asparagus-green-1346052_1920

En amerikansk studie som presenteras i Jama Internal Medicine har nämligen kommit fram till att en gratislunch är allt som krävs för att muta en läkare och få denne att börja förskriva läkemedelsföretagets produkter. Det bygger på en mycket enkel ekvation, ju dyrare lunch  desto mer skriver läkaren ut!

I den aktuella studien ingick 280.000 läkare där forskarna jämfört två olika databaser som visar vilka preparat läkarna förskrivit samt vilka industrisponsrade aktiviteter de hade deltagit i. Forskarna undersökte förskrivningsmönstret bland läkare och om måltider kopplade till marknadsföringen av ett medel också påverkade förskrivningen av detsamma.

Det visade sig att läkare som inte deltog i gratismåltider kopplade till marknadsföring av betablockeraren Bystolic förskrev medlet endast i 3,1% av det totala antalet gånger som läkaren förskrev betablockerare. Läkare som tvärtom hade ätit gratisluncher förskrev medlet i 16,7% av fallen, de förskrev helt enkelt medlet 5 gånger oftare än läkare som inte låtit sig mutas med gratislunch. Inte nog med det, ju fler och dyrare måltiderna var – desto mer skrev läkarna ut! Liknande mönster sågs för de tre andra läkemedelsklasserna som forskarna undersökte.

Forskarna påpekar att det inte handlar om några dyra måltider heller. I genomsnitt landade kostnaden för majoriteten av middagar under 160 kronor. Även i Sverige, är det tillåtet för läkare att låta sig bjudas på gratismåltider av läkemedelsindustrin.

Med andra ord är gratisluncher ett billigt sätt för Läkemedelsbolag att “köpa” läkare och få större klirr i kassan. Att presentera sina produkter över en sponsrad måltid är kanske oskyldigt men eftersom det styr läkaren i så hög grad, så är frågan om det inte ska klassas som muta och förbjudas – för inte kan vi tillåta att läkarnas val av lunch ska styra vår hälso- och sjukvård, och styra vilka läkemedel du ska få när du uppsöker läkaren?

I Sverige har nyheten gått som en löpeld och publicerats i en mängd tidningar under rubriken: Läkare är lätta att muta

 

// Sara Boo, ordförande NHF Sweden

Läs mer:

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/06/22/gratismaltid-kan-styra-lakemedelsval/

 

(2935)