensidig bild. Tidningen har dock berättat att de har blivit helt nedringda efter publiceringen av artikeln. Den ensidiga bilden förstärks av att Michael Zazzio, som är Ion Silvers presstalesman och juridiska ombud, inte fick komma till tals med vare sig Joakim Björk eller chefsredaktören Lars Johansson trots att Michael ringde, mailade och lämnade upprepade telefonmeddelande från onsdag till måndag kväll, det vill säga både före och efter publiceringen.

Tidningen hävdade att man hade gett Ion Silver fem dagar för en kommentar, vilket inte är sant. Tidningen ringde Anders Sultan på onsdagen, och sa att de hade några frågor. Anders Sultan bad att få dem skriftligen men det vägrade tidningen att lämna ut. Sedan den dagen har Michael Zazzio, som är talesperson för Ion Silver, försökt nå Joakim Björck och chefsredaktör Lars Johnsson utan resultat. Detta ledde till att Joakim Björcks artiklar i helgen fick stå helt oemotsagda. Detta bryter mot de pressetiska regler som innebär att en journalist ska låta båda sidor komma till tals.

Efter helgens publicering tog helt plötsligt en ny journalist över efter Joakim Björck, kanske har det att göra med att tidningen fick skärmdumpar som avslöjade Joakim Björcks koppling till skeptikerorganisationen VoF (Vetenskap och Folkbildning) som bedriver häxjakt på all alternativmedicin. Efter avslöjandet raderades nämligen alla facebookinlägg, vilka visade Joakim Björcks samröre med VoF, där det framkommer att han inte bara har hållit föredrag för VoF utan även uttrycker entusiasm över att avslöja bluffmedel och han lovade mer samt att VoF:s uppmuntran sporrade dem på HD att granska med skeptiska ögon.

Det som Joakim Björk hann göra innan han lämnade över till den nya journalisten var att skriva en ny artikel med nyheten att Läkemedelsverket polisanmäler Ion Silver. Björck lämnade även över en del frågor som skulle ställas till Anders Sultan. Michael Zazzio försökte förgäves nå Joakim Björck för att få svara på frågorna å Anders Sultans vägnar. Sent på kvällen ringde så den nya journalisten för att ställa frågorna men artikeln om polisanmälan var redan ivägskickad – den kommer i morgon! sa han. Vilket den också gjorde men saken var den att ingen polisanmälan var gjord, det finns inte ens i nuläget något beslut om att någon sådan det ska göras, enligt telefonsamtal med läkemedelsverket i dag. Detta bevisar att Joakim Björck inte bara vinklar fakta utan att han även förvränger och till och med far med osanningar, vilket allvarligt skadar Anders Sultan och Ion Silver.

Tidningen Helsingborgs Dagblad pekar ut Anders Sultan som brottslig och klandervärd när han som privatperson i det slutna, privata facebookforumet, bidrar med sina kunskaper, erfarenheter och länkar till studier som visar att kolloidalt silver är verksamt mot olika mikroorganismer och vid olika sjukdomstillstånd. I tidningens påstås detta strida mot läkemedelslagen, patientlagen, konsumentlagen och marknadföringslagen. I verkligheten så är det en storm i ett vattenglas, där en journalist med egenintresse piskar upp en hetsjaktsstämning och uppviglar myndighetspersoner till att agera trots att det inte finns något att agera mot. Här ska vi nu ta och reda ut begreppen, ett efter ett.

Det hann att komma ut tre artiklar och den fjärde var redan ivägskickad för publicering innan Ion Silver fick komma till tals i tidningen.

http://hd.se/skane/2014/10/25/tusentals-utsatta-for-medicinbluff

http://hd.se/inrikes/2014/10/25/cancersjuka-utsatts-for

http://hd.se/inrikes/2014/10/26/dodar-ebola-avfardas-av-pentagon

http://hd.se/skane/2014/10/28/polisanmaler-vill-stoppa

 

Nedan följer vad tidningen skriver (markerat med fetstil) samt med vår kommentar


Läkemedelsverket:

Han [Anders Sultan] bryter mot läkemedelslagen genom att påstå att det hjälper mot sjukdomar” säger Maria Gustafsson.

Kommentar: Citatet av Maria är felaktigt då yttranden har gjorts av en privatperson i ett slutet forum och således lyder under yttrandefrihetslagarna enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheter. Enligt denna lag så har alla människor rätt till privatliv, oavsett sin profession. Detta inkluderar alltså VD:n för Ion Silver, det vill säga Anders Sultan.

Det är dessutom så att Ion Silver säljer kolloidalt silver säljs som en vattenreningsprodukt, vilken ligger under Kemikalieinspektionen och är därför inte något ärende för Läkemedelsverket som bara hanterar läkemedel. Enligt kemikalieinspektionen så är silver erkänt att ha en antimikrobiell effekten (hämma virus, bakterier, svamp och encelliga parasiter) och detta får man mycket riktigt lov att deklarera vid försäljning. Kolloidalt silver säljs aldrig med löfte om vare sig bot, lindring eller att de skulle ha en förebyggande effekt, eftersom det inte är något läkemedel. Däremot så säljs även kolloidalt silver som desinfektionsmedel och används till kylkåp, i färskvattentankar på båtar, till kläder, textilier och på skärbrädor och liknande.

”Anders Sultan saknar helt vetenskapliga belägg för sina påståenden, konstaterar Läkemedelsverket.”

Kommentar: Allt mer forskning visar hur effektivt silver kan vara på många mikrober. Anders Sultan har vetenskapliga belägg för sina påståenden. Till och med Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten sade för två veckor sedan, i ett telefonsamtal med Michael Zazzio då NHF Sweden ville föra fram att man kunde testa att använda kolloidalt silver i kampen mot ebola: ”Att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus är ju känt” lyssna på ljudfilen med Anders Tegnell. Inte nog med att expertisen i Sverige vet detta. Det finns även dussintals MEDLINE-indexerade studier om kolloidalt silver och dess effekt på olika skadliga mikroorganismer såsom virus, bakterier, svamp samt encelliga organismer.

Det finns även över 500 användarberättelser som är baserade på emperi, som erfarenhetsmässigt vittnar om positiva bieffekter i form av förbättrat hälsotillstånd när konsumenter har använt den silverhaltiga vattenreningsprodukten.

Angående just ebola så har en minister från Sierra Leone nyligen gått ut och konfirmerat att 500 ebolasmittade personer har blivit bättre efter att de har behandlats med Kolloidalt Silver. En signifikansprövning av resultatet i nedanstående fall ger ett p-värde (probabilitetsvärde) som är mindre än 1 · 10 upphöjt till minus 308. Detta innebär att signifikansen är enormt hög till förmån för behandling med kolloidalt silver vid ebolasjukdom.

The Minister recently said, referring to Nano Silver 10 PPM for Ebola patients: “There is no illness that doesn’t have a cure. If you say that this illness does not get better, then that’s a lie because 500 people have gotten better… We already have the beds and the medicines”. Sheikh Massally — he is an Imam–in Atlanta, USA, has sent the nutrient Nano Silver. This works; people are getting better.

http://standardtimespress.org/?p=5520

http://www.inquisitr.com/1545317/ebola-treatment-is-working-according-to-official-in-sierra-leone-so-why-such-opposition/

Ebola Treatment Is Working According to Official In Sierra Leone, So Why Such Opposition? …standardtimespress.org

– Han bryter mot läkemedelslagen genom att påstå att det hjälper mot sjukdomar, säger Maria Gustafsson. Lagbrottet sker även när Anders Sultan hänvisar till användarberättelser och när han talar sig varm för kolloidalt silver generellt, tillägger hon. – Det är en del i hans marknadsföring. Maria Gustafsson betonar att ett medel måste vara godkänt och klassat som läkemedel för att man ska kunna hävda att det har medicinska effekter. Omfattande och kostsamma studier krävs fram till ett eventuellt godkännande. – Systemet i Sverige bygger inte på att olika försäljare hävdar olika saker med hjälp av diverse studier de kan hitta, säger Maria Gustafsson

Kommentar: Silver hämmar enligt kemikalieinspektionen mikroorganismer såsom virus, bakterier och svamp. Vi vet också att virus, bakterier och svamp är grundorsaken till många sjukdomar – så det är ju inte så konstigt om konsumenten upplever förbättringar av diverse hälsotillstånd när de intar vatten innehållande silver.

Läkemedelsverket har tidigare hindrat Ion Silver att lägga ut användarberättelser på sin hemsida. 2000 talets Vetenskap tyckte de var intressanta och lät publicera dem på sin hemsida. Ion Silver la in en länk till dem på sin hemsida men läkemedelsverket tvingade företaget att ta bort länken och menade att det var marknadsföring. Vi kallar det censur – människor hindras från att få information som de har rätt till.

I en privat, sluten grupp på facebook så är det tillåtet att ventilera dessa erfarenheter, för vi är inte belagda med munkavle. Vi lever inte i en fasciststat med censur, utan vi är fria människor med tros-, tanke-, åsikts- och yttrandefrihet – i alla fall inom EU med en lagstiftning baserad på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Detta är således inte att betrakta som marknadsföring, utan det är en privat sammanslutning där privatpersoner kan diskutera och utbyta erfarenheter och kunskap samt länka till vetenskapliga studier. Ska en apelsinhandlare inte kunna yttra sig i ett privat forum om att apelsiner botar skörbjugg? Eller ska en vitlökshandlare, privat till sina vänner, inte kunna yttra att vitlök är bra för immunförsvaret? Eller ska en filmjölksförsäljare till vänner inte kunna säga att lactobaciller höjer immunförsvaret och stabiliserar magen? Eller en terapeut i ett privat forum inte kunna hävda att en produkt är verksamt genom att hänvisa till länkar med referenser? Skall det verkligen betraktas som ett brott? Vart är Sverige i sådana fall på väg?…

 

Livsmedelsverket:

Kolloidalt silver förbjöds som kosttillskott den 1 januari 2010.
– Därför att det är misstänkt som hälsofarligt. Det är inte bedömt som säkert att konsumera som livsmedel, det finns inte tillräcklig kunskap om eventuella effekter, säger Ulla Beckman, toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket.”

Kommentar: Livsmedelsverket behöver uppdatera sin kunskap och information. 10 ppm starkt KS består till 99,999% av vatten och kan sägas motsvara homeopatiska medel av spädningsklass D5. Silver är helt ofarligt för däggdjursceller, till och med i doser om 5 gram silver per kilo kroppsvikt enligt studier. För att få i dig 5 gram silver så måste du dricka 500 liter Ionosil, multiplicera sedan detta med din vikt i kilo – väger du 70 kg så måste du dricka 35 000 liter. Vattnet är alltså betydligt mer toxiskt än vad silvret är i Ionosil. Vatten är dödligt i en dos om 8 liter. Arsenik, som är minst 1400 gånger mer toxiskt än silver, har i dricksvatten – ett livsmedel som alla nyttjar varje dag och som konsumeras litervis – ett gränsvärde på 10 ppm.

Riktvärdet för arsenik i dricksvattnet sänktes år 2003 till 10 µg/l från tidigare 50 µg/l. Riktvärdet är baserat på livstidsrisken för cancer, det vill säga hur stor cancerrisken är om man exponeras för en viss halt av arsenik under hela sin livstid. Det är Livsmedelsverket som fastställer riktvärden för enskilt dricksvatten och mindre vattenanläggningar.” http://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/anlaggning-av-brunn/arsenik-i-brunnsvatten

Följande in vivo-studie, visar inga som helst förgiftningseffekter på de djur som har matats med silver. Inte ens 5 gram nanopartiklar med silver per kilo försöksdjur (motsvarar 500 liter 10 ppm starkt Kolloidalt Silver per kilo kroppsvikt) gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren:

Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced neither mortality nor acute toxic signs throughout the observation period. Percentage of body weight gain of the mice showed no significant difference between control and treatment groups. In the hematological analysis, there was no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood chemistry analysis also showed no differences in any of the parameter examined. There was neither any gross lesion nor histopathological change observed in various organs. The results indicated that the LD(50) of colloidal AgNPs is greater than 5,000 mg/kg body weight.”

In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the acute toxic effects of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be nontoxic when oral, ocular and dermal toxicity tests in mice and guinea pigs were performed.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637

Hela studien: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/73/11/73_11-0038/_article
An evaluation of acute toxicity of colloidal s… [J Vet Med Sci. 2011] – PubMed – NCBI
www.ncbi.nlm.nih.gov

 

Bakteriedödande i öppna sår – ja. Men inte mer än så, skriver HD.

Akademiska sjukhuset i Uppsala:

– Det finns inga vetenskapliga belägg för att det [silver] har en medicinsk effekt i människokroppen, säger Åsa Melhus, överläkare i klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. – Jo, det kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva, säger Åsa Melhus. Åsa Melhus konstaterar att människokroppen över huvud taget inte har någon användning för silver. – Det finns inte ett enda enzym som använder sig av silver för att katalysera en reaktion. Det silver du får in i din kropp, genom omgivningen, är av misstagstyp, säger hon.

Kommentar: Vi har redan redogjort för silvrets ofarlighet, och det finns flera studier som visar på det kolloidala silvrets ofarlighet. Ett par av dem går att läsa i Ion Silvers dementi till Helsingborgs Dagblad som det länkas till i slutet av artikeln. Silver används av sjukvården i silverplåster, för läkning av sår. Kanske är inte Åsa Melhus rätt person att överhuvudtaget uttrycka sig om silver eftersom hon innehar patent på en konkurrerande sårläkningsprodukt. Hon är helt enkelt jävig när det gäller just silverprodukter. Länk till Åsa Melhus patent: http://www.google.com/patents/EP2389957A1?cl=en

 

Konsumentverket:

Saluföringen av det kolloidala silvret bryter också mot marknadsföringslagen. Det säger Henrik Örnstedt, handläggare på Konsumentverket, utifrån HD:s uppgifter.

Kommentar: Utifrån Joakim Björcks förvrängda uppgifter skulle det ha stått för vid direkt kontakt med Henrik Örnstedt så säger de att de inte har satt sig in detta för det är inte något ärende och kan därför inte säga om det bryter mot marknadsföringslagen.

 

Socialstyrelsen:

Det kan också röra sig om brott mot patientsäkerhetslagen (tidigare kvacksalverilagen). Enligt denna är det inte tillåtet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att yrkesmässigt undersöka och behandla exempelvis cancer i förebyggande, botande eller lindrande syfte.
Det som talar för ett lagbrott är, enligt socialstyrelsens jurist Lisa van Duin, att Anders Sultan också ger konkreta råd om behandling på Facebook.
– Det blir en sak för polisen att pröva om det här är ett brott mot patientsäkerhetslagen, säger Lisa van Duin.

Kommentar: Det är inget brott mot patientsäkerhetslagen. Patientsäkehetslagen baserar sig på yrkesmässig behandling. När det handlar om informationsutbyte i en privat facebookgrupp så rör det sig inte om yrkesmässighet (yrkesmässighet innebär att man tar betalt) – ingen får betalt för att skriva inlägg i facebookgruppen. Det är också så att Lisa van Duin inte verkar vara särskilt påläst vad det gäller patientsäkerhetslagen och hon kallade Michal Zazzio för ”dryg” när han försökte förklara lagstiftningen för henne, utifrån de svar som Socialdepartementet har sänt till honom. Enligt lagstiftningen och Socialdepartementet så får alla undersöka cancer och alla får behandla cancer om de inte tar betalt.

Till slut publicerades äntligen kommentarer från Ion Silvers talesperson Michael Zazzio utav den nya journalisten. http://hd.se/skane/2014/10/28/ion-silver-nekar-till-att-ha-fel

Ion Silvers juridiska ombud, Michael Zazzio, tror inte att Läkemedelsverket gör någon anmälan. Han har varit i kontakt med dem och sagt till dem att det inte finns något brott att anmäla.
– Den tjänsteman som ändå skriver under en anmälan blir själv anmäld för falsk tillvitelse.

Kommentar: I de fyra första artiklarna har Joakim Björck vinklat, förvrängt och till och med ljugit om polisanmälan. Detta har framkommit sedan Michael Zazzio har ringt upp berörda myndighetspersoner som har fått redogöra för vad som har blivit sagt. Chefsredaktören på Helsingborgs Dagblad har nu tillåtit Ion Silver att inkomma med en dementi till tidningen och som ska publiceras på torsdag. Den får dock bara vara 2500 tecken och blir rejält mycket kortare än den dementi som redan är skickad till HD och som kan läsas här: Dementi till tidningen H D 27 oktober 2014 – v2.docx

// Sara Boo, Ordförande NHF Sweden

(4504)

One thought on “Häxjakt på Kolloidalt Silver genom rutten sensationsjournalistik i Helsingborgs Dagblad”

Comments are closed.